Dialogkonferanse om TT-tjenesten Oslo 2022 11. mars 2021

Invitasjon dialogkonferanse TT-tjenesten 11. mars.pdfRuter planlegger å i løpet av våren/førsommeren utlyse to konkurranser om spesialbil- og personbiltjenester i Oslo.

 

Konkurransen vil bestå av dagens kontrakt Samkjørt drosjetransport og Rullestoltransport i TT-tjenesten. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse 11. mars 2021 for å få innspill og tilbakemeldinger på utkast av konkurransegrunnlag til de to anskaffelsene.

Vedrørende de andre kontraktene i TT-tjenesten, Direktebestilte drosjer og Fritidsreiser, vil det komme en egen dialogkonferanse senere i 2021.

 

Basert på de skjerpede føringer for smittevern som er gitt av myndighetene, har Ruter besluttet at konferansen vil bli gjennomført digitalt via Teams. Dette betyr at det ikke vil være mulig å være fysisk til stede på dialogkonferansen.

Det blir gjort opptak av konferansen som blir tilgjengeliggjort i etterkant.

 

Opptak fra konferansen kan lastes ned her:

 

https://youtu.be/Y8Vyz1EsNjo
Referater

 

Invitasjon

 

 Presentasjoner

Utkast til konkurransegrunnlag Samkjørt drosje Oslo 2022 

 

 Konkurransegrunnlaget er et tidlig utkast hvor vi trenger hjelp fra markedet til å ferdigstille endelig utkast.

 

 

Utkast til konkurransegrunnlag Spesial- og personbiltjenester Oslo 2022 

 

 Konkurransegrunnlaget er et tidlig utkast hvor vi trenger hjelp fra markedet til å ferdigstille endelig utkast.

 

  

 

RFI

I sitt forberedelsesarbeid med konkurransen Spesial- og personbiltjenester gjennomfører Ruter en markedsundersøkelse (RFI) som for å forsøke å kartlegge hvilken kapasitet som er tilgjengelig i markedet på kort og lang sikt. RFI:n er kunngjort i Doffin.

 

Spørsmål til operatørene