Samtykke til RuterProfil

Bakgrunn, personopplysninger og betingelser når du oppretter en RuterProfil.

Hva er en RuterProfil?

En RuterProfil er en innlogget tjeneste der du lagrer dine preferanser, billetter og personalia hos Ruter. Reiser du mye med oss bør du inngå samtykke om bruk av RuterProfil.

Mer om RuterProfil

Behandling av personopplysninger

Bruk av din RuterProfil lagres. Dette gjør at du får med deg historikk mellom enheter, tillater personlig filtrering av informasjon til deg (f.eks. avviksmelding og reiseforslag) og tillater kundestøtte å bedre forstå din situasjon hvis noe skulle oppstå som gjør at du har behov for hjelp til bruk av Ruters tjenester.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er samtykke. Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle dette formålet.

Du kan lese mer om formålet med behandlingen og hvordan vi bruker opplysninger i personvernerklæringen.

Betingelser for bruk av Ruters billetteringstjeneste 

  • Det er ikke tillatt å endre eller manipulere fast innhold på applikasjonen.
  • Ethvert forsøk på å gjenskape den opprinnelige kildekoden til programvare (kjent som reverse engineering) er strengt forbudt.
  • Ruters billetter og/eller data som Ruter gjør tilgjengelig, skal ikke kopieres, overføres, omsettes og/eller distribueres på noen måte.
  • Billetter kan kun brukes på en enhet av gangen. 7-, 30-, og 365-dagersbillett kan flyttes til ny enhet et begrenset antall ganger.

Mislighold

Dersom vilkårene i bruk av tjenesten ikke overholdes, kan Ruter sperre profilen for videre bruk. Ruter vil i den forbindelse refundere eventuelle utestående rettmessige krav.

Ved bruk av appen i strid med vilkårene, eller annen misbruk av tjenesten, er du dessuten ansvarlig for økonomisk tap som Ruter påføres i den forbindelse.

Aldersgrense

Du må være fylt 15 år for å opprette en RuterProfil. Det er fordi vergemålsloven setter dette som laveste alder for inngåelse av en rettsgyldig avtale.

Oppsigelse av samtykke

Du kan trekke samtykket ved å slette profilen din.

Sist oppdatert: 15.06.2021, kl. 11:10