Personvernerklæring for leie av mikromobilitet

Personvernerklæringen gjelder for bruk av Ruters tilleggstjenester som du selv velger. Vær oppmerksom på at det i tillegg gjelder egne avtalevilkår for bruken av den enkelte tjeneste.

For å få tilgang til elsparkesykler, elsykler og bysykler, også kalt mikromobilitet, i Ruter-appen må du opprette en Ruterprofil. Anonyme brukere kan ikke få tilgang til mikromobilitet, men få tilgang til basisfunksjoner som reisesøk og billettkjøp i Ruter appen. Det er ikke tilstrekkelig å registrere betalingsinformasjon. Årsaken er at det er en ekstern betalingsformidler, ikke Ruter, som lagrer bankkort og/eller kontodetaljene dine. Dersom du har hemmelig adresse og/eller hemmelig telefonnummer anbefaler vi at du for sikkerhets skyld bare bruker Ruters anonyme tjenestealternativer, se mer om omtalen av Ruters skytjenester nedenfor. 

Vilkår for sykkel, elsykkel og elsparkesykkel i Ruter-appen:

Formål

Ruter behandler personopplysninger for å kunne levere ønskede mikromobilitetstjenester og følge opp avtalen og gi deg god kundeservice, for å kunne tilby bedre tjenester foretar vi også en begrenset analyse av kjøremønsteret. Vi har en rekke aktiviteter knyttet til disse formål, se beskrivelse nedenfor.

Dette omfatter blant annet å sjekke om du allerede har en profil når du logger inn for å benytte elsparkesykler, elsykler eller sykler som er integrert i Ruter-appen. Det siste inkluderer behandling av opplysninger som er nødvendig for å låse opp, bruke og avslutte en tur, gi deg mulighet til å betale for turen, inndrive utestående krav, for å kreve erstatning ved hærverk/tap av kjøretøy, gi deg hjelp og avklaringer hvis du har spørsmål om turene du gjør med tjenesteleverandøren i Ruter-appen som kundeforholdet og lignende eller gi deg hjelp om du har betalt for mye (refusjon). Du kan velge å gi tilbakemeldinger på brukergrensesnittet, funksjonalitet og tjenestene i sin helhet i appen. Tilbakemeldingene sendes fra mobilen din til kundeservice med profilinformasjon og leiereferanse.

Ruter vil kjøre pilotprosjekter på denne typen mobilitetstjenester for å utvikle nye samfunnsnyttige transporttjenester. Dette vil kunne knyttes opptil andre billettprodukter som Reis. Du vil kunne velge om du vil være med i disse og Ruter vil da kunne kontakte deg for å få tilbakemelding på hvordan piloten oppleves for deg.

Personopplysninger som vi behandler

Vi behandler nedenforstående opplysninger om deg i følgende situasjoner:

Generelt

 • Når du registrerer deg eller logger inn i appen, må vi sjekke om brukerprofilen din allerede eksisterer. Dette bruker vi telefonnummeret ditt til. Når vi skal gi deg tilgang til mikromobilitet i Ruter-appen må vi bruke telefonnummer for å slå opp i profildatabasen for å finne bruker-ID. I kundeservice benytter vi profilinfo (fornavn/etternavn, telefonnummer, e-post) for å knytte leieforholdet til deg og gi deg nødvendig oppfølging og for ved kontraktsbrudd. I utgangspunktet deler vi ikke profilinfo med tjenesteleverandøren, se om unntak nedenfor.
 • Opplysninger knyttet til salg av en tur eller periodisk tilgang til kjøretøy, slik som tid for kjøpet, fra område/stativ til område/stativ (ikke nøyaktig posisjon), beløp og billettype.

Din posisjon ved bruk av bysykler

 • Avstand til bysykkel-stasjon brukes for å gi deg informasjon om hvor langt unna du er en spesifikk stasjon.
 • Ruter behandler din GPS-posisjon for å kunne svare på forespørsler du gjør fra appen om reisesøk. For bysykler vil dette bety kortvarig behandling av GPS-posisjon for å vise veien du må gå for å komme til stasjonen. Dine eksakte GPS koordinater behandles kun lokalt i din telefon. Ved opptegning av gangrute sendes en isolert posisjon til Ruter, uten knyting til registrert bruker. Avsender av posisjonen (deg) står som “Ruter” og det er kun snakk om ett enkelt søk uten knyting til andre posisjoner.
 • Det gjøres også en sjekk på avstand til bysykkelstativ for å avgjøre hvorvidt du er mer enn 100 meter unna. 100 meter er maks avstand til stativet for at du skal kunne starte leie. Disse beregningene gjøres kun på din mobile enhet og lagres ikke i Ruters baksystemer.
 • Under turen brukes GPS-posisjon fra din mobile enhet så du kan se hvor du befinner deg i kartet. Slik kan du se om det er en stasjon du kan parkere på i nærheten. Denne visningen er midlertidig og kun for deg på din smarttelefon og behandles eller lagres ikke i Ruters baksystemer.
 • For å kunne analysere kundenes reisemønster, lagrer Ruter hvor reisene med bysykkel går fra og til. Dette skjer uten knytning til deg. Stasjonene der bysyklene er utplassert står i tett befolkede områder i Oslo og analyser av turer fra og til stasjonene vil ikke kunne identifisere deg.

Din posisjon ved bruk av elsparkesykler og elsykler

 • Avstand til kjøretøyet brukes for å gi deg informasjon om hvor langt unna du er en spesifikk elsparkesykkel eller elsykkel.
 • Ruter behandler personopplysninger som GPS-posisjon for å kunne svare på forespørsler du gjør fra appen om reisesøk. For elsparkesykkel eller elsykkel vil dette bety kortvarig behandling av GPS-posisjon for å vise veien du må gå for å komme til kjøretøyet. Dine eksakte GPS koordinater behandles kun i din telefon. Ved opptegning av gangrute sendes en isolert posisjon, uten knyting til bruker, uten at man vet hva slags type posisjon det er. Avsender av posisjonen (deg) står som “Ruter” og det er kun snakk om ett enkelt søk uten knyting til andre posisjoner.
 • Det gjøres også en sjekk på avstand til elsparkesykkel eller elsykkel for å avgjøre hvorvidt du er mer enn 400 meter unna. 400 meter er maks avstand til kjøretøy om du skal kunne starte leie. Disse beregningene gjøres kun på din mobile enhet og lagres ikke i Ruters baksystemer.
 • Under turen brukes GPS-posisjon fra din mobile enhet så du kan se hvor du befinner deg i kartet. Slik kan du se om du befinner seg i en "slow zone", "no parking zone" eller lignende. Denne visningen er midlertidig og kun for deg på din smarttelefon og behandles eller lagres ikke i Ruters baksystemer.
 • Når du trykker pause (ikke alle leverandører har denne funksjonaliteten) under en elsparkesykkel- eller elsykkel-tur i Ruter-appen, vil vi både lagre posisjonen til kjøretøyet, men også posisjonen til mobiltelefonen, fordi denne er mer nøyaktig enn sykkelens posisjon, slik at du lett skal kunne finne tilbake til sykkelen. Da vil din telefon hente kjøretøyets posisjon og lagre denne midlertidig. Posisjonen til sparkesykkelen eller elsykkelen lagres kun en gang, så om den flyttes, vil posisjonen kunne avvike fra det du ser i kartet. Når en elsparkesykkel eller elsykkel skal parkeres innenfor en liten oppmerket sone krever det mye av teknologien for at dette skal kunne gjøres nøyaktig. Telefonens GPS er mer nøyaktig enn kjøretøyets GPS. Ruter gjennomfører en midlertidig behandling av data relatert til din posisjon. Dataene er tilgjengelige for Ruter i en time etter avsluttet leie før de slettes. Dataene er ikke tilgjengelig videre i logger. Dataene er tilgjengelig i denne tidsperioden for å unngå tap av data ved nedetid på systemet. Tjenesteleverandøren vil ikke kunne koble disse dataene til kunden.

Analyse for å kunne videreutvikle tjenesten

 • For å kunne analysere kundenes reisemønster lagrer ikke Ruter den nøyaktige posisjon din permanent, men gjennomfører basert på Ruters berettigede interesse i å levere en robust og samfunnsmessig transporttjeneste, en midlertidig behandling av data for to ulike formål:
  • Analysere hvilke strekninger kundene kjører elsykkel eller elsparkesykkel. Ruter oppretter et geografisk rutenett (grid) basert på grunnkretser. Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å produsere anonym statistikk. Oslo deles inn i 589 grunnkretser. Grunnkretsene brukes for å dele tjenesteleverandørens forretningsområder inn i slike geografiske enheter. Ruter får oversikt over hvor turer går fra og til mellom grunnkretser og kan lage statistikk over dette. I Asker og Bærum kan man ikke parkere fritt, men må benytte seg av parkeringssoner for parkering. Hver enkelt parkeringssone dekker et større geografisk område slik at man ikke kan identifisere hvor du bruker elsparkesykkelen eller elsykkelen. I områder med parkeringssoner vil disse inngå i gridløsningen. Ruter får oversikt over hvor turer går fra og til og kan lage statistikk over dette, uten at det vil kunne knyttes til deg.
  • Analysere nøyaktig posisjon for start og stopp av alle elsparkesykkel- og elsykkelturer. Ved lagring hos Ruter av start- og stopp-posisjonene brytes koblingen mellom nøyaktig posisjon og bruker/leieforhold. Slik kan Ruter se med stor nøyaktighet hvor turene startes fra eller avsluttes, men kan ikke se hvem som leier eller hvilken rute turene tar.

Pilotprosjekter

 • I forbindelse med Reis og rabatt på turer med elsparkesykkel eller elsykkel vil informasjon om tidspunkt og lengde på dine kjøreturer danne grunnlag for rabatten. Informasjonen vil for øvrig bli behandlet som beskrevet i personvernerklæringen.

Annen behandling av personopplysninger

 • Profilinformasjon utleveres kun på konkret forespørsel fra tjenesteleverandøren der brudd på vilkårene har forekommet eller i situasjoner Ruter anser det som nødvendig (som ved f. eks ulykker, reklamasjon og erstatningssaker) å overføre saken til tjenesteleverandøren. Ruter og tjenesteleverandør kontakter deg på mobiltelefonnummeret eller e-post lagret på brukerkontoen.
 • Når du tar parkeringsbilde av elsparkesykkelen eller elsykkelen ved avslutning av leie vil både du og Ruter kunne vise at parkeringen av kjøretøyet er gjort slik avtalen angir. Du er selv ansvarlig for at sparkesykkelen eller elsykkelen er sentrert midt i bildet ved hjelp av rammen i bildetjenesten og at bildet er av kjøretøyet og ikke av deg selv eller andre mennesker. I de tilfeller bildet brukes til bevisførsel ved en uenighet, forbeholder Ruters seg retten å dele bildene med leverandør og/eller kommune og vil kun lagre dataene så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle formålet. Deretter slettes de. I tilfeller der bildet brukes i konkret sak og kobles til din profil, vil personer som har kommet med i bildet gjøres ugjenkjennelig ved sladding.
 • Hvis du vil kontakte kundeservice hos tjenesteleverandøren (under aktiv leie) på grunn av feil på elsparkesykkel eller elsykkel vil Ruter hjelpe deg med å fylle ut eposten med ditt navn, epost og referanser slik at tjenestetilbyderen kan finne igjen turen din i sine systemer og kontakte deg. Du vil selv kunne se hvilke personopplysninger som fylles inn før du sender eposten.
 • Hvis du vil kontakte kundeservice hos Oslo Bysykkel (under aktiv leie) på grunn av feil på stasjon eller bysykkel vil Ruter hjelpe deg med å tilby en chat-løsning direkte med leverandør. For at leverandøren skal kunne finne igjen turen din i sine systemer deles det automatisk en identifikator tilknyttet til den spesifikke leien og en brukerID.

Rettslig grunnlag

Vi behandler opplysningene dine der det er nødvendig for å oppfylle avtalen om mikromobiltetstjenester med deg. For analyse og videreutvikling av digitale produkter benytter Ruter berettiget interesse som behandlingsgrunnlag.

I tillegg behandler vi personopplysninger som er nødvendig etter bokføringsregelverket og vi vil utlevere opplysninger dersom til politi/ påtalemyndigheter dersom vi blir pålagt å gjøre dette i henhold til norsk lov.

Tilgang, bruk og dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og retting av dine personopplysninger, samt rett til dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg (med mindre det foreligger en særskilt hjemmel for lagring, slik som f eks bokføringsregelverket).

Underleverandører

Ruter får bistand fra databehandlere for å levere tjenestene. For tiden gjelder dette TIER, Voi, Oslo Bysykkel & Ryde, som sørger for at Ruter kan tilby mikromobilitet til kundene. Utover dette benytter Ruter seg av databehandlere som bistår i analyse, design og utvikling av digitale produkter, til å samle inn og behandle data om deg og hvordan du reiser. Alle databehandlere vil behandle personopplysninger for å oppfylle formålet som angitt ovenfor. Personopplysninger eller personlig informasjon vil ikke benyttes til annet enn ovennevnte formål.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre tredjeparter så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Ruter benytter AWS skytjenester for lagring og aksessering av personopplysninger knyttet til de overnevnte tjenester du benytter. Selv om Ruter benytter en amerikansk leverandør, så har Ruter der det er mulig valgt å benytte tjenester som er godkjent etter EUs adferdsnorm CISPE. Ved å benytte CISPE godkjente løsninger i EØS forplikter leverandøren seg til å ikke overføre personopplysninger ut av EØS.

For tjenester som ikke er CISPE-godkjent og der behandling i USA ikke kan utelukkes i enkelte tilfeller, har Ruter fattet en rekke avtalemessige, organisatoriske og tekniske tiltak, som isolering av informasjon og kryptering, for å hindre at leverandøren har tilgang til opplysningene. For slike tjenester krever Ruter at mottakeren forplikter seg til å overholde personvernregelverket og vi benytter EU-kommisjonens reviderte standard kontraktuelle klausuler, som er tilgjengelige her:

Se EU-kommisjonens reviderte standard på europa.eu

I tillegg har EU, også med virkning for Norge, den 17. juli 2023, godkjent USA som et land som har tilstrekkelig personvernbeskyttelse for mange virksomheter i USA. AWS står på en liste over selskaper som anses å ha tilstrekkelig personvern og Ruter vil følge opp status på slike godkjenninger for sine underleverandører fremover og fatte nødvendige tiltak.

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med informasjonssikkerhet, arbeider Ruter alltid med forbedringer av tjenestene.

Klagerett

Du har rett til å klage på det du mener er uriktig behandling av personopplysninger til Datatilsynet, men ta gjerne kontakt med oss først via vårt personvernombud.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg, må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

 • Salgsopplysninger (knyttet til din bruk av tjenesten) lagres i inntil 410 dager etter at billetten er utløpt, eller alternativt 410 dager etter du som klager har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere din klagerett til Transportklagenemnda
 • Kundeopplysninger om deg lagres så lenge du er kunde hos oss.
 • En avtaleID som er spesifikk for tjenesten mot Oslo Bysykkel lagres så fort avtalevilkår ved bruk av bysykler er signert, og beholdes så lenge du er kunde hos oss. Denne IDen deles ikke med tredjepart.
 • Ruter genererer en brukerID som erstatning for din avtaleID som deles med Oslo Bysykkel. Slik kan Oslo Bysykkel bistå om du skulle trenge hjelp når du leier bysykkel. Denne genererte IDen byttes ut hver 12 mnd.
 • For bokføringsformål lagres salgsopplysninger i inntil 5 år.
 • For å sørge for god kvalitet når du skal parkere elsykkel og elsparkesykkel vil Ruter ha en midlertidig behandling av data relatert til din smarttelefons posisjon. Dataene er tilgjengelige for Ruter 1 time etter avsluttet leie før de slettes.
 • GPS-data (konvertert til grid) tilknyttet dine turer med elsykkel og elsparkesykkel vil lagres i en time. Etter dette vil de anonymiseres og brukes i generelle analyser.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

Tilganger på telefonen

For at Ruter-appen skal fungere best mulig, må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

For at du skal kunne benytte deg av mikromobilitetstjenester i Ruter-appen, må stedstjenester for smarttelefonen være slått på. Dette er nødvendig for å kunne finne, starte og avslutte leie.

Tilganger for iPhone

Sted

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp kjøretøy eller stasjoner i nærheten, se i kartet hvor du er og hvor du kjører, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger av avvik og før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett og se avvik i appen.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt, for å ta bilde ved parkering og for å lese QR-kode for å starte elsparkesykkeltur.

Mobildata

Brukes for å kommunisere med Ruter og Tjenesteleverandøren ved leie og betaling av elsparkesykkel, elsykkel eller bysykkel. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å leie og betale.

E-post

Når du bruker hjelpfunksjonen i Ruter-appen for å kontakte tjenesteleverandøren hjelper appen deg med å autoutfylle informasjon som kundeservice trenger for å identifisere turen. Dette gjelder enkel informasjon som navn, epostadresse og referanser for leie. Informasjonen sendes ikke til Ruter.

Tilganger for Android

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp kjøretøy eller stasjoner i nærheten, se i kartet hvor du er og hvor du kjører, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Ruter og Tjenesteleverandøren ved leie og betaling av mikromobilitet. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å leie og betale.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt, for å ta bilde ved parkering og for å lese QR-kode for å starte elsparkesykkel tur.

E-post

Når du bruker hjelpfunksjonen i Ruter-appen for å kontakte tjenesteleverandøren hjelper appen deg med å autoutfylle informasjon som kundeservice trenger for å identifisere turen. Dette gjelder enkel informasjon som navn, epostadresse og referanser for leie. Informasjonen sendes ikke til Ruter.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under Ruter fra innstillingene på telefonen din.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre Ruter-appen bedre, og bruker analyseverktøyet Amplitude for å analysere informasjon om bruk av tjenesten. Bruksinformasjonen sendes anonymt via Ruter til Amplitude, og kan ikke knyttes til deg som bruker uansett om du har registrert en profil eller ikke. IP-adresser og andre identifiserende opplysninger logges ikke.

Sist oppdatert: 12.09.2023, kl. 08:05.