Dialogkonferanse elektronisk HR løsning TIRSDAG 31. mai 2016

INFO FRA RUTER: Det står feil dag i invitasjonen, men korrekt dato. Dialogkonferanser er tirsdag 31. mai.                                                           Formålet med dialogkonferansen er å få innsikt over eksisterende muligheter vedrørende elektroniske HR-løsninger, for å ha en bredest mulig forståelse av hva som finnes av løsninger og hva vi bør tenke på når vi skal designe en løsning som passer for Ruters medarbeidere.

Alle deltakere skal  ha en kort (maks 10 minutter) presentasjon.

 

Dialogkonferanse elektronisk HR løsning 2016.pdf

Referat fra dialogkonferanse HR.pdf

PRESENTASJONENE:

Ruter_Dialogkonferanse elektronisk HR løsning mai 2016.pdf

CatalystOne_Dialogkonferanse Ruter 31 mai 2016.pdf

Deloitte_Dialogkonferanse_31mai2016.pdf

Evry_Ruter_HR_310516.pdf

Infotjenester_Dialogkonferansen - Ruter.pdf

Visma Ruter HR Web Løsning pptx.pdf