Dialogkonferanse Båttjenester i Indre Oslofjord 20. april 2018

 

Invitasjon

2018 04 20 Invitasjon til dialogkonferanse nr 2.pdf

 

Presentasjoner utover konkurransegrunnlaget som ble lagt fram på dialogkonferansen

 

Innledning Hellik Hoff - Båttjenester i Indre Oslofjord.pdf

Minstekrav og tildelingskriterier.xlsx

Innspill til endringene presentasjon Oslo-Fergene.pdf

GRE_Presentation_Q1 2018_Ruter.pdf

 

Referat fra dialogkonferansen og punktliste over hva Ruter ønsker tilbakemelding på fra leverandørmarkedet

 

2018 04 20 Møtereferat dialogkonferanse v. 1.0.pdf

Spørsmål Ruter ønsker tilbakemelding på fra operatører og leverandører.pdf

 

Redigert versjon av konferansen finnes på denne linken: https://youtu.be/QBrdflY_128 og vil bli liggende der også etter at konferansen er avsluttet.

 

Utkast til konkurransegrunnlag 

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. Noe av teksten er gulmerket. Dette er tekst som er endret/lagt til siden forrige dialogkonferanse, og som Ruter er særlig opptatt av å få tilbakemeldinger på.

Kapittel 3 - Krav til fartøy med vedlegg blir lagt ut i løpet av tirsdag 10. april.

 

Prosedyreregler v 1.4.pdf

 

Kapittel 1 Kontraktsvilkår.pdf

 

Kapittel 2 Oppdragsbeskrivelse.pdf 

Kapittel 2 Vedlegg 1 - Krav til IT-tjenester v1.4.pdf

Kapittel 2 Vedlegg 2.2 - Avtale om fribilllett.pdf

Kapittel 2 Vedlegg 2.3 - Plan for varsling.pdf

 

Kapittel 3 Krav til fartøyet v6.0.pdf

Kapittel 3 Vedlegg 3.1 Spesifikasjon av fartøy.xlsx

Kapittel 3 vedlegg 3.2 Miljøbudsjettskjema v5.0.xlsx

Kapittel 3 Vedlegg 3.3 Krav til universell utforming.docx

Kapittel 3 Vedlegg 3.4 Designkrav.pdf

 

Kapittel 4 Rutebeskrivelse.pdf

Kapittel 4 vedlegg 4.1 Passasjerstatistikk 2017 øyfergene.xlsx 

Kapittel 4 vedlegg 4.10 turtabeller vår2 og høst1.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.11 turtabeller sommer.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.2 statistikk.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.3 vognløp.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.4 tidtabeller vinter.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.5 tidtabeller vår1 og høst2.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.6 tidtabeller vår2 og høst1.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.7 tidtabeller sommer.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.8 turtabeller vinter.xlsx

Kapittel 4 vedlegg 4.9 turtabeller vår1 og høst2.xlsx

 

Kapittel 5 Godtgjørelse, bonus og malus .pdf

Kapittel 5 Vedlegg 5.1 Godtgjørelse.xls

Kapittel 5 Vedlegg 5.2 Incitament.pdf

 

Kapittel 7 Kaier og infrastruktur V1.8.pdf

Kapittel 7.1 Kaier og infrastruktur V1.3.pdf

Kapittel 7.2 Dokumentasjon Rådhusbrygge.zip