Skoleskyss

Her finner du informasjon om hvordan skoleskyss fungerer i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus).

Skoleskyss er gratis transport til og fra skolen for elever som bor langt fra skolen eller har spesielle behov.

Slik fungerer skoleskyss

For elever i Oslo For elever i Oslo For elever i Akershus For elever i tidligere Akershus