Selskapsinformasjon

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Her kan du lese mer om hvordan Ruter er organisert og hva vi jobber med.

Kollektivtransport og antall reiser

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Området vårt er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Arbeid og målsetninger

Vi jobber sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter, for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Vi har også et mål om at alle transportmidler kun skal benytte fornybar energi i 2020, for å redusere lokale og globale klimautslipp.

M2016: Slik reiser du i fremtiden

Lurer du på hvordan du reiser de neste 10, 20 og 30 årene? M2016 gir deg noen av svarene. 

Miljøvennlig kollektivtransport

Hver dag jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Ambisjonen vår er at all kollektivtransport skal være utslippsfri i 2028.

Organisering

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Vi eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter.

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Ledelse

Bernt Reitan Jenssen. Portrettfoto

Bernt Reitan Jenssen

administrerende direktør

administrerende.direktor@ruter.no

 

Rune Pedersen. Portrettfoto

Rune Pedersen

økonomidirektør

 

Snorre Lægran. Bilde.

Snorre Lægran

plandirektør

 

Anders Finckenhagen. Portrettfoto

Anders Finckenhagen

produksjonsdirektør

 

Ellen Marie Rogde. Portrettfoto

Ellen Marie Rogde

markedsdirektør

 

Marit Elin Leite. Portrettfoto

Marit Elin Leite

direktør anskaffelser og analyse

 

Marit Westvig. Portrettfoto

Marit Westvig

juridisk direktør

 

Bjørn Auglend. Portrettfoto

Bjørn Auglend

HR-direktør

 

Endre Angelvik. Portrettfoto

Endre Angelvik

direktør mobilitetstjenester

 

Terje Storhaug. Portrettfoto

Terje Storhaug

IT-direktør

Last ned pressebilder av ledelsen

Styre

Medlemmer av Ruters styre

Styret er valgt på generalforsamlingen.

 

Sigurd Grytten. Portrettfoto

Sigurd Grytten

leder

 

Mariann Hornnes. Portrettfoto

Mariann Hornnes

nestleder

 

Are Kjensli. Portrettfoto

Are Kjensli

styremedlem

 

Gunnar Lindberg. Foto.

Gunnar Lindberg

styremedlem

 

Silvija Seres. Portrettfoto

Silvija Seres

styremedlem

 

Medlemmer valgt av Ruters ansatte

Øystein Fjæra. Portrettfoto

Øystein Fjæra

styremedlem

 

Morten Stubberød. Foto.

Morten Stubberød

styremedlem

 

Line Hamre. Portrettfoto

Line Hamre

observatør

 

Sofie Bruun. Portrettfoto.

Sofie Bruun

observatør

Operatører

Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av Vy, som har et prissamarbeid med Ruter i Oslo og Akershus.

Datterselskap

Konsentra AS

Konsentra er et heleid datterselskap av Ruter AS og har som formål å koordinere, planlegge og formidle persontransport. Konsentra formidler årlig ca. 1,2 millioner reiser på oppdrag for Ruter, Helse Sør-Øst, samt en rekke kommuner i Akershus.