Dialogkonferanse #2 og befaring av bussanlegg Transporttjenester Oslo øst 2023 8. desember 2021

Ruter skal i begynnelsen av 2022 utlyse konkurransen Transporttjenester Oslo øst 2023. Dette gjelder busstjenestekontraktene Østensjø, Oslo nord-øst og Linje 25. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse og befaring av bussanlegg. Målgruppe for deltakere er bussoperatører og eventuelt større underleverandører av for eksempel bussmateriell og ladeinfrastruktur til elbuss.

 

Befaring på dag to vil omfatte to bussanlegg på Grorud (Brubakkveien og Jernkroken), tomt til bussanlegg på Mortensrud og bussanlegget på Klemetsrud.

 

Ruter har gjennomført en RFI/markedsundersøkelse vedrørende anleggskonsesjon/ansvarsmodell ladeinfrastruktur. Ruter har invitert et utvalg av de leverandørene som har svart på denne markedsundersøkelsen til å presentere sin løsning på dialogkonferansen. Nedenfor ligger presentasjonene og leverandørenes svar på markedsundersøkelsen.

 

Invitasjon

 

Referater og spørsmål til levearndørene

 

  Utkast konkurransegrunnlag

 

Konkurranseinformasjon

 

 

Presentasjoner dag 1

 

Presentasjoner dag 2

 

 

Markedsundersøkelse (RFI)

 

Svar fra leverandørene på markedsundersøkelse (RFI)