Personvernerklæring for bruk av elsparkesykler

Behandling av personopplysninger når du leier elsparkesykkel (pilot) i Ruter-appen.

For å få tilgang til elsparkesykkel i den nye Ruter-appen må du registrere bruker. Anonyme brukere av tjenesten vil ikke få tilgang til elsparkesykler, men få tilgang til basisfunksjoner som reisesøk og billettkjøp. Å registrere betalingsinformasjon er ikke tilstrekkelig for å få tilgang. Årsaken er at det er betalingstjenestene, ikke Ruter, som lagrer bankkort og/eller kontodetaljene dine.

Formål

Ruter behandler personopplysninger for å sjekke om du allerede har en profil når du logger inn, for å tilby Tier's tilbud i Ruter-appen som inkluderer låse opp, bruke og avslutte en elsparkesykkel- eller elsykkel-tur, gi deg mulighet til å betale for turen, holde deg økonomisk ansvarlig om betaling ikke gjøres etter avtale, for erstatningskrav ved hærverk/tap av kjøretøy, gi deg hjelp og avklaringer hvis du har spørsmål om turene du gjør med Tier i Ruter-appen som kundeforholdet og lignende, og gi deg hjelp om du har betalt for mye (refusjon) eller i tilfeller der reisegarantien er gjeldende. Vi innhenter feedback i appen for å få tilbakemeldinger på brukergrensesnittet, funksjonalitet og tjenestene i sin helhet. Tilbakemeldingene sendes fra klienten til kundeservice med profilinformasjon og leiereferanse. Slik kan tur og tilbakemeldinger knyttes til brukerprofil for god kundeservice og respons på feedback i de tilfellene det er nødvendig.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

 • Profilinfo (fornavn/etternavn, telefonnummer, e-post): Når du registrerer deg eller logger inn i appen, må vi sjekke om brukerprofilen din allerede eksisterer. Dette bruker vi telefonnummeret ditt til. Når vi skal gi deg tilgang til elsparkesykler og elsykler i Ruter-appen må vi bruke telefonnummer for å slå opp i profildatabasen for å finne bruker-ID. I kundeservice benytter vi profilinfo for å knytte leieforholdet til deg og for oppfølging av kontraktsbrudd.
 • Salgsopplysninger (Tier-referanse/billettnummer): Opplysninger fra salget av en tur eller periodisk tilgang til elsparkesykkel, slik som tid for kjøpet, fra område til område (ikke nøyaktig posisjon), beløp og billettype.
 • Din posisjon:
  • Avstand til sparkesykkel brukes for å gi deg informasjon om hvor langt unna du er en spesifikk elsparkesykkel.
  • Ruter behandler personopplysninger som GPS-posisjon for å kunne svare på forespørsler du gjør fra appen om reisesøk. For elsparkesykkel vil dette bety kortvarig behandling av GPS-posisjon for å vise veien du må gå for å komme til kjøretøyet.
  • Det gjøres også en sjekk på avstand til elsparkesykkel for å avgjøre hvorvidt du er mer enn 400 meter unna. 400 meter er maks avstand til kjøretøy om du skal kunne starte leie. Disse beregningene gjøres kun på din mobile enhet og lagres ikke i Ruters baksystemer.
  • Under turen brukes GPS-posisjon fra din mobile enhet så du kan se hvor du befinner deg i kartet. Slik kan du se om du befinner seg i en "slow zone", "no parking zone" eller lignende. Denne visningen er midlertidig og kun for deg på din smarttelefon og behandles eller lagres ikke i Ruters baksystemer.
  • Når du trykker pause under en elsparkesykkel- eller elsykkel-tur i Ruter-appen, vil posisjonen til sparkesykkelen eller sykkelens og posisjonen din dele seg. I dette tilfellet vil din telefon hente kjøretøyets posisjon å lagre denne midlertidig. Din posisjon vil fortsatt kun leve på din egen smarttelefon. I så måte kan du finne tilbake til kjøretøyets posisjon der du parkerte den. Posisjonen til sparkesykkelen lagres kun en gang, så om den flyttes vil posisjonen kunne avvike fra det du ser i kartet.
  • Når en elsparkesykkel skal parkeres innenfor en liten oppmerket sone krever det mye av teknologien for at dette skal kunne gjøres nøyaktig. Telefonens GPS er mer nøyaktig enn kjøretøyets GPS. Gjennom å sende inn nøyaktig posisjon fra smarttelefonen når du avslutter turen, vil Tier kunne øke sannsynligheten for at du befinner deg innenfor parkerings eller forretningsområdet og dermed sørge for at parkeringsopplevelsen blir så god som mulig. Det brukes logikk som definerer avstanden mellom telefonen og kjøretøyets GPS som en del av denne prosessen. Ruter gjennomfører en midlertidig behandling av data relatert til din posisjon. Dataene er tilgjengelig i Ruters logger i 7 dager før de slettes. Dataene er tilgjengelig i denne tidsperioden for å unngå tap av data ved nedetid på systemet. Tier vil ikke kunne koble disse dataene til deg som kunde og vil kun lagre dataene så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle formålet. Deretter slettes de omgående.
  • Ruter lagrer ikke den nøyaktig posisjon din permanent, men gjennomfører en midlertidig behandling av data da det gjøres en konvertering fra nøyaktig posisjon til geografisk enhet (grid). Dataene er tilgjengelig i Ruters logger i en time før de slettes. Dataene er tilgjengelig i denne tidsperioden for å unngå tap av data ved nedetid på systemet. Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å arbeide med og presentere regionalstatistikk. Oslo deles også inn i 589 grunnkretser. Grunnkrets brukes for å dele Tiers forretningsområder inn i slike geografiske enheter. Slik kan Ruter få oversikt over hvor turer starter og slutter. Utenfor Oslo vil også parkeringssonene inngå i gridløsningen. Ettersom forretningsområder utenfor Oslo har parkeringssoner og ikke en fri-flyt parkeringsløsning som i Oslo, vil løsningen kunne analysere reiser mellom parkeringssoner. Løsningen vil på samme tid ta hensyn til sluttbrukers personvern om elsparkesykkelen eller elsykkelen skulle feile, om makstiden slår inn og avslutter turen eller ved feil på appen. For å kunne kjøre elsparkesykkel eller elsykkel, må du signere avtalevilkårene til Ruter. Ved en slik avtaleinngåelse vil kobling av avtalevilkår mot profildata (for-/etternavn, e-post og telefonnummer) gjøres.
 • For å kunne kjøre elsparkesykkel, må du signere avtalevilkårene til Ruter. Ved en slik avtaleinngåelse vil kobling av avtalevilkår mot profildata (for-/etternavn, e-post og telefonnummer) gjøres.
 • Ruter og Tier kan kontakte deg på mobiltelefonnummeret eller e-post lagret på brukerkontoen ved erstatningssaker eller ved ulykker/reklamasjon der du krever oppreisning. Det samme gjelder tilfeller der det forekommer betydelige driftsforstyrrelser knyttet til din bruk av et kjøretøy. Profilinformasjon utleveres kun på konkret forespørsel fra Tier eller i situasjoner Ruter anser det som nødvendig å overføre saken til Tier.

Rettslig grunnlag

Vi behandler bare opplysningene dine der det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

Tilgang, bruk og dine rettigheter

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Ruter får bistand fra databehandlere som tjenesteleverandøren (Tier) som sørger for at Ruter kan tilby elsparkesykler til kundene. Utover dette benytter Ruter seg av databehandlere som bistår i analyse, design og utvikling av digitale produkter, til å samle inn og behandle data om deg og hvordan du reiser. Alle databehandlere vil behandle personopplysninger for å oppfylle formålet som angitt ovenfor. Personopplysninger eller personlig informasjon vil ikke benyttes til andre formål enn dette prosjektet.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Du har rett til å klage på det du mener er uriktig behandling av personopplysninger til Datatilsynet, men ta gjerne kontakt med oss først via vårt personvernombud.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

 • Salgsopplysninger (knyttet til din bruk av tjenesten) lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt, eller alternativt 365 dager etter du som klager har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere din klagerett til Transportklagenemnda.
 • Kundeopplysninger om deg lagres så lenge du er kunde hos oss.
 • For bokføringsformål lagres salgsopplysninger i inntil 5 år.
 • GPS-data (konvertert til grid) tilknyttet dine turer med elsparkesykkel vil lagres frem til 1 måned etter pilotens slutt eller senest 1. februar 2023. Etter dette vil de anonymiseres og brukes i generelle analyser.

Se forskrift om transportklagenemnda § 5-2

Tilganger på telefonen

For at Ruter-appen skal fungere optimalt, må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

For at du skal kunne benytte deg av elsparkesykkeltjenester i Ruter-appen, må stedstjenester for smarttelefonen være slått på. Dette er nødvendig for å kunne finne, starte og avslutte leie samt gi deg en god brukeropplevelse under elsparkesykkelturen.

Tilganger for iPhone

Sted

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp elsparkesykler i nærheten, se i kartet hvor du er og hvor du kjører, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger av avvik og før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett og se avvik i appen.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt og for å lese QR-kode for å starte elsparkesykkeltur.

Mobildata

Brukes for å kommunisere med Ruter og Tier ved leie og betaling av elsparkesykkel. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å leie og betale elsparkesykkel.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under Ruter fra innstillingene på telefonen din.

Tilganger for Android

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp elsparkesykler i nærheten, se i kartet hvor du er og hvor du kjører, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Ruter og Tier ved leie og betaling av elsparkesykkel. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å leie og betale elsparkesykkel.

Få full nettverkstilgang

Brukes for å motta feilmeldinger og informasjon fra Ruters billett- og betalingssystem.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt og for å lese QR-kode for å starte elsparkesykkeltur.

Forhindre telefonen fra å sove

Brukes for å sikre kommunikasjonen mellom telefonen og Ruters baksystemer.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre Ruter-appen bedre, og bruker analyseverktøyet Amplitude for å samle anonym informasjon om bruk av tjenesten. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker uansett om du har registrert en profil eller ikke. IP-adresser og andre identifiserende opplysninger logges ikke.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg, må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema.

Sist oppdatert: 27.06.2022, kl. 13:44.