For leverandører

Er du leverandør, eller ønsker du å bli det? Her finner du oversikt over anbud og anskaffelser, strategiforum, dialogkonferanser og frokostmøter.

Anbud

Ruter omfattes av lov om offentlig anskaffelser, og gjennomfører derfor alle innkjøp gjennom anbudskonkurranser. Siden 1. september 2016 har alle nye anbud blitt utlyst via EU-Supply. Her kan alle leverandører som har registrert seg se anbud, levere tilbud til Ruter og stille spørsmål. Anbudene blir også lyst ut på Doffin.

Se anbud på EU-Supply

Dialogkonferanser

Vi arrangerer jevnlig dialogkonferanser for å finne ut hvordan vi sammen med leverandører kan gjøre kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg for alle i Oslo og Akershus.

Strategiforum

Strategiforum er et regelmessig møte mellom Ruter og eksisterende operatører og partnere i kollektivtrafikken.

Frokostmøter

I løpet av året arrangerer vi flere frokostmøter om temaer som er viktige for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Frokostmøtene er åpne for påmeldinger fra alle, enten du er leverandør, interessent eller privatperson. Invitasjon til påmelding sendes fra våre profiler på Twitter og LinkedIn i god tid før møtet.