Dialogkonferanse Transporttjenester Indre by 2023 17. november 2020

Ruter skal i begynnelsen av 2021 utlyse anbud for transporttjenester Indre by. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse. Målgruppe for deltakere er bussoperatører og eventuelt større underleverandører av for eksempel bussmateriell og ladeinfrastruktur til elbuss.

Basert på de skjerpede føringer for smittevern som nå er gitt av myndighetene, har Ruter besluttet at konferansen vil bli gjennomført som et rent webinar. Dette betyr at det ikke vil være mulig å være fysisk tilstede på dialogkonferansen. Link til streamingen er lagt inn under.

 

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20201117_5

 

Referat 

 

Invitasjon

 

 

Konkurransen er delt inn i to ruteområder; Indre by nord-sør og .Indre by øst-vest Nedenfor følger utkast til konkurransegrunnlagets vedlegg 4 med bilag for begge disse ruteområdene, informasjon knyttet til de brukte elbussene og ladeinfrastruktur, presentasjoner som ble holdt under konferansen samt spørsmål fra Ruter til leverandørmarkedet.

 

Ruteområde 1

 

Ruteområde 2

 

Brukte elbusser og ladeinfrastruktur

Ruter vurderer å videreføre brukte elbusser og ladeinfrastruktur ved at dette blir en del av denne konkurransen. Nedenfor følger dokumentasjon knyttet til bussene og ladeinfrastrukturen.

 

 

Presentasjoner fra konferansen 

 

Spørsmål til leverandørmarkedet fra Ruter