Elektronisk billettering og behandling av personopplysninger

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger når du reiser med billetter på reisekort eller i RuterBillett-appen samt benytter kontaktskjema.

Hva slags opplysninger behandler Ruter?

Med personopplysning menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hos Ruter lagrer vi kundeopplysninger og reiseopplysninger, disse lagres i separate databaser. Ruter utleverer ikke personopplysninger dersom vi ikke blir pålagt det av offentlig myndighet.

Kundeopplysninger er kontaktdata som navn og adresse samt kortnummer.

Reiseopplysninger er for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, tidspunkt for avlesning av reisekort, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.

Ruter lager kundeopplysninger om deg basert på samtykke via frivillig registering og i en begrenset periode dersom du tar kontakt med Ruter.

Frivillig registering

Du trenger ikke å registrere deg for å bruke elektroniske billetter. Dette gjelder uavhengig om du benytter deg av reisekortet eller RuterBillett-appen. Du kan velge å registrere deg for å få bedre oppfølging av ditt kundeforhold og benytte deg av tilleggstjenester.

Hovedformålet med registrering og Ruters behandling av personopplysninger er å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet, og tilby følgende tilleggstjenester:

  • Hvis du mister eller blir frastjålet reisekortet/telefonen kan kundeservice ved hjelp av dine registrerte opplysninger overføre resterende verdi til nytt kort/telefon. Alternativt kan kundeservice refundere resterende verdi, i slike tilfeller tas det et ekspedisjonsgebyr. På RuterBillett trenger du ikke være registrert for at kundeservice skal kunne hjelpe deg med dette, men du må oppgi app-id og ordre-id.
  • Du kan velge å motta oppdatert og aktuell informasjon fra Ruter.
  • Du kan abonnere på 30-dagersbilletter (automatisk fornyelse) og reisepenger (automatisk påfylling).

Ruter benytter dine personopplysninger for å gi deg kundeservice, håndtere betaling og fakturaadministrasjon. Ruter behandler dine personopplysninger i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og Personopplysningsloven.

Tilgang og bruk

Tilgangen til reiseopplysninger og kundeopplysninger er begrenset. Ruter kan anvende et relevant utvalg av reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger hvis dette er initiert av brukeren av reisekortet. Ruter vil ikke anvende opplysningene på denne måten for å produsere statistikk eller ved avregning med samarbeidende selskap.

Ruter vil også tilby å gi deg tilpasset informasjon og tilbud dersom du har samtykket til det på forhånd. Du vil også få informasjon om hvordan du enkelt kan takke nei til slik informasjon for fremtiden.

Lagring og sletting

Reiseopplysninger vil bli lagret i inntil 104 dager. Kundeopplysningene vil bli slettet hvis du trekker tilbake samtykket til lagring. Se nærmere om lagring og sletting i Bransjenormen. Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må Ruter oppbevare i 5 år iht. regnskapslovgivningen. Tilgangen til opplysningene vil da bli ytterligere begrenset.

Hvis du trekker samtykket ditt, sletter Ruter dine kundeopplysninger. Du kan du fortsette å reise med reisekortet. Hvis du derimot abonnerer på en periodebillett så må du levere tilbake kortet til Ruter for at vi skal kunne slette opplysningene om deg. Så lenge reisekortet er i bruk, kan den behandlingsansvarlige lagre kundeopplysninger om deg.

Dersom du tar kontakt med Ruter

Ruter lagrer kundeopplysninger og beskrivelsen av din henvendelse i vårt kundeoppfølgningssystem inntil 6 måneder for å kunne følge opp avtaleforholdet med deg som kunde. Deretter anonymiseres din henvendelse.

Behandlingsansvarlig, dine rettigheter

Ruter er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Hvis du kjøper tjenester/reiser hos andre samarbeidende selskap, som NSB, blir dette selskapet behandlingsansvarlig for de aktuelle reiseopplysninger. Du har rett til innsyn i og retting av opplysninger som er lagret om deg.

Mer informasjon

Vi oppfordrer deg til å lese mer om Ruter og bruk av våre billetter.

Ruter forbeholder seg retten til å gjøre endringer, herunder i priser og vilkår.

Se oversikt over personvern i Ruters tjenester.