Vilkår og betingelser

Her finner du en samlet oversikt over vilkår og betingelser ved bruk av Ruters tjenester. 

Reisevilkår

Reisevilkårene, som er godkjent av Samferdselsdepartementet, inngår som en del av transportavtalen mellom oss i Ruter og deg som reiser med oss.

Les mer om Ruters reisevilkår

Personvern

I dagens samfunn legger vi igjen spor hver eneste dag. Du kan være trygg på at Ruter behandler dine personopplysninger og digitale fottrykk på en forsvarlig måte. 

Les mer om personvern i Ruters tjenester

Reisegaranti og drosjerefusjon

Du kan ha rett til å få dekket drosjeutgifter dersom du blir du blir mer enn 20 minutter forsinket. Drosjeregningen dekkes med inntil 500 kroner.

Les mer om Ruters reisegaranti og drosjerefusjon

Klage

Ønsker du å sende en klage til Ruter? Send klage via kontaktskjema

Etter du har mottatt endelig svar fra oss kan du klage inn saken for Transportklagenemda. 

Se mer informasjon på Transportklagenemdas nettsider

Billettkontroll

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll.  

Les om billettkontroll og gebyr 

Billettrefusjon

Har du kjøpt en billett du ikke får brukt? 

Les om refusjon av Ruters billetter og reisekort 

Billetter, priser og rabatter

Se våre billetter, priser og vilkår for rabatter 

Billett-app

Les vilkår og betingelser for bruk av RuterBillett-appen 

Reisekort

Les vilkår og betingelser for bruk av Ruters reisekort