Dialogkonferanse nr. 2 og anleggsbefaring - Busstjenester i Ruters vestregion 24. september 2018

Innledning av dialogkonferansen.pptx

 

Referat og spørsmål til leverandører

2018 09 24 - Utkast til referat dialogkonferanse v.1.0.pdf

2018 09 25 Utkast til referat fra anleggsbefaringer v.1.0.pdf 

Spørsmål Ruter ønsker tilbakemelding på fra operatører og leverandører.pdf

 

 

Utkast til konkurransegrunnlag

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. 

 

I dokumentene vil noe tekst være markert med gul markering. Dette er punker det er av særlig interesse for Ruter å få tilbakemelding på, eller en markering på punkter som ikke er avklart.

 

Prosedyrebeskrivelse v.0.4.docx

 

 Kontrakt v.0.3.docx

 

Vedlegg 1 - Oppdragsbeskrivelse v.0.7.docx

 

Vedlegg 2 - Krav til bussmateriellet_VEST_180918.docx

 

Vedlegg 3 - Rutebeskrivelse Vest v0.9.docx

 

  Vedlegg 4 Ro 1 - Anleggsbeskrivelse v.0.7_ren 1.1.docx

 

Vedlegg 4 Ro2 Vestre Bærum og Lommedalen - Anleggsbeskrivelse v.0.7.pdf

 

Vedlegg 4 Ro 3 Anleggsbeskrivelse v.0.7_ren.docx

 

 

Vedlegg 5 - Ruteområde 1 v.0.1.xlsx

Vedlegg 5 - Ruteområde 2 v.0.1.xlsx

Vedlegg 5 - Ruteområde 3 v.0.1.xlsx

 

Vedlegg 6 - Ro 1 - Vestre Aker og Østre Bærum - Incitament.docx

Vedlegg 6 - Ro 2 - Lommedalen og Vestre Bærum - Incitament.docx

Vedlegg 6 - Ro 3 - Asker - Incitament.docx

 

Vedlegg 11 Hydrogenbussopsjon v.0.2.docx

Informasjon om JIVE 2.pdf

 

 

 

 

 Rapporter om Ruters tidligere hydrogenbussprosjekt (CHIC)

Under følger to rapporter fra Ruters hydrogenbussprosjekt CHIC. Dette prosjektet startet i 2011 og ble inkludert i anbudet Oslo Syd.

 

Sluttrapport Hydrogenbussprosjektet som del av CHIC .pdf

Final Report_CHIC_28022017_Final_Public.pdf

 

 

Eksterne presentasjoner

Bussanlegg - Presentasjon Furubakken og Skui.pdf

AKT - Bussterminaler og miljøpaviljonger.pdf

Nettbuss - Innspill til utkast Konkurransegrunnlag.pdf

Nobina - Innspill til utkast konkurransegrunnlag.pdf

Norgesbuss - Innspill til utkast konkurransegrunnlag.pdf

VEAS - Innspill til utkast konkurransegrunnlag.pdf