Dialogkonferanse Busstjenester Romerike 30. august og anleggsbefaring 31. august 30. august 2017

Invitasjon

 

2017 08 30 Revidert Invitasjon til dialogkonferanse og anleggsbefaring - Bussanbud Romerike 2019.pdf

 

 

Referat og supplerende dokumenter

 

 

Presentasjoner fra konferansen 

 

 

Presentasjoner fra deltakere

 

Utkast til konkurransegrunnlag

 

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. 

 

I dokumentene vil noe tekst være markert med gul eller rød markering. Dette er punker det er av særlig interesse for Ruter å få tilbakemelding på, eller en markering på punkter som ikke er avklart.

 

 

Nittedal og Lørenskog

Lillestrøm, Sørum og Fet

Aurskog-Høland

Eidsvoll og Årnes

Gjerdrum og Nannestad

Enebakk

4.1 Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse v 0.6.pdf 4.2 Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse Leiraveien v 0 8.pdf 4.3 Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse Bjørkelangen v 0.5.pdf [4.5] Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes v 0.8.pdf (oppatert 1.9.17) [4.7] Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse Kopperudmoen v 0.8.pdf (oppdatert 1.9.17) 4.6 Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse Enebakk v 0 5.pdf
 

4.2.1 Fremleieavtale Leiraveien.pdf

4.2.2 Utkast leieavtale Leiraveien.pdf

4.2.2.1 Vedlegg 4 Ansvarsmatrise Leiraveien.pdf

       

 

Ekstra opplysninger vedr. elbusser og -infrastruktur

 

 

 

Informasjon knyttet til virksomhetsoverdragelse

 

 

Ruter tar sikte på å legge ut flere deler av utkastet til konkurransegrunnlaget i løpet av uke 34.