Reise med rullestol

Pris

Sitter du i rullestol reiser du gratis med alle Ruters transportmidler.

Husk å sikre rullestolen med festene som er tilgjengelig om bord.

Maksstørrelse og maksvekt

Av hensyn til sikkerhet er det maksstørrelse og -vekt for rullestoler som kan tas med, avhengig av hvilket transportmiddel du reiser med. Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag. Du selv er ansvarlig for å holde deg innenfor rammene.

På busser

  • Rullestolens lengde kan ikke være over 1300 mm og bredden ikke over 750 mm. Disse målene er med bruker.
  • Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 300 kg, med unntak for bybusser hvor vektbegrensningen for tiden er 250 kg. Dette er på grunn av platen som rullestolen står mot under transport.
  • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t.

Ruters busser er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.

På T-bane, trikk og båt

På T-banen, trikkelinjene 17, 18 og 13 og båtene mellom Aker brygge, Nesodden og Vollen:

  • Rullestoler på inntil 1460 mm lengde og 750 mm bredde tas med.
  • Totalvekten inklusive bruker må ikke overstige 325 kg.

På de andre båtlinjene er det dessverre begrenset tilgjengelighet for rullestoler.

De eldre trikkene på linje 11, 12, 19 og til dels linje 13 er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.