Personvernerklæring for RuterProfil

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker profilen din.

Du bruker profilen din når du logger inn i Ruter-appen eller på ruter.no. Dette gjør at du kan logge inn og få tilgang til profilen din på tvers av enheter (mobiler, lesebrett, web og lignende), og at du ikke mister billetten hvis du er uheldig og mister enheten din.

Du kan alternativt reise anonymt med Ruter, uten profil. Det gir deg samme tilgang til reise- og billettkjøp, men du mister historikken din dersom du installerer appen på nytt, eller bytter telefon.

Når du reiser uten profil, må du derfor ta godt vare på ordrenummeret eller billettnummeret ditt. Hvis mobilen din av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig eller mistet, kan du oppgi ordrenummeret eller billettnummeret og få den gjenværende verdien refundert.

Aldersgrense

Du må være fylt 15 år for å opprette en RuterProfil. Det er fordi vergemålsloven setter dette som laveste alder for inngåelse av en rettsgyldig avtale.

Hva kan du gjøre med en RuterProfil?

Formål

Dersom du registrerer en profil, behandler Ruter personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg en mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt, og tilby følgende tilleggstjenester:

I Ruter-appen

 • Få tilgang til billetten din, uansett hvilken telefon du bruker når du er logget inn i Ruter-appen
 • Lagre favorittsteder sentralt, slik at du får tilgang til dem uansett hvilken telefon du velger å bruke
 • Lagre kjøpshistorikk, slik at du enkelt har tilgang til den uansett hvilken telefon du velger å bruke

På ruter.no eller ved registering ved personlig oppmøte

Du kan registrere reisekortet ditt. Da får du muligheten til å:

 • Bruke de registrerte opplysningene om deg til å overføre verdien til et nytt reisekort, hvis du mister eller blir frastjålet reisekortet ditt
 • Få automatisk fornyelse av 30-dagersbilletten, eller automatisk påfylling av reisepenger. Du må inngå en egen avtale med Ruter om dette

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er samtykke.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende kontaktopplysninger om deg:

 • Telefonnummer: Brukes for å logge inn, og i kundedialog når du kontakter oss
 • E-post: Brukes til å verifisere konto, sende kvitteringer for kjøp i app, og i kundedialog når du kontakter oss
 • Fornavn og etternavn: Brukes til å verifisere konto ved bytte av telefonnummer, og i kundedialog når du kontakter oss
 • Adresse: Dersom du velger å registrere adressen din kan vi ved behov sende deg ting i posten knyttet til kundeforholdet ditt

Bruker du Ruter-appen med profilen din, behandler vi i tillegg disse opplysningene:

 • Salgopplysninger ved kjøp av billetter: Lagres for å gi deg enkel tilgang på billettyper du kjøper ofte, og kvitteringer
 • Favorittstedene dine: For at vi raskt kan gi deg opplysninger om steder som relevant for deg. Ruters kundeservice har ikke tilgang til å se hvilke favorittsteder du har lagret. Ruter vil ikke behandle disse opplysningene til noe annet formål 
 • Din foretrukne billettkategori: For å raskere tilby billetten som passer for deg 

Bruker du reisekort behandler vi i tillegg disse opplysningene:

 • Reisekortnummer: Nødvendig for å hjelpe deg med rekonstruksjon av billetten, hvis du mister reisekortet ditt.
 • Salgopplysninger ved kjøp av billetter. Nødvendig for å hjelpe deg med rekonstruksjon av billetten, hvis du mister reisekortet ditt.
 • Reiseopplysninger: Tid og sted for avlesning. Kundeservice har tilgang til å se tidspunkt og sone i et begrenset tidsrom etter avlesning. Nødvendig for å hjelpe deg med rekonstruksjon av billetten, hvis du mister reisekortet ditt  

Hvis du kontakter kundeservice, lagrer vi og behandler følgende sammen med profilen din:

 • Alle henvendelser, og dialogen som er knyttet til dem.

Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser. Via vår tjenesteleverandør bruker vi Amazon Web Services (AWS) til skylagring av opplysninger. Opplysninger lagres innenfor EU. All datatrafikk foregår over en sikker tilkobling (HTTPS) og dataene er kryptert ved lagring. Det er begrenset adgang til opplysningene.

Les mer om personvern hos Amazon Web Services

Tilgang, bruk og dine rettigheter

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i, retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Vi vil dele anonymiserte data til våre samarbeidspartnere innenfor kollektivtrafikk/mobilitetstjenester.

Du har rett til å klage på det du mener er uriktig behandling av personopplysninger til Datatilsynet, men ta gjerne kontakt med oss først via vårt personvernombud. 

Send e-post til personvernombud@ruter.no

Lagring og sletting

Opplysningene dine blir lagret og slettet etter følgende:

 • Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å slette profilen din. Dersom du har et abonnement må alle fakturaer tilknyttet dette være betalt, og du må deretter avslutte abonnementet før du kan slette profilen din.
 • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring. Sletting gjøres ved at registrerte kundeopplysninger slettes, og på den måten fjernes koblingen til dine salgs- og reiseopplysninger. Når du har slettet profilen din, er det ingen måte for Ruter å gjenfinne informasjon om deg.
 • Etter at du har trukket samtykket, ved slette profilen din, vil vi slette opplysningene dine innen 14 dager. Etter det vil ikke salgs- og reiseopplysninger kunne knyttes til deg som person. Logger du inn igjen i løpet av denne 14-dages perioden vil du reaktivere profilen du hadde.
 • Hvis du kun sletter appen, uten å slette profilen først, vil opplysningene fremdeles være lagret hos oss.
 • Når du har profil lagres salgs- og reiseopplysninger inntil 365 dager etter at billetten er utløpt, eller alternativt 365 dager etter at klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved reisen. Dette er for å håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.
  Se forskrift om transportklagenemnda § 5-2.
 • Ruter kan likevel ikke slette personopplysninger som annen lovgivning, som for eksempel regnskapslovgivningen, pålegger Ruter å behandle opplysningene videre. Vi vil i tilfelle begrense tilgangen ytterligere og loggføre tilgang til slike opplysninger.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema.