Tilrettelagt transport (TT)

1.januar 2021 ble Tilrettelagt transport (TT) i Oslo overført fra Velferdsetaten til Ruter.

Hva ble nytt 1. januar 2021?

Tjenesten fungerer som før, uten store endringer for kundene.

  • Søknadsprosess, bruk og bestilling gjøres på samme måte som tidligere.
  • Spørsmål om tjenesten sendes til bydelen.
  • Klager eller avvik knyttet til tjenesten skal sendes til Ruter.

Hvis du allerede bruker tjenesten trenger du ikke gjøre noe for å fortsette.

Søk om TT-kort

Se hvordan du søker, hvem som kan søke og hva det koster å bruke tjenesten. 

Bestill TT-reise

For deg med rødt, blått eller hvitt kort.

Tilbakemelding på TT-reise

Har du tilbakemelding, ris eller ros knyttet til reisen? Send alle tilbakemeldingen til tt@ruter.no.

Klager på vedtak skal fremdeles sendes til bydelen din.