Dialogkonferanse 1 - transporttjenester Oslo 2021/2022 20. juni 2019

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om transporttjenester Oslo 2021/2022. Konkurransen vil bestå av dagens kontrakter busstjenester Oslo Indre by 2017, Oslo vest 2011 og Oslo syd 2010.

 

Ruter ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere og andre interessenter i forkant av utlysning av konkurransen. I den anledning inviterer Ruter til første dialogkonferanse i forkant av anskaffelsen transporttjenester Oslo 2021/2022.

 

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 20. juni 2019
Tid: 10.00 – 15.30

 

Invitasjon til første dialogkonferanse v.1.1.pdf

 

Dialogkonferansen ble streamet:

https://www.youtube.com/watch?v=ZMpO-HaTybM&feature=youtu.be

 

Referat og spørsmål til operatører og leverandører

2019 06 20 - Utkast møtereferat dialogkonferanse nr. 1 v.1.0.pdf

Spørsmål fra Ruter til operatører og leverandører.pdf

 

Presentasjoner

Følgende presentasjoner ble gjennomgått på dialogkonferansen: