Soner og sonekart

Prisen på billetten din beregnes ut fra hvor mange soner du skal reise i. Sonene gjelder for reiser med Ruter og Vys tog i Oslo og Akershus.

Slik beregner du soner

Er du ikke sikker på hvilken sone holdeplassen ligger i finner du dette i reiseplanleggeren:

  1. Søk opp reisen din i reiseplanleggeren
  2. Åpne reiseforslaget du vil reise med
  3. Trykk på "Se pris for reisen" nederst i reiseforslaget

Sonekart

Sonekart for Oslo og Akershus

Hele T-banenettet er i sone 1.

Sonekart for Oslo og Akershus.

Sonekart for båtene B21 og B22

Bryggene i Drøbak, Son og Filtvet er i sone 4V. Det gir samme priser Oslo–Håøya/Oscarsborg (3 soner) og Oslo–Drøbak (4 soner) uavhengig av hvilken side av fjorden man reiser.

Grafisk fremstilling av sonene 1, 2V, 3V, 4V, 2S og 3S langs Oslofjorden.
Utsnitt av Ruters sonekart med Oslofjorden syd for Drøbak.

Soner utenfor Oslo og Akershus

Noen av linjene våre strekker seg utenfor Oslo og Akershus.

Sone 5V i Drammen og Lier

I sone 5V kjører vi linjene 251 og 261. Skal du reise til/fra sone 5V, anbefaler vi deg å kjøpe billett fra Brakar i BrakarBillett-appen. Denne billetten gir overgang til andre linjer i sone 3V, 4V og 5V (Drammen/Lier). Du kan ikke bruke Brakars reisekort om bord. Ruters billetter og priser gjelder om bord på alle våre busser.

Har du kjøpt enkeltbillett om bord hos Brakar, gir den overgang til Ruters linjer, og motsatt. Du kan også bruke periodebillett fra Brakar og Ruter på alle linjene i området, men du kan ikke bruke reisekort fra Brakar på våre busser. Dette skyldes at billettutstyret vårt ikke kan aktivere eller lese billettene til Brakar, og omvendt.

Ruters billetter og priser gjelder ikke på Vys tog i Buskerud fylke.

Sonene 4SØ og 4Ø i Rømskog og Trøgstad

Ruters billetter og priser gjelder som vanlig på våre linjer i disse sonene. Har du billett med Ruter i sone 4SØ, gir billetten gyldig reise videre til og fra ØKTs linjer.

Sone 4S i Moss

I sone 4S kjører Ruters busslinje 540. Ruters billetter gir gyldig reise videre til og fra ØKTs linjer. Du kan bruke periodebillett på reisekort og skolekort fra Østfold på Ruters busslinje.

Ruters billetter og priser gjelder ikke på Vys tog i Østfold fylke.

Sone 4NV i Lunner

Stasjonene Harestua, Grua, Roa og Lunner ligger i sone 4NV, og Ruters billetter gjelder på toget (linje RE30 og R31). Skal du reise med buss innenfor sone 4NV, må du kjøpe billett fra Innlandstrafikk.