Personvernerklæring for bruk av elsparkesykler

Behandling av personopplysninger når du leier elsparkesykkel i Ruter-appen.

For å få tilgang til elsparkesykkel i Ruter-appen må du opprette en Ruterprofil. Anonyme brukere vil ikke få tilgang til elsparkesykler, men få tilgang til basisfunksjoner som reisesøk og billettkjøp i Ruter appen. Å registrere betalingsinformasjon er ikke tilstrekkelig for å få tilgang til elsparkesykkel-tjenesten. Årsaken er at det er betalingstjenestene, ikke Ruter, som lagrer bankkort og/eller kontodetaljene dine. Dersom du har hemmelig adresse og/eller hemmelig telefonnummer, anbefaler vi for sikkerhets skyld at du bare bruker Ruters anonyme tjenestealternativer. Se mer om omtalen av Ruters skytjenester nedenfor. 

Formål

Ruter behandler personopplysninger for å oppfylle avtalen med deg om el-sparkesykkel tjenester og gi deg god kundeservice, og vi har en rekke aktiviteter forbundet med dette.

Dette omfatter blant annet å sjekke om du allerede har en profil når du logger inn, og for å tilby el-sparkesykler og elsykler, som er integrert i Ruter appen. Det siste inkluderer behandling av opplysninger som er nødvendig for å låse opp, bruke og avslutte en elsparkesykkel- eller elsykkel-tur, gi deg mulighet til å betale for turen, inndrive utestående krav, for å kreve erstatning ved hærverk/tap av kjøretøy, gi deg hjelp og avklaringer hvis du har spørsmål om turene du gjør med tjenesteleverandøren i Ruter-appen som kundeforholdet og lignende, og gi deg hjelp om du har betalt for mye (refusjon) eller i tilfeller der reisegarantien er gjeldende. Du kan velge å gi tilbakemeldinger på brukergrensesnittet, funksjonalitet og tjenestene i sin helhet i appen. Tilbakemeldingene sendes fra mobilen din til kundeservice med profilinformasjon og leiereferanse.

Dette behandler vi

Vi behandler opplysninger om deg i følgende situasjoner:

 • Profilinfo (fornavn/etternavn, telefonnummer, e-post): Når du registrerer deg eller logger inn i appen, må vi sjekke om brukerprofilen din allerede eksisterer. Dette bruker vi telefonnummeret ditt til. Når vi skal gi deg tilgang til elsparkesykler og elsykler i Ruter-appen må vi bruke telefonnummer for å slå opp i profildatabasen for å finne bruker-ID. I kundeservice benytter vi profilinfo for å knytte leieforholdet til deg, gi deg nødvendig oppfølging og for ved kontraktsbrudd. I utgangspunktet deler vi ikke profilinfo med tjenesteleverandøren, se om unntak nedenfor.
 • Salgsopplysninger (Ekstern-referanse/billettnummer): Opplysninger fra salget av en tur eller periodisk tilgang til elsparkesykkel, slik som tid for kjøpet, fra område til område (ikke nøyaktig posisjon), beløp og billettype.
 • Din posisjon:
  • Avstand til sparkesykkel brukes for å gi deg informasjon om hvor langt unna du er en spesifikk elsparkesykkel.
  • Ruter behandler personopplysninger som GPS-posisjon for å kunne svare på forespørsler du gjør fra appen om reisesøk. For elsparkesykkel vil dette bety kortvarig behandling av GPS-posisjon for å vise veien du må gå for å komme til kjøretøyet.
  • Det gjøres også en sjekk på avstand til elsparkesykkel for å avgjøre hvorvidt du er mer enn 400 meter unna. 400 meter er maks avstand til kjøretøy om du skal kunne starte leie. Disse beregningene gjøres kun på din mobile enhet og lagres ikke i Ruters baksystemer.
  • Under turen brukes GPS-posisjon fra din mobile enhet så du kan se hvor du befinner deg i kartet. Slik kan du se om du befinner seg i en "slow zone", "no parking zone" eller lignende. Denne visningen er midlertidig og kun for deg på din smarttelefon og behandles eller lagres ikke i Ruters baksystemer.
  • Når du trykker pause (ikke alle leverandører har denne funksjonaliteten) under en elsparkesykkel- eller elsykkel-tur i Ruter-appen, vil vi både lagre posisjonen til sparkesykkelen, men også posisjonen til mobiltelefonen fordi du skal kunne lett finne tilbake til sykkelen. Da vil din telefon hente kjøretøyets posisjon og lagre denne midlertidig. Posisjonen til sparkesykkelen lagres kun en gang, så om den flyttes, vil posisjonen kunne avvike fra det du ser i kartet. Når en elsparkesykkel skal parkeres innenfor en liten oppmerket sone krever det mye av teknologien for at dette skal kunne gjøres nøyaktig. Telefonens GPS er mer nøyaktig enn kjøretøyets GPS. Gjennom å sende inn nøyaktig posisjon fra smarttelefonen når kunden pauser turen, vil tjenesteleverandøren lettere kunne vite om kunden befinner seg innenfor parkerings eller forretningsområdet og dermed sørge for at parkeringsopplevelsen blir så god som mulig. Det brukes logikk som definerer avstanden mellom telefonen og kjøretøyets GPS som en del av denne prosessen. Ruter gjennomfører en midlertidig behandling av data relatert til din posisjon. Dataene er tilgjengelige for Ruter i 1 time etter avsluttet leie før de slettes. Dataene er ikke tilgjengelig videre i logger. Dataene er tilgjengelig i denne tidsperioden for å unngå tap av data ved nedetid på systemet. Tjenesteleverandøren vil ikke kunne koble disse dataene til kunden.
  • For å kunne analysere kundenes reisemønster lagrer ikke Ruter den nøyaktige posisjon din permanent, men gjennomfører en midlertidig behandling av data for to ulike formål:
   • 1) Analysere hvilke strekninger kundene kjører elsykkel eller elsparkesykkel. Ruter oppretter et geografisk rutenett (grid) basert på grunnkretser. Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å produsere anonym statistikk. Oslo deles inn i 589 grunnkretser. Grunnkretsene brukes for å dele tjenesteleverandørens forretningsområder inn i slike geografiske enheter. Ruter får oversikt over hvor turer går fra og til mellom grunnkretser og kan lage statistikk over dette, uten at det går på bekostning av ditt personvern.
    I Asker og Bærum kan man ikke parkere fritt, men må benytte seg av parkeringssoner for parkering. Hver enkelt parkeringssone dekker et større geografisk område slik at man ikke kan identifisere hvor du bruker elsparkesykkelen. I Asker og Bærum vil parkeringssoner inngå i gridløsningen sammen med grunnkretser. Ruter får oversikt over hvor turer går fra og til mellom parkeringssoner og grunnkretser og kan lage statistikk over dette, uten at det går på bekostning av ditt personvern.
   • 2) For å kunne analysere nøyaktig posisjon for start og stopp av alle elsparkesykkel- og elsykkelturer. Ved lagring av start- og stopp-posisjonene brytes koblingen mellom nøyaktig posisjon og bruker/leieforhold. Slik kan Ruter se med stor nøyaktighet hvor turene startes fra eller avsluttes, men kan ikke se hvem som leier eller hvilken rute turene tar.
    Din posisjon er tilgjengelig i Ruters logger i en time før de slettes. Dataene er tilgjengelig i denne tidsperioden for å unngå tap av data ved nedetid på systemet (gjelder for punkt 1 og 2).
 • For å kunne kjøre elsparkesykkel eller elsykkel, må du akseptere avtalevilkårene til Ruter. Ved en slik avtaleinngåelse vil kobling av avtalevilkår mot profildata (for-/etternavn, e-post og telefonnummer) gjøres.
 • Profilinformasjon utleveres kun på konkret forespørsel fra tjenesteleverandøren der brudd på vilkårene har forekommet eller i situasjoner Ruter anser det som nødvendig (som ved f. eks ulykker, reklamasjon og erstatningssaker) å overføre saken til tjenesteleverandøren. Ruter og operatør kan i slike tilfeller kontakte deg på mobiltelefonnummeret eller e-post lagret på brukerkontoen.
 • Når du tar parkeringsbilde av elsparkesykkelen eller elsykkelen ved avslutning av leie. På den måten kan både du og Ruter vise at parkeringen av kjøretøyet har blitt gjort i henhold til regelverket. Du er selv ansvarlig for at sparkesykkelen er sentrert midt i bildet ved hjelp av rammen i bildetjenesten og at bildet er av sparkesykkelen og ikke av deg selv eller andre mennesker. Bildene benyttes som bevismoment i tilfeller der kommunen har bøtelagt tjenesteleverandøren for feilparkering. I den sammenheng har Ruter behov for å lagre bildene midlertidig (4 mnd.) I de tilfeller bildet brukes til bevisførsel i sak, forbeholder Ruters seg retten å dele bildene med tredjepart og vil kun lagre dataene så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle formålet. Deretter slettes de. I tilfeller der bildet brukes i konkret sak og kobles til din profil, vil personer som har kommet med i bildet gjøres ugjenkjennelig ved sladding.
 • Når du vil kontakte kundeservice hos tjenesteleverandøren (under aktiv leie) på grunn av feil på elsparkesykkel eller elsykkel. Ruter hjelper deg med å fylle ut eposten med ditt navn, epost og referanser slik at tjenestetilbyderen kan finne igjen turen din i sine systemer og kontakte deg (om nødvendig) for å løse feilen. Du vil selv kunne se hvilke personopplysninger som fylles inn før du sender eposten.

Rettslig grunnlag

Vi behandler opplysningene dine der det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. For videreutvikling av digitale produkter benytter Ruter berettiget interesse som behandlingsgrunnlag.

I tillegg behandler vi personopplysninger som er nødvendig etter bokføringsregelverket og vi vil utlevere opplysninger dersom til politi/ påtalemyndigheter dersom vi blir rettslig bindende pålagt å gjøre dette i henhold til norsk lov.

Tilgang, bruk og dine rettigheter

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Ruter får bistand fra databehandlere som tjenesteleverandøren som sørger for at Ruter kan tilby elsparkesykler til kundene. Utover dette benytter Ruter seg av databehandlere som bistår i analyse, design og utvikling av digitale produkter, til å samle inn og behandle data om deg og hvordan du reiser. Alle databehandlere vil behandle personopplysninger for å oppfylle formålet som angitt ovenfor. Personopplysninger eller personlig informasjon vil ikke benyttes til andre formål enn ovennevnte formål.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Ruters skyløsninger

Ruter benytter AWS skytjenester for lagring og aksessering av personopplysninger knyttet til de tjenester du benytter. Selv om Ruter benytter en amerikansk leverandør, så har Ruter der det er mulig valgt å benytte tjenester som er godkjent etter EUs adferdsnorm CISPE. Ved å benytte CISPE godkjente løsninger i EØS forplikter leverandøren seg til å ikke overføre personopplysninger ut av EØS.

For tjenester som ikke er CISPE-godkjent og der behandling i USA ikke kan utelukkes i enkelte tilfeller, har Ruter fattet en rekke avtalemessige, organisatoriske og tekniske tiltak, som isolering av informasjon og kryptering, for å hindre at leverandøren har tilgang til opplysningene. For slike tjenester krever Ruter at mottakeren forplikter seg til å overholde personvernregelverket og vi benytter EU-kommisjonens reviderte standard kontraktuelle klausuler, som er tilgjengelige på europa.eu.

Se EU-kommisjonens reviderte standard på europa.eu

USA har for tiden ikke lover eller avtaler med EU som sikrer et tilstrekkelig nivå av personvernbeskyttelse slik angitt i GDPR og de avtalemessige ordningene nevnt ovenfor kompenserer til en viss grad for dette.

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med informasjonssikkerhet, arbeider Ruter alltid med forbedringer av tjenestene.

Klagerett

Du har rett til å klage på det du mener er uriktig behandling av personopplysninger til Datatilsynet, men ta gjerne kontakt med oss først via vårt personvernombud.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

 • Salgsopplysninger (knyttet til din bruk av tjenesten) lagres i inntil 410 dager etter at billetten er utløpt, eller alternativt 410 dager etter du som klager har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere din klagerett til Transportklagenemnda.
 • Kundeopplysninger om deg lagres så lenge du er kunde hos oss.
 • For bokføringsformål lagres salgsopplysninger i inntil 5 år.
 • For å sørge for god kvalitet når du skal parkere Tier elsykkel og elsparkesykkel vil Ruter ha en midlertidig behandling av data relatert til din smarttelefons posisjon. Dataene er tilgjengelige for Ruter 1 time etter avsluttet leie før de slettes.
 • GPS-data (konvertert til grid) tilknyttet dine turer med elsykkel og elsparkesykkel vil lagres i en time. Etter dette vil de anonymiseres og brukes i generelle analyser.

Se forskrift om transportklagenemnda § 5-2

Tilganger på telefonen

For at Ruter-appen skal fungere best mulig, må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

For at du skal kunne benytte deg av el-sparkesykkeltjenester i Ruter-appen, må stedstjenester for smarttelefonen være slått på. Dette er nødvendig for å kunne finne, starte og avslutte leie.

Tilganger for iPhone

Sted

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp elsparkesykler i nærheten, se i kartet hvor du er og hvor du kjører, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger av avvik og før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett og se avvik i appen.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt, for å ta bilde ved parkering og for å lese QR-kode for å starte elsparkesykkel tur.

Mobildata

Brukes for å kommunisere med Ruter og Tjenesteleverandøren ved leie og betaling av elsparkesykkel. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å leie og betale elsparkesykkel.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under Ruter fra innstillingene på telefonen din.

Tilganger for Android

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp elsparkesykler i nærheten, se i kartet hvor du er og hvor du kjører, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Ruter og Tjenesteleverandøren ved leie og betaling av elsparkesykkel. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å leie og betale elsparkesykkel.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt, for å ta bilde ved parkering og for å lese QR-kode for å starte elsparkesykkel tur.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre Ruter-appen bedre, og bruker analyseverktøyet Amplitude for å analysere informasjon om bruk av tjenesten. Bruksinformasjonen sendes anonymt via Ruter til Amplitude, og kan ikke knyttes til deg som bruker uansett om du har registrert en profil eller ikke. IP-adresser og andre identifiserende opplysninger logges ikke.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg, må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema.

Sist oppdatert: 04.05.2023, kl. 10:44.