Dialogkonferanse busstjenestekontraktene Oslo nordøst, Linje 25 og Østensjø 13. april 2021

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om busstjenestekontraktene Oslo Nordøst, Østensjø og Linje 25. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse 13. april 2021. Ruter er i en tidlig fase i planleggingen av konkurransen, og på konferansen ønsker Ruter en dialog om innholdet i en kommende anskaffelse. Målgruppe for deltakere er bussoperatører og eventuelt større underleverandører av for eksempel bussmateriell og ladeinfrastruktur til elbuss.

 

Opptak fra konferansen 

https://www.youtube.com/watch?v=Wujqh1aAmoU

 

Invitasjon

 

Referat

 

Spørsmål til markedet

 

 

Presentasjoner