Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmålene vi oftest får om skoleskyss.

Hva er reglene for skoleskyss i Viken fylkeskommune?

Reglene for skoleskyss følger de gamle fylkesgrensene inntil videre. Det er derfor forskjellige retningslinjer for de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Hvis du for eksempel bor i Drammen og går på videregående skole i Asker, har du ikke krav på skoleskyss selv om både bosted og skole ligger i Viken.

Er det noe slingringsmonn når det gjelder avstandskravet på 4 kilometer?

Nei, avstandskravet er absolutt. 2 km for første klasse, 4 km for 2.–10. klasse og 6 km for videregeående skole.

Jeg oppfyller ikke avstandskravet på 4km, men det er 2,1 km mellom hjem og holdeplass. Får jeg skolebillett?

Nei. Dersom avstandskravet på 4 km ikke er innfridd, gjelder heller ikke retningslinjene for avstand mellom bosted og holdeplass.

Kan jeg få skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei i videregeånde skole?

Nei, dette gjelder kun elever i grunnskolen. En tilsvarende rettighet er ikke innført for elever i videregående skole.

Jeg har fått brev om innvilget skolebillett. Hva gjør jeg?

Skolen har fått kopi av vedtaket og bestiller billett til deg. Du får billetten utdelt på skolen.

Jeg har fått brev om innvilget spesialskyss. Hva gjør jeg?

Skolen har fått kopi av vedtaket og bestiller spesialskyss til deg. Du eller foresatte vil få en sms når skyssen er klar.

Jeg har brukket benet. Hva gjør jeg?

Kontakt skolen din. De bestiller spesialskyss. Lever legeerklæringen din til skolen.

Barnet vårt skal gå på skole i nabokommunen over 4 km unna. Har vi rett til skyss?

Eleven har rett på skyss innenfor bostedskommunen, og får skolebillett som gjelder i kommunen dere bor. Utenfor bostedskommunen har eleven ikke rett på skoleskyss, og foresatte må ordne skyssen selv.

I noen tilfeller ligger skolen i samme sone som skolebilletten blir utstedt for til tross for at man må krysse kommunegrensen. Eleven kan da bruke billetten hele veien. Dersom det skulle bli behov for spesialskyss (taxi) for eksempel på grunn av skade, vil denne skyssen kun gjelde til kommunegrensen.

Jeg går på videregående og har mistet skolebilletten min. Hvordan får jeg ny?

Meld fra til skolen, så bestiller de ny billett til deg. Du må betale et gebyr på 300 kroner til Ruter for å få ny billett. Beløpet refunderes ikke selv om du skulle finne igjen det gamle kortet.

Kan jeg betale litt ekstra for å utvide gyldigheten på skolebilletten min?

Nei. Du må kjøpe egen billett hvis du skal reise utenom skolebillettens gyldighet.

Barnet vårt har delt bosted, men skolebilletten gjelder kun for sonen der mor bor. Hva gjør vi?

Dere kan søke om skyss grunnet delt bosted gjennom skolen. Sammen med søknaden leveres en avtale om delt bosted som viser en forutsigbar og klar plan for når eleven bor hvor. Avtalen må signeres av begge foresatte.

Har man krav på taxi hele veien når reisetiden til/fra videregående skole er over 15 timer pr. uke?

Reisetiden for videregående skole skal helst begrenses til 15 timer per uke, men om du overstiger denne tiden får du ikke automatisk taxi hele veien. Du kan ha krav på skyss til nærmeste holdeplass, eller deler av veien, slik at reisetiden blir redusert.

Skyssrefusjon

Refusjoner utbetales halvårlig etter hvert semester. Krav om refusjon sendes til Ruter pr. e-post, og skal inneholde:

  • skolens navn
  • elevens navn
  • kontonummer for utbetaling
  • kontoinnehavers navn
  • bekreftelse fra skolen på antall fraværsdager

Ruter foretar refusjoner fortløpende i januar/februar og juni/juli.

Spørsmål om skoleskyss

Kontakt skolen, eller ring Ruter på telefon 22 05 70 70.