Dialogkonferanse #2 Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) 19. mai 2020

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om anskaffelse av nytt markedsinformasjonssystem som skal erstatte dagens avtale fra april 2021. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse.

 

Invitasjon:

 

Utkast til konkurransegrunnlag:

 

Referat fra Dialogkonferansen

Referat fra dialogkonferanse #2 - MIS.pdf