Dialogkonferanse nr. 2 og anleggsbefaring - Transporttjenester Oslo 20. august 2019

 

Ruter skal i 2020 utlyse konkurranse om Transporttjenester Oslo 2021/2022. Dette gjelderkontraktene Oslo Syd, Oslo Vest og Indre By. Ruter har besluttet å gjennomføre en konkurranse om kontrakten Oslo Syd først for deretter å gjennomføre en konkurranse for kontraktene Oslo Vest og
Indre By. En tentativ fremdriftsplan vil bli presentert på denne dialogkonferansen. Denne dialogkonferansen vil omhandle områdene for alle dagens kontrakter, men hovedfokus vil være på Oslo Syd.

Befaring på dag 2 vil kun omfatte bussanlegg for Oslo Syd, Rosenholm. 

 

 Invitasjon dialogkonferanse 2 v.1.2.pdf

 

Dialogkonferanse

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter - KS Agenda
Dato: 20. august 2019
Tid: 10.00 – 15.30

 

Befaring av bussanlegg

Oppmøtested: Oslo bussterminal, plattform 1
Dato: 21. august 2019
Tid: 09.00 – 14.30

 Referater

 

Presentasjoner

 

Følgende presentasjoner ble gjennomgått på dialogkonferansen:

 

 

 Følgende presentasjoner ble gjennomgått på befaringen: