Personvernerklæring for Ruter-profil

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker Ruter-profilen din.

Du bruker Ruter-profilen din når du logger inn på en av Ruters digitale tjenester (f.eks. app, web).  Dette gjør at du kan logge deg inn og få tilgang på din profil på tvers av enheter (mobiler, lesebrett, web, etc.) og at du ikke mister billetten din hvis du skulle være så uheldig å miste enheten din.

Hva kan du gjøre med en Ruter-profil?

 • Få tilgang til billetten din uansett hvilken telefon du bruker.
 • Gjøre reisesøk - og ta med deg historikken din slik at du raskere finner stedene du bruker ofte
 • Lagre favorittsteder slik at du har dem uansett hvilken enhet du velger å bruke
 • Lagre kjøpshistorikk slik at du enkelt har tilgang på den uansett hvilken enhet du velger å bruke

Formål og rettslig grunnlag

Dersom du registrer en profil, behandler Ruter personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne gi deg mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt, og tilby følgende tilleggstjenester:

 • Gi deg tilgang til billetten din uansett hvilken telefon du bruker.
 • Gi deg tilgang til historikken din slik at du raskere finner stedene du bruker ofte
 • Lagre favorittsteder sentralt slik at du har dem uansett hvilken enhet du velger å bruke
 • Lagre kjøpshistorikk slik at du enkelt har tilgang på den uansett hvilken enhet du velger å bruke

Vi benytter Amazon Web Services (AWS) til lagring av opplysninger. Denne tjenesten etterlever EUs personvernforordning.

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er samtykke.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

 • Telefonnummer (brukes for å logge inn)
 • Epost (brukes til å verifisere konto og kundedialog)
 • Salgopplysninger (lagres for å gi deg enkel tilgang på billettyper du kjøper ofte og kvitteringer)
 • Reiseopplysninger (for å gi deg rask tilgang på informasjon om reiser, stoppesteder og avvik som er relevante for deg)

Hvis du velger å legge inn følgende behandler vi også:

 • Kundeopplysninger som navn og adresse (Navn og adresse benyttes for å gi en personlig opplevelse og enklere kundestøtte)
 • Dine favorittsteder (for å raskt gi deg opplysninger om steder som relevant for deg)

Vi behandler bare opplysningene dine der det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Vi vil dele anonymiserte data til våre samarbeidspartnere innenfor kollektivtrafikk/mobilitetstjenester.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

 • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring. Når du sletter din profil, er det ingen måte for Ruter å gjenfinne informasjon om deg. Sletting gjøres ved å slette linken mellom registrerte opplysninger om bruken og registrerte kundeopplysninger. Dette er å anonymisere opplysningene. Etter anonymisering kan data som du har registret hos Ruter eller som er tilgjengelig for Ruter ikke lenger knyttes til deg.
 • Dersom du trekker samtykket (ved å slette din profil) vil vi slette dine kundeopplysninger innen 14 dager. Etter det vil ikke data om bruk av profilen kunne knyttes til deg som person.
 • Salgsopplysninger og reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda. Se forskrift om transportklagenemnda § 5-2.
 • Sletting fordrer at ikke annen lovgivning pålegger Ruter videre behandling.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt på kundesenteret vårt.