Tilgjengelighet

Sitter du i rullestol, reiser med barnevogn eller har nedsatt funksjonsevne? Se informasjon om tilgjengeligheten om bord på våre busser, trikker, T-baner og båter.

Tilgjengelighet om bord

De fleste bussene, trikkene, T-banen og båtene er tilgjengelige og tilrettelagt, slik at det er enkelt å komme om bord med rullestol og barnevogn. Men for å kunne rulle rett om bord, er du også avhengig av at plattformen/stoppestedet er tilpasset dette både ved på- og avstigning.

T-banen

Alle T-banevognene har lavt gulv uten trappetrinn. På enkelte stasjoner kan det være høydeforskjell mellom tog og plattform, som for eksempel på Nationaltheatret. Det kan være deler av plattformen, som er mer tilgjengelig og egner seg bedre for ombordstigning enn andre.

T-banestasjonene har rampe eller heis til plattformen (med unntak av Frøen stasjon), i tillegg til trapp.

Har du spørsmål om hvordan du reiser med rullestol på din linje? Ring T-banen på telefon 952 58 000.

Trikken

Nye trikker på linje 17, 18 og til dels 13

De nyeste trikkene (SL95) har lavt gulv for enkel ombordstigning. Bruk rullestol-/barnevognknappen for å gjøre føreren oppmerksom. Det er normalt plass til en rullestol eller to barnevogner ved hver midtdør.

Gamle trikker på linje 11, 12 og 19

Du kommer dessverre ikke om bord med rullestol på de eldre trikkene (SL79) ettersom de har trappetrinn.

Reiser du med barnevogn anbefaler vi å bruke venstre dørblad i trikkens to midtdører. Dette er bredest og har ingen stolpe på innsiden som sperrer for barnevognen. Og et tips: Gå inn på trikken med barnevognhanken først. Da unngår du at barnevognen tipper unødvendig.

Bybuss i Oslo

Alle bybussene har lavt gulv, slik at det er enkelt å komme om bord. Bruk gjerne midtdørene for å få best plass. Normalt er det plass til én rullestol eller to barnevogner ved hver midtdør. Bruk rullestol-/barnevognknappen for å gjøre føreren oppmerksom når du skal på eller av.

Regionbuss i Akershus

De fleste busser har lavt gulv så det er enkelt å rulle om bord. Noen busser har likevel høyere gulv, så det kan være vanskeligere å komme på alene. Reiser du med barnevogn, rullestol og lignende kan du trenge hjelp fra sjåføren eller andre passasjerer for å komme deg om bord. Dette gjelder ekspressbusser, noen skolebusser og noen av bussene som kjører til og fra Drøbak.

Båt

B10 mellom Nesodden og Aker brygge

Alle båtene er tilpasset i begge ender, slik at du enkelt kommer deg på og av.

B11, B20, B21 og B22

Båtene har en rampe som kan løftes opp og ned, men ved lavvann kan rampen bli veldig bratt og by på utfordringer for barnevogner og rullestoler. Mannskapet er behjelpelige med av- og påstigning.

B1, B2, B3, B4 til og fra øyene

Du kan kjøre rullestolen/trille barnevognen om bord, men bortsett fra Rådhusbrygge 4 er ingen av bryggene spesielt tilpasset. Det er mobile ramper som tas i bruk ved behov, men ved ekstremt lavvann eller høyvann kan av- og påstigning være utfordrende. På noen av øyene, spesielt Gressholmen, er det i tillegg kun stier, og dermed ikke spesielt godt tilrettelagt for barnevogner og rullestoler.

Skal du reise med tog? Les om tilgjengelighet på tog på nsb.no

Tilgjengelighet på reisen

Vi jobber hele tiden med å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som reiser med oss.

  • Alle busser er utstyrt med innvendige skjermer som viser de neste tre holdeplassene, og hvor mange minutter det er dit.
  • I alle transportmidler er det opprop som forteller hva som er neste holdeplass.
  • RuterReise-appen for iPhone har tekst-til-tale-løsning.
  • Reiser du med rullestol eller barnevogn kan sanntidsvisningen i RuterReise-appen vise hvilke trikker som har lavt gulv. Gå inn på innstillingene i appen, trykk på avganger (Android) og trykk på «laventré». 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Kontakt oss