Drift av øytrafikken i Oslo indre havnebaseng 11. januar 2018

Vedlagte dokumenter ønsker Oppdragsgiver innspill på. Dokumentene er ikke å anse som ferdige dokumenter. Gul markering ønskes det tilbakemelding på/ er ikke besluttet, og dermed ikke ferdigbehandlet fra oppdragsgivers side

Utkast dokumenter til konkurransegrunnlag

Presentasjoner fra dialogkonferansen