Vilkår

Her finner du en samlet oversikt over våre vilkår og betingelser når du kjøper billett og reiser med oss.

Klage

Etter du har mottatt endelig svar fra oss kan du klage inn saken for Transportklagenemda. 

Transportklagenemdas nettsider for mer informasjon