Selskapsinformasjon

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Her kan du lese mer om hvordan Ruter er organisert og hva vi jobber med.

Kollektivtransport og antall påstigninger

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. I 2023 registrerte vi 386 millioner påstigninger i Oslo og Akershus.

Arbeid og målsetninger

Sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter jobber vi for å redusere privatbilismen og gjøre grønne mobilitetsformer til kundenes foretrukne reiseform.

Vi kaller det bærekraftig bevegelsesfrihet, som handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Miljøvennlig kollektivtransport

Hver dag jobber vi for å gjøre kollektivtransporten mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Ambisjonen vår er at all kollektivtransport skal være utslippsfri i 2028.

Organisering

Ruter utvikler, planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Vi eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for oss.

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %).

Ledelse

Bernt Reitan Jenssen. PortrettfotoBernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør
Send e-post til Administrerende direktør

 

Rune Pedersen. PortrettfotoRune Pedersen

Direktør økonomi og styring

 

Snorre Lægran. Bilde. Snorre Lægran

Direktør plan

 

Møyfrid Aandstad. Portrettfoto. Møyfrid Aandstad

Direktør drift

 

Johan Gjærum. Bilde. Johan Gjærum

Direktør marked- og forretningsutvikling

 

Elisabeth Skarsbø Moen. PortrettfotoElisabeth Skarsbø Moen

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

 

Agnethe Ellingsen. PortrettfotoAgnethe Ellingsen

Direktør mennesker og organisasjon

 

Endre Angelvik. PortrettfotoEndre Angelvik

Direktør radikale innovasjoner

 

Terje Storhaug. PortrettfotoTerje Storhaug

Direktør teknologi og strategi

Styre

Medlemmer av Ruters styre

Styret er valgt på generalforsamlingen.

Kristin Bjella. Foto.

Kristin Bjella

Leder

  

Jens Ulltveit-Moe. FotoJens Ulltveit-Moe

Nestleder

  

Ole A. Hagen. PortrettfotoOle A. Hagen

Styremedlem

  

Lars Syse Christiansen. PortrettfotoLars Syse Christiansen

Styremedlem

  

Silvija Seres. PortrettfotoSilvija Seres

Styremedlem

 

Medlemmer valgt av Ruters ansatte

 

Sofie Bruun. Portrettfoto.

Sofie Bruun

Styremedlem

 

Anders Tomasgard. Foto.Anders Tomasgard

Styremedlem

 

Morten Stubberød. Foto.Morten Stubberød

Observatør

 

Einar Foss. Foto.Einar Foss

Observatør

Operatører

Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av Vy, som har et prissamarbeid med Ruter i Oslo og Akershus.