Overføre billetter

Har du mistet mobilen eller er reisekortet ødelagt? Her finner du informasjon om hvordan du får overført billetten din til ny mobil eller reisekort.

Til ny mobil eller Ruter-app

Når du logger inn på profilen din på ny telefon, får du spørsmål om du ønsker å flytte periodebilletten din dit. Du kan overføre billetten gratis og på egen hånd opptil to ganger. Skal du overføre flere ganger, må du kontakte kundesenteret.

Har du ikke en profil fra før, kan du opprette en ny og knytte billetten til denne. Deretter logger du inn på ny enhet for å flytte billetten dit. Alternativt kan du kontakte kundesenteret for å få refundert gammel billett og deretter kjøpe ny.

Obs: Du kan ikke overføre billetter til andre brukere, men du kan kjøpe til andre ved hjelp av «Kjøp til andre»-funksjonen i Ruter-appen.

Til nytt reisekort

Mistet eller stjålet reisekort 

Har du mistet reisekortet ditt og kan dokumentere at du er rette innehaver av reisekortet? Få hjelp til å overføre innholdet på reisekortet ditt til et nytt reisekort ved kundesenteret vårt Ruter S eller ett av servicepunktene våre. Du betaler 50 kroner for et nytt reisekort.

Rette innehaver er den personen som enten har registeret reisekortet i sitt navn eller som, ved hjelp av kjøpskvittering med reisekortnummer og bankutskrift, kan dokumentere at han eller hun er rette eier av reisekortet.

Ødelagt eller defekt reisekort

Har reisekortet ditt sluttet å virke? Vi erstatter defekte reisekort, uten synlige skader, kostnadsfritt. Er reisekortet ditt synlig skadet må du betale 50 kroner for å få overført billetten eller reisepengene til et nytt reisekort. Husk at reisekortnummeret må være lesbart.

Du får hjelp til å overføre billetter til nytt reisekort ved kundesenteret vårt Ruter S eller et servicepunkt.