Billettrefusjon

Har du kjøpt en billett du ikke får brukt? Her finner du informasjon om kansellering og refusjon av billetter.

Dette får du tilbake

Aktiverte og delvis benyttede billetter kan refunderes, men vi refunderer ikke enkelt- og 24-timersbilletter. Her ser du hvor mye du får tilbake:

  • 7-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn.
  • 30-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn.
  • 365-dagersbillett: Du får refusjon for antall dager du har igjen av de 300 dagene du har betalt for, ikke de 365 dagene billetten er gyldig.

Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg. Husk at du må betale 100 kroner i gebyr per ekspedisjon, og at vi ikke refunderer selve reisekortet, kun billetten du har i kortet.

Reisekortet med billetten sperres og kan ikke brukes igjen etter refusjonen.

Når kan jeg få refusjon?

1. Du skal ikke reise med oss lenger

Hvis du for eksempel flytter, blir sykemeldt eller endrer reisemønster.

2. Du har ubrukte eller ikke-aktiverte billetter

Disse refunderes i inntil ett år fra kjøpsdatoen. Etter dette er billettene ugyldige, og kan verken refunderes eller aktiveres. Vi refunderer ikke mer enn to ikke-aktiverte månedsbilletter eller én ikke-aktivert årsbillett per kunde i løpet av ett år. Ved en prisendring må forhåndskjøpte billetter aktiveres i løpet av tre måneder fra prisendringen trer i kraft.

Har du en billett i appen som ikke er aktivert, kan du selv kansellere den og få pengene tilbake i løpet av 3–10 virkedager.

Reisepenger

Reisepenger refunderes i inntil 3 år etter at de er fylt på reisekortet.

Søk refusjon

Ring oss på telefon 22 05 70 70 eller skriv til oss via kontaktskjemaet. Husk å legge ved eller ta med billetten(e) du ønsker refundert. Refusjon av løssalgsbilletter og reisepenger eller billetter på reisekort gjøres kun ved oppmøte på Ruter S eller et servicepunkt, men servicepunktene refunderer ikke 365-dagersbillett.

Besøk oss, ring eller skriv til oss