Andre selskapers billetter

Skal du reise med Flytoget, flybuss, Vys tog eller busser utenfor Oslo og Akershus, Bygdøyfergen eller kollektivselskaper i andre fylker?

Vys tog

  • Reiser du med tog i Oslo og Akershus kan du bruke alle Ruters ordinære billetter.
  • Reiser du med tog utenfor Oslo og Akershus gjelder Vys egne billetter og priser. Kjøper du periodebillett hos Vy og trenger overgang til Ruters linjer i Oslo, kan du få dette inkludert i Vy-billetten mot et tillegg i prisen.

Vys billetter og priser på vy.no

Flytoget og flybusser

  • Reiser du med Flytoget eller flybusser gjelder Flytogets og flybusselskapets egne billetter og priser.
  • Flytogets og flybusselskapenes billetter gjelder ikke på Ruters transportmidler. Unntaket er Flybussens linje FB2, som Ruter har billettsamarbeid med.

Se selskapenes nettsider for priser: 

Flytoget

Flybussen (FB1, FB2, FB3, FB5, FB11)

OSL-ekspressen

Torpekspressen

Flybussen FB2 og FB5 har billettsamarbeid med Ruter

  • Ruters 7-, 30- og 365-dagersbilletter gjelder på Flybussen FB2 og FB5 hvis billetten din er gyldig for hele bussens reisestrekning.
  • Ruters billetter for en eller to soner, eller enkeltbilletter, gir rabatt på linje FB2 og FB5. 
  • Enkeltbillett fra Flybussen FB2 og FB5 gir overgang til Ruters linjer i sone 1 og 4N. Dette gjelder bare enkeltbilletter, og ikke tur-returbilletter.

Husk at Ruter-billetten din må være aktivert før du går om bord på Flybussen.

Flybussens priser og billetter på flybussen.no

Vys busser (tidl. Nettbuss express)

  • Reiser du med Vys linje 15 på strekningen Feiring–Gardermoen–Oslo, kan du bruke Ruters billetter. Husk at Ruter-billetten din må være aktivert før du går om bord på bussen.
  • Har du periodebillett for Vys busser kan du kjøpe 7- og 30-dagers overgangsbillett for sone 1.
  • Ellers har Vy egne billetter og priser.

Vys billetter og priser på nettbuss.no 

Bygdøyfergene

Ruters billetter gjelder ikke om bord på Bygdøyfergen, og Bygdøyfergens billett gjelder ikke på Ruters linjer.

Bygdøyfergenes billetter og priser på nyc.no

Kollektivtransport i andre fylker

Skal du reise med kollektivselskaper i andre fylker gjelder deres billetter og priser. Billetter fra andre fylkers kollektivselskaper kan ikke brukes på Ruters linjer. Det er noe unntak for Brakars linjer i Buskerud og Opplandstrafikk linje 126.

Sjekk kollektivselskapet for fylket du skal reise i for deres billetter og priser:

Buskerud (Brakar) 

Hedmark (Hedmark-trafikk)

Oppland (Opplandstrafikk)

Telemark (Farte)

Vestfold (Vestfold kollektivtrafikk)

Østfold (Østfold kollektivtrafikk)