Avtale for Ruter-profil

Bakgrunn, personopplysninger og betingelser når du oppretter en Ruter-profil.

Hva er en Ruter-profil?

En Ruter-profil er en innlogget tjeneste der du lagrer dine preferanser, billetter og personalia hos Ruter. Reiser du mye er det lurt å inngå en avtale om bruk av Ruter-profil.

Behandling av personopplysninger

Bruken Ruter-profilen din lagres. Dette gjør at du får med deg historikk mellom enheter, tillater personlig filtrering av informasjon til deg (for eksempel avviksmeldinger og reiseforslag) og tillater kundestøtte å forstå situasjonen din bedre hvis noe skulle oppstå som gjør at du har behov for hjelp til bruk av Ruters tjenester.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er samtykke. Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Du kan lese mer dette og om hvordan vi bruker opplysninger i personvernerklæringen.

Betingelser for bruk av Ruters billetteringstjeneste, Ruter profil 

  • Det er ikke tillatt å endre eller manipulere fast innhold. 
  • Ethvert forsøk på å gjenskape den opprinnelige kildekoden til programvaren (kjent som reverse engineering) er strengt forbudt. 
  • Ruter billetter og/eller data som Ruter gjør tilgjengelig, skal ikke kopieres, overføres, omsettes og/eller distribueres på noen måte. 
  • Billetttjenesten kan kun brukes på en enhet av gangen. 

Mislighold

Dersom vilkårene i bruk av tjenesten ikke overholdes, kan Ruter sperre profilen for videre bruk. Ruter vil i den forbindelse refundere eventuelle utestående rettmessige krav.

Ved misbruk av tjenesten er du dessuten ansvarlig for økonomisk tap som Ruter påføres i den forbindelse.

Aldersgrense

Du må være fylt 15 år for å opprette en Ruter-profil.

Oppsigelse av avtale

Du kan si opp avtalen ved å slette profilen din.