Strategier, rapporter og prosjekter

Ruter beskriver fremtidens løsninger i sin langtidsstrategi M2016 og gjennom KVU Oslo-Navet. Planer og utredninger av en rekke sentrale prosjekter er beskrevet i Ruters rapporter, planer og prosjekter.

Strategi og handlingsplaner

M2016: Slik reiser du i fremtiden

Lurer du på hvordan du reiser de neste 10, 20 og 30 årene? M2016 gir deg noen av svarene. 

KVU Oslo-Navet: Attraktivt kollektivnettverk med god kapasitet

Morgendagens utfordringer i kollektivsystemet kan løses med et samordnet nettverk med nye tunneler for metro og jernbane, et forsterket trikkenett og funksjonelle knutepunkter. 

Strategi og handlingsplaner

Rapporter

Årsrapporter

Ruterrapporter og andre rapporter

I listen under finner du rapporter for 2016, 2015, 2014, 2013 og 2012. Se rapporter fra 2009 til 2011.

Rapporter 2016

Trafikkplan vest

H2016: Handlingsprogram 2016 - 2019

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband

Rapporter 2015

Renewable energy powertrain options for Ruter

Trikkeprogrammet. Rapport: Trikkens rolle

Rapporter 2014

Sømløst i sør. Prosjektrapport, desember 2014

2014:7 H2015 - Handlingsprogram 2015-2018

2014:6 Ruters samfunnsregnskap 2012

2014:5 Trafikkplan båt

2014:2 Bussmateriellstrategi

2014:1 Trendanalyse

Rapporter 2013

Konseptvalgutredning for ny bussterminal ved Oslo S

Konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker - hovedrapport

Enhetskostnader for trikk og T-bane

2013:5 Evaluering av ny pris- og sonestruktur i Oslo og Akershus

2013:4 Fremkommelighet og tilgjengelighet. Årsrapport 2012

2013:3 H2014. Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017

2013:2 Årsrapport 2012

2013:1 Prosjekt fremkommelighet - hovedrapport (Bymiljøetaten og Ruter)

2013:1 Prosjekt fremkommelighet - vedleggsrapport (Bymiljøetaten og Ruter)

Rapporter 2012

PWC - Gjennomgang av trikkestrategien

Deloitte: Relansering av Fornebubanen gjennom fellesskapsfinansiering

2012:13 Trafikkplan Nordøst

2012:12 Stasjonsstruktur Holmenkollbanen

2012:11 Ruters halvårsrapport 2012

2012:9 H2013 - Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016

2012:8 Ruters årsrapport 2011

2012:7 Hva koster det å reise kollektivt?

2012:6 Fremkommelighet og tilgjengelighet 2011. Årsrapport for Oslo og Akershus

2012:5 Strategi for bussanlegg

2012:4 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten

2012:3 Ruters tilbud på fjorden

2012:2 Startegi for spesialtransport

2012:1 Ruter’s Business Plan 2012-2060 (K2012 Summary)

Prosjekter vi jobber med

Fornebubanen

Fornebubanen er en planlagt T-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu senter. Denne forbindelsen knytter Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.

Fossilfri 2020

Ruter har en ambisjon om kun å kjøre på fornybar energi i 2020. Fra 2020 vil vi ha et stort antall utslippsfrie elbusser i drift. Prosjekt Fossilfri 2020 skal legge til rette for å nå dette målet. 

Nye Majorstuen stasjon

For at kollektivtrafikken skal kunne utvide kapasiteten til å frakte enda flere mennesker og fremdeles være attraktiv for nye kollektivreisende, foreslås det å legge Nye Majorstuen stasjon under bakken.

Trikk til Tonsenhagen

Planforslag om regulering av trasé for trikk mellom Sinsenkrysset og Tonsenhagen er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Fant du det du lette etter?

{{max-description.length}}

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.

Tusen takk for tilbakemeldingen din!