Selskapsinformasjon

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Her kan du lese mer om hvordan Ruter er organisert og hva vi jobber med.

Kollektivtransport og antall reiser

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2016 ble det foretatt 350 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.

Arbeid og målsetninger

Vi jobber sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter, for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Vi har også et mål om at alle transportmidler kun skal benytte fornybar energi i 2020, for å redusere lokale og globale klimautslipp.

M2016: Slik reiser du i fremtiden

Lurer du på hvordan du reiser de neste 10, 20 og 30 årene? M2016 gir deg noen av svarene. 

Miljøvennlig kollektivtransport

Vi jobber for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å ta i bruk fornybar energi for å redusere utslipp og redusere støy.

Organisering

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter.

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %).

Ledelse

Bernt Reitan Jenssen. Portrettfoto

Bernt Reitan Jenssen

administrerende direktør

administrerende.direktor@ruter.no

 

Rune Pedersen. Portrettfoto

Rune Pedersen

økonomidirektør

 

Line Hamre. Bilde.

Line Hamre

konstituert plandirektør

 

Tore Kåss. Portrettfoto

Tore Kåss

stabsdirektør

 

Anders Finckenhagen. Portrettfoto

Anders Finckenhagen

produksjonsdirektør

 

Ellen Marie Rogde. Portrettfoto

Ellen Marie Rogde

markedsdirektør

 

Marit Elin Leite. Portrettfoto

Marit Elin Leite

direktør anskaffelser og analyse

 

Marit Westvig. Portrettfoto

Marit Westvig

juridisk direktør

 

Bjørn Auglend. Portrettfoto

Bjørn Auglend

HR-direktør

 

Endre Angelvik. Portrettfoto

Endre Angelvik

direktør mobilitetstjenester

 

Terje Storhaug. Portrettfoto

Terje Storhaug

IT-direktør

 

Merete Hernæs. Portrettfoto

Merete Hernæs

direktør Kommunikasjon, markedsføring og kundetjenester

 

 

Last ned pressebilder av ledelsen

Styre

Medlemmer av Ruters styre

Styret er valgt på generalforsamlingen.

 

Mariann Hornnes. Portrettfoto

Mariann Hornnes

leder/nestleder

 

Are Kjensli. Portrettfoto

Are Kjensli

styremedlem

 

Eli Giske. Portrettfoto

Eli Giske

styremedlem

 

Gunnar Lindberg. Foto.

Gunnar Lindberg

styremedlem

 

Medlemmer valgt av Ruters ansatte

Carl Sandstad. Portrettfoto

Carl Sandstad

styremedlem

 

Morten Stubberød. Foto.

Morten Stubberød

styremedlem

 

Øystein Fjæra. Portrettfoto

Øystein Fjæra

observatør

 

Gry Bredesen. Foto.

Gry Bredesen

observatør

Operatører

Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av NSB, som har et prissamarbeid med Ruter i Oslo og Akershus.

Datterselskap

Konsentra AS

Konsentra er et heleid datterselskap av Ruter AS og har som formål å koordinere, planlegge og formidle persontransport. Konsentra formidler årlig ca. 1,2 millioner reiser på oppdrag for Ruter, Helse Sør-Øst, samt en rekke kommuner i Akershus.

Norsk Reiseinformasjon AS

Norsk Reiseinformasjon (NRI) er et heleid datterselskap av Ruter med ansvar for å utvikle og vedlikeholde en nasjonal rutedatabase for all kollektivtrafikken i Norge, inkludert direkteruter mellom Norge og utlandet.