Systemtest av batterielektriske busser i Oslo Sentrum 13. februar 2017

Nye versjoner

Presentasjoner på dialogmøtet

 

 

MØTEREFERAT