Offentlig journal

Ruter er omfattet av offentlighetsloven og fører en offentlig journal etter reglene i arkivloven. Alle kan be om innsyn i Ruters saksdokumenter.

Innsyn

Slik ber du om innsyn i et dokument:

  • Sende en e-post til postliste@ruter.no 
  • Referer til saksnummer og tittel som du finner i journalen

Har du andre spørsmål om journalen vår og innsyn, kan du sende det til samme e-postadresse.

Postjournaler

Ruters offentlige journal består av tre deler:

  • Ruter generelt
  • Kundesenterpost
  • Skoleskyss- og TT-post

Den generelle journalen fra de foregående 12 uker vil til enhver tid ligge her. 

Journalene for skoleskyss, TT og kundehenvendelser utleveres på forespørsel.