Dialogkonferanse Resttransport Viken i kombinasjon med enerett i Akershus 17. februar 2022

Ruter planlegger å gjennomføre konkurranser om Resttransport i Romerike, Asker og Bærum og Follo i løpet av 2022. Anbudene er planlagt i kombinasjon med enerett i 10 kommuner i Follo og på Romerike jf. Fylkestingets vedtak. Planen er at Ruter lyser ut Resttransport Follo i kombinasjon med enerett våren 2022, og Resttransport Romerike, Asker og Bærum i kombinasjon med enerett i noen kommuner i løpet av høsten 2022.

 

Kontraktene for resttransport og enerett er planlagt utlyst etter samme modell i hele Akershus. Ruter anbefaler derfor alle potensielle tilbydere å delta på konferansen, selv om det som presenteres denne gangen er Follo.

 

Ruter ønsker innspill og tilbakemeldinger i forkant av utlysning av konkurransene. I den anledning inviterer Ruter til dialogkonferanse 17. februar 2022. Ruter vil gå igjennom utkast til konkurransegrunnlag til Resttransport Follo samt enerett på konferansen.

 

Invitasjon

Invitasjon dialogkonferanse Resttransport i kombinasjon med enerett i Akershus 1.1 - oppdatert.pdf

 

Utkast til referat fra dialogkonferansen

Utkast Referat - Dialogkonferanse Resttransport i kombinasjon med Enerett i Akershus 2022 v.1.1.pdf

 

Presentrasjoner og opptak fra dialogkonferansen

 

Utkast konkurransegrunnlag

 

Kartlegging behov enerett/verdiberegning

 

Spørsmål til markedet_svarsfrist 24. februar