Vilkår og betingelser

Her finner du en samlet oversikt over vilkår og betingelser ved bruk av Ruters tjenester. 

Reisevilkår

Reisevilkårene, som er godkjent av Samferdselsdepartementet, inngår som en del av transportavtalen mellom oss i Ruter og deg som reiser med oss.

Personvern

I dagens samfunn legger vi igjen spor hver eneste dag. Du kan være trygg på at Ruter behandler dine personopplysninger og digitale fottrykk på en forsvarlig måte. 

Reisegaranti og drosjerefusjon

Du kan ha rett til å få dekket drosjeutgifter dersom du blir du blir mer enn 20 minutter forsinket. Drosjeregningen dekkes med inntil 500 kroner.

Klage

Etter du har mottatt endelig svar fra oss kan du klage inn saken for Transportklagenemda. 

Transportklagenemdas nettsider for mer informasjon

Billettkontroll

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll.  

Billettrefusjon

Har du kjøpt en billett du ikke får brukt? 

Billetter, priser og rabatter

Billett-app

Reisekort