Personvernerklæring for RuterProfil

Hva er RuterProfil?

RuterProfil er en personlig profil du kan velge å bruke for å logge inn i Ruter-appen eller på ruter.no. Dette gjør at du kan logge inn og få tilgang til profilen din på tvers av enheter (mobiler, lesebrett, web og lignende), og at du ikke mister billetten eller andre personlige innstillinger hvis du er uheldig og mister enheten din.

Når du oppretter en profil får du tilgang til en rekke tilleggstjenester som du kan lese mer om nedenfor.

Mer om RuterProfil

Hvorfor behandler Ruter mine personopplysninger?

Dersom du registrerer en profil, behandler Ruter dine personopplysninger og er behandlingsansvarlig for disse. Formålet er å gi deg en mer personlig tilpasset tilleggstjeneste og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt. Vi vil i den forbindelse også lagre din kundehenvendelse dersom du tar kontakt med oss angående spørsmål om din profil. Dersom du har hemmelig adresse og/eller hemmelig telefonnummer anbefaler vi for sikkerhets skyld at du bruker Ruters anonyme tjenestealternativer.

Når du oppretter en profil får du tilgang til tilleggstjenester, slik at du kan:

 • få tilgang til billetten din, uansett hvilken enhet du bruker når du er logget inn i Ruter-appen
 • lagre kjøpshistorikk, slik at du enkelt har tilgang til den uansett hvilken enhet du velger å bruke
 • lagre din foretrukne billettype
 • lagre favorittsteder, favorittholdeplasser og reisesøk sentralt, slik at du får tilgang til den planlagte reisen, uansett hvilken enhet du velger å bruke
 • motta oppdatert reise- og avviksinformasjon knyttet til din planlagte reise
 • dele lagrede reisesøk med andre, slik at du lettere kan planlegge en felles reise eller en reise for andre, f.eks. egen familie

Hvis du bruker Reisekort, kan du velge å registrere reisekortet i profilen. Da får du muligheten til å:

 • bruke de registrerte opplysningene om deg til å overføre verdien til et nytt Reisekort, hvis du mister eller blir frastjålet kortet ditt.
 • få automatisk fornyelse av 30-dagersbilletten, eller automatisk påfylling av reisepenger. Du må eventuelt inngå en egen avtale med Ruter om dette.

Som en del av det å gi deg personlige tilleggstjenester vil vi bruke dine kontaktopplysninger for å varsle deg om forhold som påvirker din kunderelasjon til Ruter, som inkluderer, men ikke begrenser seg til: oppdatering av avtalevilkår, personvernerklæring eller liknende, systemsvikt eller feil i våre tjenester, betydelig og varige endringer i vårt tilbud til deg som kunde, eller annen kritisk informasjon som berører ditt kundeforhold.

Vi benytter opplysninger om dine kjøp og reisesøk ol. for å lage statistikk om bruk av appen, uten at vi knytter dette til deg.

Hva er aldersgrensen for RuterProfil?

Du må være fylt 15 år for å opprette en RuterProfil.

Hvilket rettslig grunnlag har Ruter for å behandle personopplysninger?

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke.

Vi bruker berettiget interesse som behandlingsgrunnlag for å lage anonym statistikk.

Hvilke personopplysninger behandles i RuterProfil, og hva brukes de til?

Vi behandler følgende Kontaktopplysninger om deg:

 • Telefonnummer: Brukes for å logge inn, og i kundedialog når du kontakter oss.
 • E-post: Brukes til å verifisere konto, sende kvitteringer for kjøp i app, i kundedialog når du kontakter oss, og for å varsle deg om overnevnte forhold som påvirker din kunderelasjon til Ruter.
 • Fornavn og etternavn: Brukes til å verifisere konto ved bytte av telefonnummer, og i kundedialog når du kontakter oss.
 • Adresse: Dersom du velger å registrere adressen din kan vi ved behov sende deg informasjon i posten knyttet til kundeforholdet ditt.

Hvis du bruker Ruter-appen med profilen din, behandler vi i tillegg disse opplysningene:

 • Salgopplysninger ved kjøp av billetter: Lagres for å gi deg enkel tilgang på billettyper du kjøper ofte, og kvitteringer.
 • Din foretrukne billettkategori: For å raskere tilby billetten som passer for deg.
 • Lagrede favorittsteder og -holdeplasser: For at vi raskt kan gi deg opplysninger om reiser som relevant for deg. Vi lagrer kun favorittstedene dine hvis du aktivt har lagret en favoritt.
 • Når du lagrer et reisesøk, vil vi lagre følgende for at vi skal kunne gi deg oppdatert reise- og avviksinformasjon om den reisen du har planlagt:
  • GPS-posisjoner (fra/til) for lagrede reisesøk: Posisjonen som lagres defineres av hva du som kunde har fylt inn i «til» og «fra». Hvis du har gjort et reisesøk ved å bruke «min posisjon», er det din eksakte GPS-posisjon som lagres.
  • Oppgitt tidspunkt for avreise, ankomst og overganger for dine lagrede reisesøk. I tillegg lagrer vi tidspunktet for når du gjennomførte og lagret reisesøket.
  • Type transportmiddel eller annet kjøretøy og gange.
  • Foretrukket gangfart, slik at vi kan anslå hvilke transportmiddel du vil kunne rekke. (innstilling i appen).
  • Kunde-ID: knytter den lagrede informasjonen til din spesifikke profil, slik at du har tilgang til informasjonen på tvers av enheter eller kan dele lagret reiseinformasjon med andre med RuterProfil.

Hvis du bruker Reisekort, behandler vi i tillegg disse opplysningene:

 • Reisekortnummer: Nødvendig for å hjelpe deg med rekonstruksjon av billetten, hvis du mister reisekortet ditt.
 • Salgopplysninger ved kjøp av billetter: Nødvendig for å hjelpe deg med rekonstruksjon av billetten, hvis du mister reisekortet ditt.
 • Reiseopplysninger: Tid og sted for avlesning. Kundeservice har tilgang til å se tidspunkt og sone i et begrenset tidsrom etter avlesning. Dette er nødvendig for å hjelpe deg med rekonstruksjon av billetten, hvis du mister reisekortet ditt.

Hvis du kontakter kundeservice, lagrer vi og behandler følgende sammen med profilen din:

Alle henvendelser, og dialogen som er knyttet til saken din.

Hvilken tilgang har Ruter til dine opplysninger, og deles de med andre?

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Det tildeles tilganger kun ut fra hva som er nødvendig.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke er rettslig forpliktet til å gjøre det overfor offentlige myndigheter.

Vi vil dele anonymiserte data med våre samarbeidspartnere innenfor kollektivtrafikk/mobilitetstjenester.

Skyløsninger

Ruter benytter AWS skytjenester for lagring og aksessering av personopplysninger knyttet til de tjenester du benytter. Selv om Ruter benytter en amerikansk leverandør, så har Ruter der det er mulig valgt å benytte tjenester som er godkjent etter EUs adferdsnorm CISPE, og på en slik måte at leverandøren forplikter seg til å ikke overføre personopplysninger ut av EØS.

For tjenester som ikke er CISPE-godkjent og der behandling i USA ikke kan utelukkes i enkelte tilfeller, har Ruter fattet en rekke avtalemessige, organisatoriske og tekniske tiltak, som isolering av informasjon og kryptering, for å hindre at leverandøren har tilgang til opplysningene. For slike tjenester krever Ruter at mottakeren forplikter seg til å overholde personvernregelverket og vi benytter EU-kommisjonens reviderte standard kontraktuelle klausuler

USA og EU har dessuten inngått en avtale som skal sikre et tilstrekkelig nivå av personvernbeskyttelse slik angitt i GDPR. Du kan lese mer om avtalen på Datatilsynets nettsider.

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med informasjonssikkerhet, arbeider Ruter alltid med forbedringer av tjenestene.

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til innsyn i, retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Du har rett til å klage på det du mener er uriktig behandling av personopplysninger til Datatilsynet, men ta gjerne kontakt med oss først via vårt personvernombud.

Hvordan lagres og slettes opplysningene?

Opplysningene dine blir behandlet som beskrevet under:

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å slette profilen din. Hvis du har utestående betalinger som har oppstått gjennom bruk av Ruters tjenester, så må disse betales før du kan slette profilen din. Dersom du har et abonnement må alle fakturaer tilknyttet dette være betalt, og du må deretter avslutte abonnementet før du kan slette profilen din.

 • Kontaktopplysningene dine blir lagret så lenge du velger å ha en profil. Når du har slettet profilen din, er det ingen måte for Ruter å gjenfinne informasjon om deg.
 • Etter at du har trukket samtykket, ved å slette profilen din, vil vi slette opplysningene dine innen 14 dager. Etter det vil ikke salgs- og reiseopplysninger kunne knyttes til deg som person. Logger du inn igjen i løpet av denne 14-dages perioden vil du reaktivere profilen du hadde.
 • Hvis du kun sletter appen, uten å slette profilen først, vil opplysningene fremdeles være lagret hos oss.
 • Når du har en Ruter-profil lagres salgs- og reiseopplysninger inntil 410 dager etter at billetten er utløpt, eller alternativt 410 dager etter at klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved reisen. Dette er for å håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.
  Se forskrift om transportklagenemnda § 5-2, og veileder om behandling av personopplysninger i Kollektivtransport.
 • Opplysninger knyttet til et lagret reisesøk vil automatisk slettes sentralt i våre systemer senest tre timer etter at den faktiske reisen har hatt ankomsttid. Du kan også til enhver tid slette reisesøket direkte i appen.
 • Opplysninger om et favorittsted eller favorittholdeplass kan til enhver tid slettes i appen.
 • Ruter kan likevel ikke slette personopplysninger hvis annen lovgivning, som for eksempel regnskapslovgivningen, pålegger Ruter å behandle opplysningene videre. Vi vil i tilfelle begrense tilgangen ytterligere og loggføre tilgang til slike opplysninger.

Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser.

Hvordan kan jeg be om innsyn eller sletting av opplysninger?

Enkelte av dine personopplysninger kan du gjøre innsyn i, endre eller slette i appen. Dersom du sletter appen uten å slette profilen din først, vil informasjonen fortsatt være lagret hos oss. Dersom du sletter profilen din, vil informasjonen være lagret hos oss i 14 dager og deretter bli slettet. Vil du ha innsyn i alle personopplysningene om deg, må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema.

Kan jeg fortsatt bruke Ruters tilbud uten å være innlogget?

Du kan alternativt reise anonymt med Ruter, uten profil. Det gir deg tilgang til ordinært reisesøk- og billettkjøp. Uten RuterProfil vil du miste historikken din dersom du installerer appen på nytt, eller bytter telefon. Når du reiser uten profil, må du derfor ta godt vare på ordrenummeret eller billettnummeret ditt. Hvis mobilen din, av en eller annen grunn, ikke er tilgjengelig eller mistet, kan du oppgi ordrenummeret eller billettnummeret og få den gjenværende verdien refundert.

Sist oppdatert: 22.06.2023