Soner og sonekart

Prisen på billetten din beregnes ut fra hvor mange soner du skal reise i. Sonene gjelder for reiser med Ruter og Vys tog i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Slik beregner du soner

Er du ikke sikker på hvilken sone holdeplassen ligger i finner du dette i reiseplanleggeren:

  1. Søk opp reisen din i reiseplanleggeren
  2. Åpne reiseforslaget du vil reise med
  3. Trykk på "Se pris for reisen" nederst i reiseforslaget

Sonekart

Sonekart for Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke)

Hele T-banenettet er i sone 1.

Sonekart. Illustrasjon
Sonekart for Oslo og Akershus.

Sonekart for båtene B21 og B22

Bryggene i Drøbak, Son og Filtvet er i sone 4V. Det gir samme priser Oslo–Håøya/Oscarsborg (3 soner) og Oslo–Drøbak (4 soner) uavhengig av hvilken side av fjorden man reiser.

Utsnitt av Ruters sonekart med Oslofjorden syd for Drøbak.

Soner utenfor Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke)

Noen av linjene våre strekker seg utenfor Oslo og fylket som tidligere var Akershus.

Sonene 3V og 4V i Røyken og Hurum i Viken

I sonene 3V og 4V kjører Ruters busslinjer 250, 250E, 255E og 260. Ruters billetter og priser gjelder som normalt på disse linjene, samt på Vys tog til Spikkestad.

I disse sonene kjører også Brakars busslinjer 71 og 81–86. Har du kjøpt enkeltbillett om bord hos Brakar gir den overgang til Ruters linjer, og motsatt. Du kan også bruke periodebillett fra Brakar og Ruter på alle linjene i området. Har du periodebilletten din på et reisekort må du kunne vise kvitteringen du får når du aktiverer billetten. Dette skyldes at billettutstyret til Ruter ikke kan aktivere eller lese billettene til Brakar, og omvendt.

Sonene 4SØ og 4Ø i Rømskog og Trøgstad i Viken

I sonene 4SØ og 4Ø kjører kun Ruters linjer, og våre billetter og priser gjelder som vanlig.

Sone 4S i Moss i Viken

I sone 4S kjører Ruters busslinje 540. Her får du ikke overgang på enkeltbillett til/fra andre linjer, men du kan bruke periodebillett på reisekort og skolekort fra Viken på Ruters busslinje. Husk at du må kunne vise kvitteringen du får når du aktiverer billetten, siden billettutstyret til Ruter ikke kan aktivere eller lese billettene til Østfold Kollektivtrafikk.

Ruters billetter og priser gjelder ikke på Vys tog i tidligere Østfold fylke og linjene til Østfold kollektivtrafikk.