Personvernerklæring for Ruter-appen

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker Ruter-appen.

Når du bruker Ruter-appen kan du velge at din reise i praksis er anonym for Ruter og få tilgang til basisfunksjoner som reisesøk og billettkjøp. Dette gjelder selv om du registrerer betalingsinformasjonen din til senere bruk. Årsaken er at det er betalingstjenestene, og ikke Ruter, som lagrer bankkort og/eller kontodetaljene dine.

Du kan også legge inn opplysninger om hjem og jobbadresse (favoritter). Disse lagres kun i appen når du ikke registrerer deg. 

Formål med behandlingen

Ruter behandler personopplysninger som IP-adresse og GPS-posisjon for å kunne svare på forespørsler du gjør fra appen om reisesøk og billettkjøp.

Ruter behandler opplysninger om hvilke kommuner eller grunnkretser du befinner deg i for å kunne tilby deg funksjonalitet vi tester eller tilbyr i de geografiske områder du reiser.

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for behandlingen er at vi skal oppfylle avtalen om billettering og, dersom du ønsker det, reisesøk med deg.

Dette behandler vi

  • Kortvarig behandling av IP adresse når din mobiltelefon sender en forespørsel om billett eller annen informasjon til vårt system.
  • Kortvarig behandling av GPS posisjon, for å kunne vise deg veien til nærmeste stoppested, dersom du velger å aktivere denne funksjonen.
  • Kortvarig behandling av GPS posisjon, for å kunne vise deg værmeldingen.
  • Kortvarig og lokal behandling av GPS posisjon på din telefon for å avgjøre hvilke større geografiske områder du reiser i. Ruter vil ikke vite din nøyaktige posisjon, men hvilke kommuner eller grunnkretser du reiser i og hvor ofte du åpner Ruter-appen i de gitte områdene. Slik vil Ruter kunne tilby deg funksjonalitet eller tjenester som er tilgjengelig der du reiser.
  • Informasjon om enhetsprodusent (f.eks. Apple, Samsung, osv), operativsystem og versjon (f.eks. iOS 15.1), og hvilken versjon av Ruter-appen du benytter (f.eks. v6.2.3). Dette behandles for å kunne gi deg raskere hjelp dersom du kontakter kundesenteret vårt.
  • Tidsstempel for når enheten tok i bruk appen første gang, samt siste gang enheten åpnet appen. Dette behandles for å raskere avdekke feilkilder (debugge) ved behov, og for å vite hvilken enhet vi skal sende varsel til dersom vi har behov for det.
  • Pushvarsel nøkkel for å kunne sende viktige varsler til enheten.
  • Offentlig krypteringsnøkkel for å kunne kryptere data som kun er beregnet for den spesifikke enheten, for eksempel kontrollkode til billetten.

Vi behandler bare opplysningene dine der det er nødvendig for å oppnå det formålet vi har beskrevet ovenfor. IP adresse og GPS posisjon vil ikke bli knyttet til deg som kunde. Med kortvarig behandling menes kortvarig prosessering for å kunne levere tjenesten uten å lagre data.

Tilgang og bruk

IP-adresse og GPS posisjon er i praksis ikke tilgjengelig for ansatte i Ruter. De lagres kun i få sekunder i våre tekniske systemer, og slettes umiddelbart.

Du har rett til innsyn i, retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg. Vi kan likevel ikke gi deg innsyn i IP adresser og lokasjonsdata da vi ikke lagrer dette. Men vi kan gi deg en bekreftelse på at vår behandling er i samsvar med den måten vi har beskrevet i denne erklæringen.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Ruters tjenester 

Ettersom vi ikke lagrer personopplysningene dine, kan de heller ikke leveres ut til en tredjepart.

Lagring og sletting

IP-adresse og GPS-posisjon blir ikke lagret og slettes umiddelbart.

Skyløsninger

Via vår tjenesteleverandør bruker vi Amazon Web Services (AWS) til skylagring av opplysninger. Opplysninger lagres innenfor EU. All datatrafikk foregår over en sikker tilkobling (HTTPS). Det er begrenset adgang til opplysningene.

Tilganger på telefonen

For at Ruter-appen skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene og fortsatt bruke appen, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Når du deler din posisjon i appen er det i utgangspunktet selve appen som vet hvor du er, Ruter lagrer kun opplysningene for å svare på reisesøk automatisk, og deretter slettes de. Ruter og våre ansatte vil verken se eller lagre data om ditt bevegelsesmønster.

Tilganger for iPhone

Sted

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp stoppesteder i nærheten, se i kartet hvor du er, se værmeldingen, få søkeresultater sortert etter hvor du er, finne reiser til eller fra der du er og for å kunne tilby deg stedsspesifikke funksjoner og tjenester. Du kan søke på holdeplasser og adresser selv om stedstjenester er slått av.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger av avvik og før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett og se avvik i appen.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt.

Bakgrunnsoppdatering

Brukes for å kunne sende varsler til appen.

Mobildata

Brukes for å kommunisere med Ruter ved bruk av appen. Du trenger å ha på mobildata eller være tilknyttet wifi for å utføre handlinger i appen.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under Ruter fra innstillingene på telefonen din.

Tilganger for Android

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp stoppesteder i nærheten, se i kartet hvor du er, se værmeldingen, få søkeresultater sortert etter hvor du er, finne reiser til eller fra der du er og for å kunne tilby deg stedsspesifikke funksjoner og tjenester. Du kan søke på holdeplasser og adresser selv om stedstjenester er slått av.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Ruter ved bruk av appen. Du trenger å ha på mobildata eller være tilknyttet wifi for å utføre handlinger i appen.

Se nettverkstilkoblinger

Brukes til umiddelbare feilmeldinger hvis nettverket er nede. Dette for at du skal få rask beskjed, og ikke vente unødvendig lenge.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette fra innstillinger på telefonen din.

Statistikk og diagnostikk

Vi ønsker å gjøre Ruter-appen bedre, og bruker Amplitude for å samle anonym brukerstatistikk til analyseformål og Datadog for å samle anonym diagnostikk om bruk av tjenesten for intern kvalitetssikring. I den forbindelse behandler Ruter IP-adresse, som ikke blir lagret og slettes umiddelbart etter bruk. Informasjon om din bruk av appen vil ikke kunne knyttes til deg.

Behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse for å forbedre og videreutvikle våre tjenester i appen.

Sist oppdatert: 23.05.2022, kl. 12:58