Utviklerverktøy

Se hvordan du får tilgang til våre åpne data (API) eller setter opp din egen sanntidsskjerm.

Åpne data (API)

Datasett og APIer for rute- og sanntidsdata i Oslo og Akershus er tilgjengelig via det nasjonale selskapet Entur. 

Sanntidsskjerm

Lag din egen sanntidsskjerm som viser avgangsinformasjon fra utvalgte holdeplasser.