Reise med rullestol

Retten til å reise

Ingen skal bli diskriminert når man reiser med rullestol. Dersom det er fullt om bord, må du vente på neste avgang. Dersom det er fullt i området som er avsatt til rullestol, skal fører på buss og trikk oppfordre folk til å flytte seg.

Pris

Sitter du i rullestol, reiser du gratis med T-bane, buss, trikk og båt. Dette gjelder ikke bestillingstransport som aldersvennlig og tilrettelagt transport.

Husk å sikre rullestolen med festene som er tilgjengelig om bord.

Maksstørrelse og maksvekt

Av hensyn til sikkerhet er det maksstørrelse og -vekt for rullestoler som kan tas med, avhengig av hvilket transportmiddel du reiser med. Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag. Du selv er ansvarlig for å holde deg innenfor rammene.

På busser

  • Rullestolens lengde kan ikke være over 1300 mm og bredden ikke over 750 mm. Disse målene er med bruker.
  • Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 300 kg, med unntak for bybusser hvor vektbegrensningen for tiden er 250 kg. Dette er på grunn av platen som rullestolen står mot under transport.
  • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t.

Ruters busser er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.

På T-bane, trikk og båt

På T-banen, trikkelinjene 13, 17 og 18 og båtene:

  • Rullestoler på inntil 1460 mm lengde og 750 mm bredde tas med.
  • Totalvekten inklusive bruker må ikke overstige 325 kg.

De eldre trikkene på linje 11, 12, 19 og til dels linje 13 er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.