Andre selskapers billetter

Skal du reise med Flytoget, flybuss, tog eller busser utenfor Oslo og Akershus, Bygdøyfergen eller kollektivselskaper i andre fylker?

Tog

 • Reiser du med Vys tog i Oslo og Akershus, kan du bruke alle Ruters ordinære billetter.
 • Reiser du med tog utenfor Oslo og Akershus, gjelder togselskapets egne billetter og priser. Det er ikke overgang til Ruters transportmidler med disse billettene. Kjøper du periodebillett hos Vy og trenger overgang til Ruters linjer i Oslo, kan du få dette inkludert i Vy-billetten mot et tillegg i prisen.

Østfold kollektivtrafikk og Brakar

 • Ved bussreiser mellom Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) sine områder gir billetten fri overgang i sonen du har kjøpt reise til eller fra. Dette gjelder dersom du reiser med Brakar eller ØKT sine busslinjer som starter eller ender opp i Ruter sine soner. Kjøper du billett til Ruter sine busslinjer som går inn i Brakar eller ØKT sine områder, har du også gyldig overgang til eller fra Brakar og ØKT sine busser.
 • Billetten gir kun fri overgang i den aktuelle sonen det er kjøpt billett til eller fra. Velger du å gå av eller på i en annen sone, må du kjøpe ny billett dersom du har behov for overgang.
 • Fri overgang gjelder ikke for reiser med tog – hverken om du kommer fra en togreise eller skal videre med tog.
 • For eksempel vil en billett fra Hønefoss til Oslo være gyldig for videre reise i sone 1, men ikke på tog. Dersom du da skal til Bryn, må du enten benytte buss eller T-bane for å gjennomføre reisen, eller kjøpe ny billett om du ønsker å benytte tog.

Flytoget, flybusser og shuttlebusser på Oslo lufthavn

 • Reiser du med Flytoget, flybusser eller shuttlebusser på Oslo lufthavn, gjelder Flytogets og busselskapets egne billetter og priser.
 • Flytogets og flere flybusselskapers billetter gjelder ikke på Ruters transportmidler. Unntaket er Flybussens linje FB1, FB3 og FB5, som Ruter har billettsamarbeid med.

Se selskapenes nettsider for priser: 

Flybussen FB1, FB3 og FB5 har billettsamarbeid med Ruter

 • Ruters 24-timersbilletter og 7-, 30- og 365-dagersbilletter gjelder på Flybussen hvis billetten er gyldig for hele bussens reisestrekning.
 • Ruters 24-timersbilletter og 7-, 30- og 365-dagersbilletter som bare er gyldig på deler av reisestrekningen (sone 1, 2Ø og/eller 4N), gir rabatt på Flybussen tilsvarende prisen for en Ruter enkeltbillett for én sone.
 • Ruters enkeltbillett gyldig for hele eller deler av strekningen (sone 1, 2Ø og/eller 4N) gir rabatt på Flybussen tilsvarende prisen for en Ruter enkeltbillett for én sone.
 • Enkeltbillett (ikke tur-returbillett) fra Flybussen gir overgang til Ruters linjer i sone 1, 2Ø og 4N.

Husk at Ruter-billetten din må være aktivert før du går om bord på Flybussen.

Flybussens priser og billetter på flybussen.no

Vys busser

 • Reiser du med Vys linje 15 på strekningen Feiring–Gardermoen–Oslo, kan du bruke Ruters billetter. Husk at Ruter-billetten din må være aktivert før du går om bord på bussen.
 • Har du periodebillett for Vys busser kan du kjøpe 7- og 30-dagers overgangsbillett for sone 1.
 • Ellers har Vy egne billetter og priser.

Vy Buss' billetter og priser på vybuss.no

Bygdøyfergene

Ruters billetter gjelder ikke om bord på Bygdøyfergen, og Bygdøyfergens billett gjelder ikke på Ruters linjer.

Bygdøyfergenes billetter og priser på nyc.no

Kollektivtransport i andre fylker

Skal du reise med kollektivselskaper i andre fylker gjelder deres billetter og priser. Billetter fra andre fylkers kollektivselskaper kan ikke brukes på Ruters linjer.

Det er noen unntak for Brakars linjer i Akershus og på Innlandstrafikks linje 126 Dokka-Oslo kan du reise med forhåndskjøpt periodebillett og enkeltbillett på mobil.

Sjekk kollektivselskapet for fylket du skal reise i for deres billetter og priser:

Brakar 

Innlandstrafikk

Farte

Vestfold kollektivtrafikk

Østfold kollektivtrafikk