Skoleskyss i Oslo

Elever i grunnskolen har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna. Kontakt skolen for mer informasjon. Elever i videregående skole har ikke krav på gratis skyss.

Slik fungerer skoleskyss

For elever i grunnskolen

Det er skolen som administrerer og er ansvarlig for skoleskyssen for elever i grunnskolen.

Slik fungerer reisekort med skolebillett for elever i Oslo

  • Eleven må ha med reisekortet på alle reiser.
  • Eleven må aktivere reisekortet på en kortleser før reisen for at billetten skal bli gyldig.
  • Eleven må kjøpe billett for reisen dersom han/hun glemmer reisekortet.
  • Reisekortet er gyldig hele skoleåret, alle dager og hele døgnet.
  • Reisekortet er gyldig på alle Ruters transportmidler og Vys tog i sone 1.

For elever i videregående skole

Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole. Elever som bor og går på skole i Oslo kjøper billetter selv. Utgiften dekkes av eleven eller foreldre/foresatte.

Elever som bor i Oslo og går på skole utenfor Oslo kan få refundert deler av billettprisen.