Reise med rullestol

Retten til å reise

Ingen skal bli diskriminert når man reiser med rullestol. Dersom det er fullt om bord, må du vente på neste avgang. Dersom det er fullt i området som er avsatt til rullestol, skal fører på buss og trikk oppfordre folk til å flytte seg.

Pris

Sitter du i rullestol, reiser du gratis med T-bane, buss, trikk og båt. Dette gjelder ikke bestillingstransport som aldersvennlig og tilrettelagt transport.

Husk å sikre rullestolen med festene som er tilgjengelig om bord.

Maksstørrelse og maksvekt

Av hensyn til sikkerhet er det maksstørrelse og -vekt for rullestoler som kan tas med, avhengig av hvilket transportmiddel du reiser med. Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag. Du selv er ansvarlig for å holde deg innenfor rammene.

På busser

  • Rullestolens lengde kan ikke være over 1300 mm og bredden ikke over 750 mm. Disse målene er med bruker.
  • Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 250 kg, med unntak for busser i Oslo sør og indre by, hvor vektbegrensningen er 300 kg. Dette er på grunn av platen som rullestolen står mot under transport.
  • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t.

Ruters busser er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.

På T-bane, trikk og båt

På T-banen, trikkelinjene 13, 17 og 18 og båtene:

  • Rullestoler på inntil 1460 mm lengde og 750 mm bredde tas med.
  • Totalvekten inklusive bruker må ikke overstige 325 kg.

De eldre trikkene på linje 11, 12, 19 og til dels linje 13 er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.