Billetter og priser

Her finner du informasjon om våre billetter og priser, og hva du kan ta med deg om bord når du reiser med oss.

Hvilken billett som passer best for deg avhenger av hvor ofte du reiser. Alle våre billetter kan brukes på Ruters T-bane, trikker, busser og båter, og på NSBs tog i Oslo og Akershus.

Se aldersgrenser og rabatter

Se info om barnevogn, sykkel, hund og bagasje om bord

Velg billett og se pris

Enkeltbillett (knapp)
Enkeltbillett
24-timersbillett (knapp)
24-timersbillett
7-dagersbillett (knapp)
7-dagersbillett
30-dagersbillett (knapp)
30-dagersbillett
365-dagersbillett (knapp)
365-dagersbillett
Tilleggsbillett for ekstra soner (knapp)
Tilleggsbillett for ekstra soner
Reisepenger (knapp)
Reisepenger
Rufusbillett (knapp)
Rufusbillett (for barnehager og grunnskoleklasser)

Turistbilletten Oslo Pass

Turist? Oslo Pass er en turistbillett som dekker kollektivtransport i sonene 1, 2V, 2S og 2Ø samt inngang til flere museer og attraksjoner.

Se visitoslo.com for priser og vilkår

Reise med gruppe

Les om hvordan du reiser med en gruppe og kjøper billett til flere

Rabatter

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

Les mer om billettkontroll

Barn. Piktogram

Barnebillett

Barn under 4 år reiser gratis. Barn fra 4 til og med 15 år kan reise med barnebillett. Alle barnebillettene, bortsett fra 30-dagersbilletten, koster halv pris av en voksenbillett. Rabatten på 30-dagersbilletten er større for to soner eller flere. Husk at periodebilletter med barnerabatt må aktiveres senest dagen før barnet fyller 16 år.

Ungdom. Piktogram

Ungdomsbillett

Ungdom fra 16 til og med 19 år får ungdomsrabatt på 7-dagersbillett og 30-dagersbillett. Ungdom betaler fullpris på alle andre typer billetter. Husk at billetter med ungdomsrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 20 år.

Familie. Piktogram

Familierabatt

Familierabatten vår gjelder lørdager, søndager og offentlige fridager. Med familierabatten kan du ta med deg inntil fire barn under 16 år gratis. For å bruke familierabatten må du ha en gyldig billett og være over 18 år.

Familierabatten gjelder ikke med Oslo Pass eller andre spesialbilletter.

Student. Piktogram

Studentrabatt

Studenter under 30 år, lærlinger og lærekandidater kan få 40% rabatt på 30-dagersbilletten. Det samme gjelder elever på videregående skole som har fylt 20 år. Studentrabatten gjelder bare på 30-dagersbilletten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

Se vilkår og hvordan du kjøper studentbillett

Honnør. Piktogram

Honnørbillett

Honnørrabatt gjelder for alle over 67 år, for personer med norsk uføretrygd, samt blinde og ektefelle/samboer som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt. Honnørbilletten koster halv pris av en vanlig voksenbillett. 

Rullestol. Piktogram

Rullestol

Sitter du i rullestol reiser du gratis med alle våre transportmidler. Av hensyn til sikkerhet er det maksstørrelse og maksvekt for rullestoler, avhengig av hvilket transportmiddel du reiser med.

Se maksstørrelse, -vekt og tilgjengelighet om bord for rullestoler

Ledsager. Piktogram

Ledsagere

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke kan reise alene, får reise gratis på Ruters transportmidler. Du må kunne fremvise ledsagerbevis i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommune eller bydel, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

Se regler for ledsagere på tog på nsb.no

Militær. Piktogram

Militær

Er du i militæret får du rabatt på enkeltbilletter. Personell i førstegangstjeneste betaler barnepris for enkeltbillett i tjenesteperioden mot fremvisning av tjenestebevis.

Om bord

Barnevogn. Piktogram

Barnevogn

 • Du kan ha med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.
 • Det er sjåføren som avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Av hensyn til sikkerhet er det størrelsesbegrensninger for barnevogner.

Se maksstørrekse og tilgjengelighet om bord for barnevogn

Hund. Piktogram

Hund og førerhund

 • Hunder og førerhunder reiser gratis på Ruters transportmidler.
 • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
 • Det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer.
 • Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.
 • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, og hunder skal sitte på gulvet eller fanget.

Sykkel. Piktogram

Sykkel, ståhjuling (Segway) og spark

 • Du må betale barnepris for sykkel, stor sparkesykkel, Segway og spark.
 • Det er gratis å reise med små sparkesykler som enkelt kan tas under armen, små barnesykler, sammenslåtte sykler og spesialsykler for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Du kan ta med sykkelen gratis på T-banen hvis du reiser utenom rushtiden (mandag–fredag kl. 07:00–09:00 og 15:00–18:00) eller i helgene. Reiser du i rushtiden må du betale barnebillett for sykkelen.
 • Personalet avgjør om det er plass.
 • Sykkelens lengde kan ikke være over 1750 mm og bredden ikke over 700 mm.
 • Det er ikke tillatt å sykle eller bruke rullebrett, rulleskøyter og lignende på Ruters områder og om bord på transportmidlene. Du må trille sykkelen på stasjonsområder og holdeplasser.

Ski, akebrett, bagasje. Piktogram

Ski, akebrett og annen bagasje

 • Det er gratis å reise med ski, akebrett og annen bagasje.
 • Sjåføren avgjør om det er plass ut fra sikkerheten.
 • Ski, kjelker, akebrett og annen bagasje må holdes eller plasseres slik at de ikke er til hinder for andre.
 • Skal du med båt til øyene? Du kan bare ta med sykkel, møbler, materialer og andre store ting på avgangene før kl. 09:00, og kun hvis det er god plass.

Se marine-service.no for informasjon om godsbåt til øyene

Se nsb.no for regler for hund, bagasje og sykkel på tog

Ulovlig å ta med om bord

 • Ildsfarlige og eksplosive stoffer
 • Motordrevne sykler/redskaper
 • Ladde våpen
 • Skarpkantede/illeluktende gjenstander
 • Annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre

Slik kjøper du billett

Se betingelser og vilkår for Ruters tjenester

Andres billetter og priser

Skal du reise med flybuss, Flytoget, Bygdøyfergene, TIMEkspressen og linjer utenfor Oslo og Akershus?

Se andre selskapers billetter og priser

 

Fant du det du lette etter?

{{max-description.length}}

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.

Tusen takk for tilbakemeldingen din!