Reisekort og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger når du bruker reisekort.

Alle reisekort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Unntaket er reisekort med automatisk påfylling av reisepenger eller automatisk fornyelse av 30-dagersbillett, hvor vi behandler nødvendig opplysninger for å kunne gi deg denne tjenesten. Du kan velge å registrere reisekortet ditt, som vil gi deg noen fordeler.

Dette behandler vi

Dersom du registrerer reisekortet ditt behandler vi følgende opplysninger om deg:

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og reisekortnummer.
  • Reiseopplysninger. Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.

Betalingsopplysninger (for abonnement) behandles ikke av Ruter, men av betalingsformidler.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine er å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet (kundeservice) og tilby tilleggstjenester:

  • Hvis du mister eller blir frastjålet reisekortet kan kundeservice ved hjelp av de registrerte opplysningene om deg overføre resterende verdi til et nytt reisekort. Du betaler 50 kroner for et nytt kort. Kundeservice kan også refundere resterende verdi mot et ekspedisjonsgebyr på 100 kroner.
  • Du kan få automatisk fornyelse av 30-dagersbilletten eller automatisk påfylling av reisepenger.
  • Du kan velge å motta informasjon fra Ruter blant annet på e-post.
  • Tilgang til MinSide.
  • Du kan også velge å gi samtykke til bruk av opplysninger om reisene dine for å få tilpasset informasjon og tjenester. Opplysningene vil ikke utleveres til en tredjepart. Ruter vil kunne gjøre dette så lenge du ønsker det og du kan når som helt trekke samtykket tilbake på nettsiden eller ved å ta kontakt med Ruter.

Ruter behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og personopplysningsloven.

Bransjenorm for elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Tilgang og bruk

Tilgangen til reise- og kundeopplysningene dine er begrenset. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Opplysningene brukes for å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet og tilleggstjenester som beskrevet, under formål.

Ruter benytter kun et relevant utvalg av reiseopplysningene dine sammen med kundeopplysningene hvis dette er initiert av deg som bruker reisekortet. Dette er for eksempel hvis du tar kontakt med Ruter angående saldo på reisekortet. Ruter vil ikke anvende opplysningene på denne måten for å produsere statistikk eller ved avregning med samarbeidende selskap.

Lagring og sletting

  • Reiseopplysningene dine blir lagret i inntil 104 dager.
  • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring.
  • Opplysninger (både reise- og kundeopplysninger) vi trenger for å kunne fakturere deg må vi lagre i 5 år på grunn av regnskapslovgivningen. Tilgangen til disse opplysningene blir ytterligere begrenset.

Dersom du trekker samtykke til lagring

Du kan trekke samtykke til å motta informasjon fra Ruter, og du kan trekke samtykke til all behandling av personopplysninger. Hvis du trekker samtykket ditt til all behandling av personopplysninger, sletter Ruter kundeopplysninger dine. Du kan fortsatt reise med reisekortet selv om du trekker samtykke til lagring av personopplysninger, men du mister tilgangen til tilleggstjenester. Under «Formål» kan du lese om tilleggstjenester.

Dersom du har automatisk fornyelse av 30-dagersbillett eller automatisk påfylling av reisepenger må du levere tilbake reisekortet til oss for at vi skal kunne slette opplysningene om deg. Så lenge reisekortet er i bruk, kan den behandlingsansvarlige lagre kundeopplysninger om deg.

Om lagring og sletting i Bransjenormen på datatilsynet.no