Rabattmodell for Reis på reisekort

Her kan du se hvor mange billetter du må kjøpe i løpet av en 30-dagersperiode for å oppnå en viss rabatt med Reis på reisekort.

Voksen

Antall
billetter
Rabatt1 sone2 soner3 soner4 soner5 soner
1–4 0 % 42 kr 69 kr 97 kr 124 kr 151 kr
5–9 5 % 40 kr 66 kr 92 kr 118 kr 143 kr
10–14 10 % 38 kr 62 kr 87 kr 112 kr 136 kr
15–19 15 % 36 kr 59 kr 82 kr 105 kr 128 kr
20–24 20 % 34 kr 55 kr 78 kr 99 kr 121 kr
25–29 25 % 32 kr 52 kr 73 kr 93 kr 113 kr
30–34 30 % 29 kr 48 kr 68 kr 87 kr 106 kr
35–39 35 % 27 kr 45 kr 63 kr 81 kr 98 kr
40 + 40 % 25 kr 41 kr 58 kr 74 kr 91 kr

Honnør

Antall
billetter
Rabatt1 sone2 soner3 soner4 soner5 soner
1–4 0 % 21 kr 34 kr 47 kr 60 kr 74 kr
5–9 5 % 20 kr 32 kr 45 kr 57 kr 70 kr
10–14 10 % 19 kr 31 kr 42 kr 54 kr 67 kr
15–19 15 % 18 kr 29 kr 40 kr 51 kr 63 kr
20–24 20 % 17 kr 27 kr 38 kr 48 kr 59 kr
25–29 25 % 16 kr 26 kr 35 kr 45 kr 56 kr
30–34 30 % 15 kr 24 kr 33 kr 42 kr 52 kr
35–39 35 % 14 kr 22 kr 31 kr 39 kr 48 kr
40 + 40 % 13 kr 20 kr 28 kr 36 kr 44 kr