Personvern i Ruters tjenester

Du trenger ikke å avgi personopplysninger for å reise med Ruter. Du kan selv velge om du vil registrere deg eller ikke. Billettene er upersonlige. Du kan også være anonym når du bruker våre tjenester på internett eller mobil.

Behandling av personopplysninger

Alle personlige opplysninger som du oppgir til Ruter, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir kun lagret så lenge det er nødvendig for å kunne behandle din sak eller utføre den aktuelle tjenesten. Behandling av personopplysninger er underlagt Personopplysningsloven.

Ruter har i henhold til Personopplysningsloven utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger i Ruter, hvor krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll er ivaretatt. Ruter trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle din henvendelse. Dersom du likevel må sende oss slik informasjon anbefaler vi av sikkerhetsmessige årsaker at den sendes per brev eller faks.

Mer om hvordan Ruter behandler ditt personvern når du bruker:

Begjæring om innsyn

Du har etter Personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og 28. Slik begjæring må sendes skriftlig. Av sikkerhetsmessige årsaker vil vi primært svare ut spørsmålet til din adresse.

Behandlingsansvarlig er Ruter AS, ved administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Postadresse: Ruter AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO
Faks: 40 00 67 01