Skoleskyss i Oslo

Grunnskoleelever i Oslo har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna. Elever i videregående skole har ikke krav på gratis skyss.

Slik fungerer skoleskyss

For elever i grunnskolen

Det er skolen som administrerer og er ansvarlig for skoleskyssen for grunnskoleelever i Oslo.

Slik fungerer skoleårskortet for elever i Oslo

  • Eleven må ha med skoleårskortet på alle reiser.
  • Eleven må aktivere reisekortet på en kortleser før reisen for at billetten skal bli gyldig.
  • Eleven må kjøpe billett for reisen dersom han/hun glemmer skoleårskortet.

Skoleårskortet er gyldig:

  • Fra skoleårets start til skoleårets slutt, alle dager – hele døgnet.
  • På alle Ruters transportmidler i sone 1.
  • På NSBs tog i sone 1.

For elever i videregående skole

Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole. Elever i videregående skole i Oslo kjøper billetter selv. Utgiften dekkes av eleven eller foreldre/foresatte.