Selskapsinformasjon

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Her kan du lese mer om hvordan Ruter er organisert og hva vi jobber med.

Kollektivtransport og antall reiser

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2015 ble det foretatt 341 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.

Arbeid og målsetninger

Vi jobber sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter, for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Vi har også et mål om at alle transportmidler kun skal benytte fornybar energi i 2020, for å redusere lokale og globale klimautslipp.

M2016: Slik reiser du i fremtiden

Lurer du på hvordan du reiser de neste 10, 20 og 30 årene? M2016 gir deg noen av svarene. 

Miljøvennlig kollektivtransport

Stadig flere velger å reise kollektivt, og det er et viktig miljøbidrag fordi det da blir færre biler på veiene. Vi jobber for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å ta i bruk fornybar energi for å redusere utslipp og redusere støy. 

Se flere av våre prosjekter, planer og rapporter

Organisering

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter.

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %).

Ledelse

Last ned pressebilder av ledelsen

 

Portrettfoto av administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

administrerende direktør

administrerende.direktor@ruter.no

 

Portrettfoto av økonomidirektør Rune Pedersen

Rune Pedersen

økonomidirektør

 

Portrettfoto av utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli

Hanne Bertnes Norli

utviklingsdirektør

 

Portrettfoto av plandirektør Tore Kåss

Tore Kåss

plandirektør

 

Portrettfoto av produksjonsdirektør Anders Finckenhagen

Anders Finckenhagen

produksjonsdirektør

 

Portrettfoto av salgs- og markedsdirektør Ellen Marie Rogde

Ellen Marie Rogde

salgs- og markedsdirektør

 

Portrettfoto av kvalitetsdirektør Marit Elin Leite

Marit Elin Leite

kvalitetsdirektør

 

Portrettfoto av juridisk direktør Marit Westvig

Marit Westvig

juridisk direktør

 

Styre

Styret er valgt av Ruters eiere på generalforsamlingen.

 

Portrettfoto av styreleder Bernt Stilluf Karlsen

Bernt Stilluf Karlsen

 Leder

 

Portrettfoto av Are Kjensli, styremedlem i Ruter

Are Kjensli

 

 

 

 

 

 Eli Giske

 

 

 

   Mariann Hornnes

 

 

 

 Kjetil Lund

 

Medlemmer valgt av ansatte

 

Portrettfoto av Hanne Nettum Breivik, ansattrepresentant i Ruters styre

Hanne Nettum Breivik

ansattrepresentant

 

Portrettfoto av Carl Sandstad, ansattrepresentant i Ruters styre

Carl Sandstad

ansattrepresentant

 

Portrettfoto av Øystein Fjæra, observatør i Ruters styre

Øystein Fjæra

observatør

 

Portrettfoto av Morten Stubberød, observatør i Ruters styre

Morten Stubberød

observatør

 

Operatører

Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av NSB, som har et prissamarbeid med Ruter i Oslo og Akershus.

Anbud for kontrakter

Datterselskap

Konsentra AS

Konsentra er et heleid datterselskap av Ruter AS og har som formål å koordinere, planlegge og formidle persontransport. Konsentra formidler årlig ca. 1,2 millioner reiser på oppdrag for Ruter, Helse Sør-Øst, samt en rekke kommuner i Akershus.

Les mer på Konsentra sine nettsider

Norsk Reiseinformasjon AS

Norsk Reiseinformasjon (NRI) er et heleid datterselskap av Ruter med ansvar for å utvikle og vedlikeholde en nasjonal rutedatabase for all kollektivtrafikken i Norge, inkludert direkteruter mellom Norge og utlandet.

Les mer på Norsk Reiseinformasjon sine nettsider

 

Anbud

Se anbud for kontrakter

Designmanual

I designmanualen vår kan du lese om bakgrunnen for vår visuelle identitet, finne maler og retningslinjer for utforming av trafikant- og markedskommunikasjon og laste ned logo, farger og piktogrammer.

Se Ruters designmanual

Kontakt- og fakturainformasjon 

  • Sentralbord: 40 00 67 00
  • Besøksadresse (hovedkontoret): Dronningens gate 40, 0154 OSLO
  • Postadresse: Ruters kundesenter, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO
  • Fakturaadresse: Ruter As, Fakturamottak, Postboks 4150 Vika, 8608 MO I RANA
  • Organisasjonsnummer: 991 609 407 MVA

Se adresser for Ruters kundesenter og servicepunkter

 

Fant du det du lette etter?

{{max-description.length}}

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.

Tusen takk for tilbakemeldingen din!