Dialogkonferanse for hurtigbåttjenester i Oslofjorden 9. juni 2021

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om drift av hurtigbåtene i Oslofjorden. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse 9. juni 2021. Ruter er i en tidlig fase i planleggingen av konkurransen, og på konferansen ønsker Ruter en dialog om innholdet i en kommende anskaffelse. Målgruppe for deltakere er båt- og fergeoperatører og eventuelt større underleverandører av for eksempel hurtigbåter og ladeinfrastruktur.

 

Opptak fra konferansen

https://www.youtube.com/watch?v=U82hwLFF-RQ

 

Invitasjon

 

Referat

 

 Spørsmål til markedet 

 

Presentasjoner