Reise med rullestol

Retten til å reise

Du har rett til å reise med rullestol på alle Ruters transportmidler. Alle skal kunne bruke kollektivtilbudet på en likestilt måte.

Pris

Sitter du i rullestol, reiser du gratis med T-bane, buss, trikk og båt.
Gratisprinsippet gjelder ikke for bestillingstransport. Les mer om bestillingstransport her.

Om bord

Noen ganger kan det vært fullt ombord, og da kan det hende at du må vente på neste avgang. 

Dersom området som er avsatt til rullestol ikke er tilgjengelig på grunn av andre reisende, er det førerens ansvar å gi beskjed om at de må flytte seg.

Det finnes fester til rullestol tilgjengelig om bord. Husk å sikre rullestolen med disse.

Maksstørrelse og maksvekt

Av hensyn til sikkerhet er det en maksstørrelse og en maksvekt for rullestol om bord. De elektriske rullestolene som er mest brukt i dag møter disse kravene.  Krav til størrelse og vekt avhenger av hvilket transportmiddel du reiser med:

På buss

  • Rullestolens lengde kan ikke være over 1460 mm (bybuss i Oslo) og 1300 mm (regionbuss). Bredden kan ikke være over 750 mm. Disse målene er med bruker.
  • Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 300 kg. Dette er på grunn av platen som rullestolen står mot under transport.
  • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t.

Ruters busser er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.

På T-bane, trikk og båt

På T-banen, trikkelinjene 13, 17 og 18 og båtene:

  • Rullestoler på inntil 1460 mm lengde og 750 mm bredde tas med.
  • Totalvekten inklusive bruker må ikke overstige 325 kg.

De eldre trikkene på linje 11, 12, 19 og til dels linje 13 er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.