Reisekort og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger når du bruker reisekort.

Alle reisekort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Vi tilbyr også tjenester som gir deg nyttig hjelp og støtte ved tap av kort. Disse tjenestene krever at du gir oss tilgang til å behandle noen personopplysninger.

Formål

Formålene med behandlingen av personopplysningene er:

  • Bedre kundeservice og oppfølging: Ruter behandler personopplysninger for å kunne gi deg mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt og tilby tilleggstjenester. Hvis du for eksempel mister eller blir frastjålet reisekortet kan vi ved hjelp av de registrerte opplysningene om deg overføre verdien som er igjen til et nytt reisekort. Du betaler 50 kroner for et nytt kort. Vi kan også refundere resterende verdi mot et ekspedisjonsgebyr på 100 kroner.
  • Gi tilgang til MinSide. Her kan du se innholdet på reisekortet ditt eller sperre det.
  • Motta markedsinformasjon (inkluderer bedre kundeservice): Du kan velge å motta informasjon om rutetilbud og priser mm. fra Ruter, blant annet på e-post. Dersom du velger å registrere reisekortet kan du også få tilgang til en oversikt over samtykkene dine på «MinSide».
  • Automatisk fornyelse: Du kan få automatisk fornyelse av 30-dagersbilletten eller automatisk påfylling av reisepenger. Du må inngå en egen avtale med Ruter om dette.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, epost, mobilnummer, fødselsdato og reisekortnummer.
  • Reiseopplysninger. Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.
  • Salgsopplysninger, opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig.

Betalingsopplysninger (for abonnement) behandles ikke av Ruter, men av betalingsformidler.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det, eller for å oppfylle en avtale om abonnement med deg. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller si opp avtalen.

Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller si opp avtalen.

Rettslig grunnlag

Dersom du abonnerer på en periodebillett eller reisepenger er det rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger at vi følger opp denne avtalen med deg.

For andre tjenester som beskrives ovenfor er grunnlaget for behandling samtykke.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysninger er begrenset og gis på basis av tjenestebehov. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Ruters tjenester 

Vi kombinerer kun relevante kundeopplysninger og reiseopplysninger på forespørsel fra kunde, f.eks. hvis du tar kontakt med Ruter angående saldo på reisekortet. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring, eller så lenge behandlingen er nødvendig for å følge opp abonnementsavtalen med deg. Dette forutsetter at det er knyttet et aktivt reisekort til kundeoppføringen. Dersom du trekker samtykket vil vi slette dine kundeopplysninger innen 14 dager. Personopplysninger vil i tillegg bli slettet etterfølgende:

  • Reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt, eller 365 dager etter at du har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved reisen din. Dette gjøres for å håndtere klageretten din til Transportklagenemnda.
  • Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt, eller 365 dager etter at du har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved reisen din. Dette gjøres for å håndtere klageretten din til Transportklagenemnda.
  • Opplysninger (både reise- og kundeopplysninger) vi trenger for å kunne fakturere deg ved avtale om automatisk påfylling av reisekort må vi lagre i 5 år på grunn av regnskapslovgivningen.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

Trekke samtykket til lagring eller si opp abonnement

Du kan trekke samtykke til å motta informasjon fra Ruter, og du kan trekke samtykke til all behandling av personopplysninger. Hvis du trekker samtykket ditt til all behandling av personopplysninger, sletter Ruter kundeopplysninger dine. Du kan fortsatt reise med reisekortet selv om du trekker samtykke til lagring av personopplysninger, men du mister tilgangen til tilleggstjenester.

Dersom du har automatisk fornyelse av 30-dagersbillett eller automatisk påfylling av reisepenger og sier opp denne avtalen, må du levere tilbake reisekortet til oss for at vi skal kunne slette opplysningene om deg. Så lenge reisekortet er i bruk kan Ruter lagre opplysninger om deg.