Skoleskyss

Her finner du som er elev eller foresatt informasjon om hvordan skoleskyss og spesialskyss fungerer i Oslo og Akershus.   

Skoleskyss er gratis transport til og fra skolen for elever som bor langt fra skolen eller har spesielle behov. 

Slik fungerer skoleskyss 

For elever i grunnskolen For elever i grunnskolen For elever i videregående skole For elever i videregående skole For elever som trenger spesialskyss For elever som trenger spesialskyss


Spørsmål om skoleskyss

Kontakt skolen din eller Ruter på telefon 22 05 70 70 (vanlig takst) eller 177 (egne takster hos din telefonoperatør).

Se åpningstider for telefon 177