Student

Er du student og under 30 år? Se hvem som har krav på studentrabatt og hvordan du kjøper studentbillett.

Studentbilletten er en rabattert 30-dagersbillett. Du får 40% rabatt sammenlignet med voksenpris. Studentrabatten gjelder bare på 30-dagersbilletten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

Slik kjøper du studentbillett

Last ned Ruter-appen og kjøp studentbillett på mobilen.

Du kan også kjøpe studentbillett på reisekort

Hvem kan få studentrabatt?

Du kan få studentrabatt hvis du er under 30 år og

  • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
  • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.

Har du fylt 30 år, må du kjøpe voksenbillett.

Er du yngre enn 20, lønner det seg å kjøpe 30-dagersbillett for ungdom.

Husk at billetter med studentrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 30 år.

Krav til studiet og studenten

Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. Dette gjelder likevel ikke personer som har dokumentert nedsatt funksjonsevne.

I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt.

Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid. Voksne fremmedspråklige under 30 år, som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får likevel studierabatt.

Studier som ikke går under studentrabattordningen

  • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
  • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
  • Kortvarige kveldskurs

Husk gyldig bevis for rabatt når du reiser

Når du reiser med studentbillett må du i en eventuell billettkontroll alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.

Hva er gyldig bevis?

  • Studiekort eller studentbevis på mobil.
  • Skolebevis for lærlinger, som bekrefter at du er student/lærling inneværende semester.
  • Dokumentasjon fra skole eller lærebedrift, som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto.

ANSA-kort godtas ikke.

Studiebevis for vårsemesteret gjelder til og med august, og høstsemesteret til og med januar. Avslutter du studiet betyr det at siste dato for aktivering av ny studentbillett er 31. juli eller 31. desember.

Glemt bevis/legitimasjon på rett til rabatt – får jeg gebyr?

Har du gyldig billett, men mangler gyldig bevis på at du har rett til student-, honnør-, eller ungdomsrabatt, vil du få gebyr i en billettkontroll. Vi kan frafalle gebyret hvis du møter opp på kundesenteret vårt innen 14 dager, med gyldig bevis på at du hadde rett til rabatt på kontrolltidspunktet.