Personvernerklæring for den nye Ruter-appen

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker den nye RuterAppen.

Når du bruker den nye Ruter-appen kan du velge å være anonym og få tilgang til basisfunksjoner som reisesøk og billettkjøp. Dette gjelder selv om du registrerer betalingsinformasjonen din til senere bruk. Årsaken er at det er betalingstjenestene og ikke Ruter, som lagrer bankkort og/eller kontodetaljene dine.

Du kan også legge inn opplysninger om hjem og jobbadresse (favoritter). Disse lagres kun i appen når du ikke registrerer deg.

Formål

Ruter behandler personopplysninger for å gi deg en mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt, for å sjekke om du allerede har en profil når du logger inn og gi deg raskere hjelp og avklaringer hvis du har spørsmål om billetten din, kundeforholdet og lignende.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

  • Telefonnummer: Når du registrerer deg eller logger inn i appen må vi sjekke om brukerprofilen din allerede eksisterer. Dette bruker vi telefonnummeret ditt til.
  • Koblingsnøkkel brukes for å koble telefonnummer med salgsopplysninger når det er nødvendig for å ivareta formålet.
  • Salgsopplysninger: Opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig.

Vi behandler bare opplysningene dine der det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

  • Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt, eller alternativt 365 dager etter klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.
  • Telefonnummeret ditt slettes automatisk hvis du ikke godtar vilkårene for profil eller avbryter uten å fullføre registreringen.

For at Ruterappen skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Når du deler din posisjon i appen er det kun selve appen som vet hvor du er, Ruter verken ser eller lagrer data om ditt bevegelsesmønster.

Tilganger for iPhone

Sted

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp stoppesteder i nærheten, se i kartet hvor du er, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er. Du kan søke på holdeplasser og adresser selv om stedstjenester er slått av.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger av avvik og før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett og se avvik i appen.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt.

Bakgrunnsoppdatering

Brukes for å oppdatere kontrollkode og dagens bilde i løpet av natten slik at du ved billettkontroll alltid har gyldig kontrollkode og bilde. Er bakgrunnsoppdatering avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

Mobildata

Brukes for å kommunisere med Ruter ved kjøp av billett. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å kjøpe billett. Du må også ha nettverkstilgang for å kunne vise kontrollkode og dagens bilde ved billettkontroll.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under Ruter fra innstillingene på telefonen din.

Tilganger for Android

Lese telefonstatus og -identitet

Brukes for å sikre billetten mot forfalskning ved å knytte den til din telefons unike ID. Ruterappen har ikke tilgang til å utføre telefonsamtaler.

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes for å finne posisjonen din, slik at du kan få opp stoppesteder i nærheten, se i kartet hvor du er, få søkeresultater sortert etter hvor du er og finne reiser til eller fra der du er. Du kan søke på holdeplasser og adresser selv om stedstjenester er slått av.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Ruter ved kjøp og nedlastning av billetter til din mobil.

Få full nettverkstilgang

Brukes for å motta feilmeldinger og informasjon fra Ruters billettsystem.

Se nettvekstilkoblinger

Brukes til umiddelbare feilmeldinger hvis nettverket er nede. Dette for at du skal få rask beskjed, og ikke vente unødvendig lenge.

Kamera

Brukes for å legge inn kortopplysninger ved kjøp av billett hvis du ikke ønsker å taste inn kortdetaljene manuelt.

Kjøre fra oppstart/automatisk start fra oppstart

Brukes for å sende varslinger før utløp av billetter og betalingskort.

Forhindre telefonen fra å sove

Brukes for å sikre kommunikasjonen mellom telefonen og Ruters billettsystem.

Kontrollere vibreringen

Brukes for at telefonen kan vibrere ved varsling.

Lese synkroniseringsinnstillinger

Brukes for at periodebilletter skal oppdateres automatisk med kontrollkode og dagens bilde.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette fra innstillinger på telefonen din.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre Ruter-appen bedre, og bruker analyseverktøyet Amplitude for å samle anonym informasjon om bruk av tjenesten. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker uansett om du har registrert en profil eller ikke. IP-adresser og andre identifiserende opplysninger logges ikke.