Andre selskapers billetter

Skal du reise med Flytoget, flybuss, tog eller busser utenfor Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), Bygdøyfergen eller kollektivselskaper i andre fylker?

Tog

  • Reiser du med Vys tog i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), kan du bruke alle Ruters ordinære billetter.
  • Reiser du med tog utenfor Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), gjelder togselskapets egne billetter og priser. Det er ikke overgang til Ruters transportmidler med disse billettene. Kjøper du periodebillett hos Vy og trenger overgang til Ruters linjer i Oslo, kan du få dette inkludert i Vy-billetten mot et tillegg i prisen.

Flytoget, flybusser og shuttlebusser på Oslo lufthavn

  • Reiser du med Flytoget, flybusser eller shuttlebusser på Oslo lufthavn, gjelder Flytogets og busselskapets egne billetter og priser.
  • Flytogets og flybusselskapenes billetter gjelder ikke på Ruters transportmidler. Unntaket er Flybussens linje FB2 og FB5, som Ruter har billettsamarbeid med.

Se selskapenes nettsider for priser: 

Flybussen FB2 og FB5 har billettsamarbeid med Ruter

  • Ruters 7-, 30- og 365-dagersbilletter gjelder på Flybussen FB2 og FB5 hvis billetten din er gyldig for hele bussens reisestrekning.
  • Ruters billetter for en eller to soner, eller enkeltbilletter, gir rabatt på linje FB2 og FB5. 
  • Enkeltbillett fra Flybussen FB2 og FB5 gir overgang til Ruters linjer i sone 1 og 4N. Dette gjelder bare enkeltbilletter, og ikke tur-returbilletter.

Husk at Ruter-billetten din må være aktivert før du går om bord på Flybussen.

Flybussens priser og billetter på flybussen.no

Vys busser

  • Reiser du med Vys linje 15 på strekningen Feiring–Gardermoen–Oslo, kan du bruke Ruters billetter. Husk at Ruter-billetten din må være aktivert før du går om bord på bussen.
  • Har du periodebillett for Vys busser kan du kjøpe 7- og 30-dagers overgangsbillett for sone 1.
  • Ellers har Vy egne billetter og priser.

Vy Buss' billetter og priser på vybuss.no

Bygdøyfergene

Ruters billetter gjelder ikke om bord på Bygdøyfergen, og Bygdøyfergens billett gjelder ikke på Ruters linjer.

Bygdøyfergenes billetter og priser på nyc.no

Kollektivtransport i andre fylker

Skal du reise med kollektivselskaper i andre fylker gjelder deres billetter og priser. Billetter fra andre fylkers kollektivselskaper kan ikke brukes på Ruters linjer.

Det er noen unntak for Brakars linjer i Viken, og på Innlandstrafikks linje 126 Dokka-Oslo kan du reise med forhåndskjøpt periodebillett og enkeltbillett på mobil.

Sjekk kollektivselskapet for fylket du skal reise i for deres billetter og priser:

Brakar 

Innlandstrafikk

Farte

Vestfold kollektivtrafikk

Østfold kollektivtrafikk