Dialogkonferanse Rammeavtale Busstjenester 2020 18. september 2019

Ruter skal i høst utlyse anbud for rammeavtale for busstjenester i Ruters område. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse. Målgruppen er bussoperatører og minibussoperatører.

Hensikten med rammeavtalen er å kunne nyttiggjøre seg eventuell tilgjengelig kapasitet i markedet for behov Ruter har utover de ordinære kontraktene om busstjenestekjøp.

Rammeavtalen vil f.eks. komme til anvendelse i situasjoner da Ruter har behov for å anskaffe transporttjenester som går ut over rammene i de ordinære kontraktene om busstjenestekjøp, eller da andre offentlige aktører trenger bistand til erstatnings-, tilleggstrafikk eller transportløsninger ved større arrangementer. Behovene kan være planlagte eller ikke-planlagte og ulike avhengig av situasjon, og det vil være aktuelt både med busser og minibusser.

 

Dialogkonferanse Rammeavtale Busstjenester 2020 

Sted: Ruters lokaler, Dronningens gate 40, Oslo
Dato: 18. september 2019
Tid: 10.00 – cirka 14:00

 

Referat 

 

Revidert invitasjon med program:

 

Utkast til konkurransegrunnlag

Ruter vil gå igjennom disse dokumenter på Dialogkonferansen:

 

Spørsmål til operatørene

Ruter ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål fra operatørene: 

 

Materiell fra dialogkonferansen

 

Operatørenes presentasjoner fra dialogkonferansen