Selskapsinformasjon

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Her kan du lese mer om hvordan Ruter er organisert og hva vi jobber med.

Kollektivtransport og antall reiser

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. I 2019 ble det foretatt 398 millioner kollektivreiser i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Arbeid og målsetninger

Sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg.

Vi kaller det bærekraftig bevegelsesfrihet, som handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Miljøvennlig kollektivtransport

Hver dag jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Ambisjonen vår er at all kollektivtransport skal være utslippsfri i 2028.

Organisering

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Vi eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter.

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Ledelse

Bernt Reitan Jenssen. Portrettfoto

Bernt Reitan Jenssen

administrerende direktør

administrerende.direktor@ruter.no

 

Rune Pedersen. Portrettfoto

Rune Pedersen

økonomidirektør
leder operasjon

 

Snorre Lægran. Bilde.

Snorre Lægran

plandirektør

  

Ellen Marie Rogde. Portrettfoto

Ellen Marie Rogde

markedsdirektør

 

Marit Elin Leite. Portrettfoto

Marit Elin Leite

direktør strategiske anskaffelser og operatørutvikling

 

Marit Westvig. Portrettfoto

Marit Westvig

juridisk direktør

 

Bjørn Auglend. Portrettfoto

Bjørn Auglend

direktør mennesker og organisasjon

 

Endre Angelvik. Portrettfoto

Endre Angelvik

direktør mobilitetstjenester

 

Terje Storhaug. Portrettfoto

Terje Storhaug

IT-direktør

 

 

Maia Maria Holthe. Portrettfoto

Maia Maria Holthe

leder styringsstøtte

Styre

Medlemmer av Ruters styre

Styret er valgt på generalforsamlingen.

 

Sigurd Grytten. Portrettfoto

Sigurd Grytten

leder

 

Kristin Bjella. Foto.

Kristin Bjella

nestleder


Are Kjensli. Portrettfoto

Are Kjensli

styremedlem

  

Silvija Seres. Portrettfoto

Silvija Seres

styremedlem

 

Jens Ulltveit-Moe. Foto

Jens Ulltveit-Moe

styremedlem

 

Medlemmer valgt av Ruters ansatte

Øystein Fjæra. Portrettfoto

Øystein Fjæra

styremedlem

 

Sofie Bruun. Portrettfoto.

Sofie Bruun

styremedlem

 

  

Line Hamre. Portrettfoto

Amy Ayling

observatør

Morten Stubberød. Foto.

Morten Stubberød

observatør

Operatører

Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av Vy, som har et prissamarbeid med Ruter i Oslo og Akershus.