Selskapsinformasjon

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Her kan du lese mer om hvordan Ruter er organisert og hva vi jobber med.

Kollektivtransport og antall reiser

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. I 2019 ble det foretatt 398 millioner kollektivreiser i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Arbeid og målsetninger

Sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg.

Vi kaller det bærekraftig bevegelsesfrihet, som handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Miljøvennlig kollektivtransport

Hver dag jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Ambisjonen vår er at all kollektivtransport skal være utslippsfri i 2028.

Organisering

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Vi eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter.

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Ledelse

Bernt Reitan Jenssen. PortrettfotoBernt Reitan Jenssen

administrerende direktør
Send e-post til administrerende direktør

 

Rune Pedersen. PortrettfotoRune Pedersen

direktør for økonomi og stabsfunksjoner

 

Snorre Lægran. Bilde. Snorre Lægran

direktør for plan, materiell og infrastruktur
konstituert direktør for operasjon

 

Ellen Marie Rogde. PortrettfotoEllen Marie Rogde

direktør for tjeneste- og produktutvikling

 

Elisabeth Skarsbø Moen. PortrettfotoElisabeth Skarsbø Moen

direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon

 

Agnethe Ellingsen. PortrettfotoAgnethe Ellingsen

direktør for mennesker og organisasjon

 

Endre Angelvik. PortrettfotoEndre Angelvik

direktør for radikal innovasjon

 

Terje Storhaug. PortrettfotoTerje Storhaug

direktør for teknologi og data

 

Maia Maria Holthe. PortrettfotoMaia Maria Holthe

leder styringsstøtte

Styre

Medlemmer av Ruters styre

Styret er valgt på generalforsamlingen.

Kristin Bjella. Foto.

Kristin Bjella

leder

  

Jens Ulltveit-Moe. FotoJens Ulltveit-Moe

nestleder

  

Ole A. Hagen. PortrettfotoOle A. Hagen

styremedlem

  

Lars Syse Christiansen. PortrettfotoLars Syse Christiansen

styremedlem

  

Silvija Seres. PortrettfotoSilvija Seres

styremedlem

 

Medlemmer valgt av Ruters ansatte

 

Sofie Bruun. Portrettfoto.

Sofie Bruun

styremedlem

 

Anders Tomasgard. Foto.Anders Tomasgard

styremedlem

 

Morten Stubberød. Foto.Morten Stubberød

observatør

 

Einar Foss. Foto.Einar Foss

observatør

Operatører

Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av Vy, som har et prissamarbeid med Ruter i Oslo og Akershus.