Skoleskyss

Her finner du som er elev eller foresatt informasjon om hvordan skoleskyss og spesialskyss fungerer i Oslo og Akershus.   

Skoleskyss er gratis transport til og fra skolen for elever som bor langt fra skolen eller har spesielle behov. 

Slik fungerer skoleskyss 

For elever i grunnskolen For elever i grunnskolen For elever i videregående skole For elever i videregående skole For elever som trenger spesialskyss For elever som trenger spesialskyss


Spørsmål om skoleskyss

Kontakt skolen din eller Ruter på telefon 177!  

Se åpningstider for telefon 177