Reis på reisekort – enkeltbilletter med rabatt

Reis er en billettløsning som gir deg en rabatt som øker jo mer du reiser. For å få rabatten, må du aktivere Reis på reisekortet ditt hos et av Ruters salgssteder.

Reis, kort forklart

Med Reis vil du opparbeide deg en rabatt basert på hvor mange enkeltbilletter du kjøper med reisekortet i løpet av en 30-dagersperiode.

Du leser av reisekortet og kjøper billett som vanlig hver gang du reiser. Har du aktivert Reis, får du en rabatt som stiger for hver femte billett du kjøper.

Slik får du rabatt på reisekortet

 • Du må aktivere Reis på reisekortet.
  • Har du et reisekort fra før kan du bruke dette, eller kjøpe et nytt.
  • Du kan aktivere på kundesenteret Ruter S eller et av våre vanlige salgssteder, bortsett fra Narvesen.
  • Du kan ikke ringe inn eller aktivere Reis via ruter.no.
 • Du må ha reisepenger på reisekortet, som du kan fylle på samme sted som du aktiverer Reis.
 • Du velger om du reiser som voksen eller honnør.
  • Rabatten er ikke tilgjengelig på reisekort for barn, ungdom eller student.
 • Du velger samtidig hvilke soner Reis skal gjelde for.

Slik fungerer rabatten

Første gang du leser av reisekortet kjøper du din første enkeltbillett, og beløpet trekkes fra reisepengene dine. Da starter du samtidig en 30-dagersperiode med rabatt som øker for hver femte billett du kjøper.

 • For de første fire enkeltbillettene betaler du fullpris.
 • Ved ditt femte kjøp får du din første rabatterte billett.
 • Hvor mye rabatt du får er avhengig av hvor ofte du reiser innenfor 30-dagersperioden. 
 • Maks rabatt er 40 prosent av prisen for en vanlig enkeltbillett, som oppnås etter et gitt antall reiser.
 • Etter 30 dager nullstilles rabatten. Da startes automatisk en ny 30-dagers rabattperiode på reisekortet ditt.

Har du 40 eller flere reiser i løpet av en 30-dagersperiode, oppnår du maks rabatt på 40 prosent.

Praktisk info om Reis på reisekort

Billetter med Reis-rabatt er vanlige enkeltbilletter

Billettene du kjøper med Reis har samme egenskaper som vanlige enkeltbilletter. Det vil si at en billetter for én sone er gyldige i 60 minutter etter aktivering. Tiden øker med 30 minutter for hver ekstra sone du har valgt for Reis-billettene dine.

Les mer om våre billetter her.

Reis eller 30-dagersbillett

Dersom du reiser 30 ganger eller mer i løpet av 30-dagersperioden med rabatt – for eksempel hvis du reiser til og fra jobb fire dager i uken – lønner det seg med 30-dagersbillett. Dersom du ikke vet hvor mye du skal reise fremover, kan Reis være et godt alternativ.

Endre soner og billetter for ekstra soner

Du kan endre hvilke soner Reis-billettene dine skal gjelde for på Ruter S, kundesenteret vårt på Jernbanetorget. Hvis du har opparbeidet deg en rabatt før du endrer soner, vil du dessverre miste denne.

Dersom du for eksempel bare har behov for reise utenfor dine valgte soner én gang, kan du legge til andre billetter på reisekortet ditt. Disse billettene får du ikke rabatt på.

Rabatten kan justeres underveis

Reis er et pilotprosjekt som betales av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Målet er at Ruter i gjennomsnitt gir 10 prosent rabatt på alle enkeltbilletter som selges. For å oppnå det målet, forbeholder vi oss retten til å justere rabattmodellen underveis.

Du kan til enhver tid følge med på gjeldende rabatter og priser for Reis på reisekort her.