Bestillingstransport

Få oversikt oversikt bestillingstransport i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Tradisjonell bestillingstransport i deler av Viken

Bestillingstransporten kjøres med minibuss som henter deg hjemme eller ved en av linjens holdeplasser. De fleste linjene kjører deg dit du skal innenfor linjens område.

Tilrettelagt transport (TT)

I januar 2021 tok Ruter over ansvaret for tilrettelagt transport (TT) i Oslo.

Annen bestillingstransport

Sammen med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter jobber vi for å gjøre kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg. Her får du oversikt prosjektene vi jobber med og hvordan du tester dem.

Aldersvennlig transport Aldersvennlig transport i Oslo