Personvern i Ruters tjenester

Vi er opptatt av personvernet ditt. Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med oss. Du kan derfor reise anonymt dersom du ønsker det. Du kan velge å gi oss noen opplysninger, som vil gi deg noen fordeler. Mer om dette finner du under hver enkelt tjeneste lenger ned på siden.

Hva er personopplysninger

Personopplysning er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Konkrete lagringstider fremgår av omtalen av de enkelte tjenestene.

Behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven. Vi har etter personopplysningslovens regler utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll er ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Mer om hvordan vi behandler personvernet ditt

Behandlingsansvarlig

Ruter (ved administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester. Reiser du med eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med blir dette selskapet ansvarlig. Ruter har dessuten et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Dine rettigheter

  • Du har etter Personopplysningsloven rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
  • Du har rett til å kreve at opplysningene om deg blir rettet eller slettet.

Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester.

Ruter behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og personopplysningsloven.

Bransjenorm for elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Slik får du innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Av sikkerhetsmessige årsaker får du svar på spørsmålet til postadressen din.

Be om innsyn via kontaktskjema

Postadresse hvis du vil sende begjæring om innsyn per post:

Ruter As
Postboks 1030 Sentrum
0104 OSLO