Skoleskyss i tidligere Akershus

Ruter har ansvar for å planlegge og organisere skoletransporten i det tidligere Akershus på vegne av Viken fylkeskommune. Vi samordner også med det øvrige tilbudet. Søknader om skoleskyss sendes via skolen til Ruter.

Retten til gratis skyss er en del av Opplæringslovens kapittel 7. Elever som oppfyller avstandskravet får utdelt et reisekort med skolebillett ved skolestart.

Slik fungerer skoleskyss

Grunnskoleelever For elever i grunnskolen Elever i videregående skole For elever i videregående skole Spesielle temaer om rett til skoleskyss Spesielle temaer om rett til skoleskyss OSS Ofte stilte spørsmål