Bestillingstransport

Få oversikt over bestillingstransport i Oslo og Akershus.

Tilrettelagt transport (TT) i Oslo

Tilrettelagt transport er et tilbud som innvilges for deg som har nedsatt funksjonsevne og store vansker med å bruke kollektivtransport.

Aldersvennlig transport

I bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker, Ullern, Alna, Bjerke, Østensjø og deler av marka tilbyr vi nå aldersvennlig transport.

Bestillingstransport i Akershus

Bestillingstransporten kjøres med minibuss som henter deg hjemme eller ved en av linjens holdeplasser. De fleste linjene kjører deg dit du skal innenfor linjens område.