Tilrettelagt transport (TT)

I januar 2021 tok Ruter over ansvaret for tilrettelagt transport (TT) i Oslo.

Hvem har ansvaret for hva?

  • Ruter har kun ansvaret for selve transporten.
  • Oslo kommune behandler søknader og bestemmer reglene for hvem som får tilrettelagt transport, antall reiser og egenandeler.

Ta kontakt med bydelen din om du:

  • Har spørsmål om vedtaket
  • Vil klage på vedtaket
  • Trenger annen tilrettelegging
  • Har spørsmål om regler og egenandeler

Søk om tilrettelagt transport (TT)

Se hvordan du søker, hvem som kan søke og hva det koster å bruke tjenesten.

Bestill TT-reise

Tilbakemelding på TT-reise

Har du ris eller ros om reisen? Send tilbakemeldingen til tt@ruter.no.

Tilbakemeldinger kan også sendes med post til: 

Ruter As
Postboks 1030 Sentrum
0104 Oslo.