Dialogkonferanse nr. 3 og befaring av driftsbase - Båttjenester Indre Oslofjord 2021 25. januar 2019

 

2019 01 25 Invitasjon til dialogkonferanse nr 3 v.1.1

 

2019 01 25 Møtereferat dialogkonferanse og befaring v.1.1.pdf

 

Innledning dialogkonferanse Båttjenester Indre Oslofjord 2021

 

 

Dialogkonferansen kan streames ved å følge denne lenken:

 

https://www.youtube.com/watch?v=88LMGhTqfTc

 

 

Utkast til konkurransegrunnlag

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. 

 

I dokumentene vil noe tekst være markert med gul markering. Dette er punker det er av særlig interesse for Ruter å få tilbakemelding på, eller en markering på punkter som ikke er avklart.

 

Prosedyreregler v. 0.92

 

Verdivurderinger båter

 

Tilstandsvurderinger båter

 

Kapittel 1 Kontraktsvilkår v. 0.91.docx

 

Kapittel 2 - Oppdragsbeskrivelse v.0.92

 

08 - Kapittel 3 - Krav til fartøyet v.0.91.docx

 

Kapittel 4 Rutebeskrivelse v.0.91

 

Kapittel 5 Godtgjørelse v.0.9

 

Kapittel 6 Oppstartsforberedelser v.0.9

 

Kapittel 7 Kaier og infrastruktur v.0.91

 

Eksterne presentasjoner

Grenland Energy - Estimat nattladning vs turladning

 

Båttjenester i Indre Oslofjord 2021 Voith.pptx