Bestillingstransport

Få oversikt over bestillingstransport i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Tilrettelagt transport (TT) i Oslo

Tilrettelagt transport er et tilbud som innvilges for deg som har nedsatt funksjonsevne og store vansker med å bruke kollektivtransport.

Aldersvennlig transport

Er du over 67 år og trenger skyss fra dør til dør? Nå tester vi et nytt busstilbud i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker, Ullern, Alna og Bjerke.

Bestillingstransport i deler av Viken

Bestillingstransporten kjøres med minibuss som henter deg hjemme eller ved en av linjens holdeplasser. De fleste linjene kjører deg dit du skal innenfor linjens område.