Tilgjengelighet

Sitter du i rullestol, reiser med barnevogn eller har nedsatt funksjonsevne? Se informasjon om tilgjengeligheten om bord på våre busser, trikker, T-baner og båter.

Tilgjengelighet om bord

De fleste bussene, trikkene, T-banen og båtene er tilgjengelige og tilrettelagt, slik at det er enkelt å komme om bord med for eksempel rullestol og barnevogn. Men for å kunne rulle rett om bord, er du også avhengig av at plattformen/stoppestedet er tilpasset dette både ved på- og avstigning. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

T-banen

Alle T-banevognene har lavt gulv uten trappetrinn. På enkelte stasjoner kan det være høydeforskjell mellom tog og plattform, som for eksempel på Nationaltheatret. Det kan være deler av plattformen, som er mer tilgjengelig og egner seg bedre for ombordstigning enn andre.

T-banestasjonene har rampe eller heis til plattformen (med unntak av Frøen stasjon), i tillegg til trapp.

Har du spørsmål om hvordan du reiser med rullestol på din linje? Ring T-banen på telefon 952 58 000.

Trikken

De nyeste trikkene

De nyeste trikkene (SL18) er i testkjøring på linje 17 og 18. Ved de fire midterste dørene finner du plasser for rullestol/barnevogn i hver retning. Siden trikken har lavt gulv, er det i tillegg mulig med rullestol/barnevogn ved de to andre dørene.

Trikkene på linje 17, 18 og til dels 13

Disse trikkene (SL95) har lavt gulv for enkel ombordstigning. Bruk rullestol-/barnevognknappen for å gjøre føreren oppmerksom. Det er normalt plass til en rullestol eller to barnevogner ved hver midtdør.

Gamle trikker på linje 11, 12 og 19

Du kommer dessverre ikke om bord med rullestol på de eldre trikkene (SL79) ettersom de har trappetrinn.

Reiser du med barnevogn anbefaler vi å bruke venstre dørblad i trikkens to midtdører. Dette er bredest og har ingen stolpe på innsiden som sperrer for barnevognen. Og et tips: Gå inn på trikken med barnevognhanken først. Da unngår du at barnevognen tipper unødvendig.

Bybuss i Oslo

Bybusser

Alle bybussene har lavt gulv, slik at det er enkelt å komme om bord. Bruk gjerne midtdørene for å få best plass. Normalt er det plass til én rullestol eller to barnevogner ved hver midtdør. Bruk rullestol-/barnevognknappen for å gjøre føreren oppmerksom når du skal på eller av.

Selvkjørende busser

Kjøretøyene er utstyrt med en rampe som heves og senkes automatisk. Rampen har en kapasitet på 350 kg.

Regionbuss i Akershus

De fleste busser har lavt gulv så det er enkelt å rulle om bord. Noen busser har likevel høyere gulv, så det kan være vanskeligere å komme på alene. Reiser du med barnevogn, rullestol og lignende kan du trenge hjelp fra sjåføren eller andre passasjerer for å komme deg om bord. Dette gjelder ekspressbusser, noen skolebusser og noen av bussene som kjører til og fra Drøbak.

Båt

B10 mellom Nesodden og Aker brygge

Alle båtene er tilpasset i begge ender, slik at du enkelt kommer deg på og av.

B11, B20, B21 og B22

Båtene har en rampe som kan løftes opp og ned, men ved lavvann kan rampen bli veldig bratt og by på utfordringer for barnevogner og rullestoler. Mannskapet er behjelpelige med av- og påstigning.

B1 og B2 til og fra øyene

Du kan kjøre rullestolen/trille barnevognen om bord og til bryggene på øyene, men ved ekstremt lavvann eller høyvann kan av- og påstigning være utfordrende. På noen av øyene er det i tillegg kun stier, og dermed ikke spesielt godt tilrettelagt for barnevogner og rullestoler. Dette gjelder spesielt Gressholmen.

Skal du reise med tog? Les om tilgjengelighet på tog på vy.no

Tilgjengelighet på reisen

Vi jobber hele tiden med å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som reiser med oss.

  • Alle busser er utstyrt med innvendige skjermer som viser de neste tre holdeplassene, og hvor mange minutter det er dit.
  • I alle transportmidler er det opprop som forteller hva som er neste holdeplass.
  • I sanntidsvisningen på ruter.no og i Ruter-appen kan du sjekke om trikken din har lavt gulv. Trikker som ikke har lavt gulv markeres med et hvitt info-symbol.
  • I Ruter-appen får du informasjon om tilgjengelighet ved holdeplassene, som avstand og høydeforskjell, trapper, ramper og ledelinjer. Vi legger til flere holdeplasser fortløpende.
  • T-banen, de nye trikkene og over halvparten av bussene våre har utvendig opprop som annonserer linje og destinasjon.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Kontakt oss