RuterBestilling

RuterBestilling-appen og personvern.

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker RuterBestilling-appen

Når du reise med Ruters tjenester i RuterBestilling må vi noen ganger behandle personopplysninger. Dette gjelder skole og spesialskyss, aktivitetstransport og aldersvennlig transport. Disse tjenestene krever et minimum av informasjon om deg som bruker for å kunne leveres.

Med enkel bestillingstransport vil du kunne å reise anonymt. Dette er en tjeneste som tilbys i utvalgte områder i Akershus. Tjenesten er åpen for alle og uten begrensninger i bruk, så lenge tjenesten leveres i området. Denne tjenesten er tilgjengelig som anonym bruker.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen. Du kan trekke ditt samtykke ved å kontakte Ruter.

Formål

Aldersvennlig transport

Ruter behandler personopplysninger får å ta imot bestilling av – og gjennomføre – aldersvennlig transport, samt gi deg mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt.

Skole- og spesialskyss

Vi behandler personopplysninger for å tilby og gjennomføre skole- og spesialskyss.

Enkel bestillingstransport

Enkel bestillingstransport er tilgjengelig som anonym bruker, og personopplysningene vi ber om vil kun gjøre tjenesten bedre.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger: Mobiltelefonnummer. Navn er valgfritt, men vil gjøre gjennomføring av bestillingstransporten mer effektivt og hindre bomturer
  • Bestillingsdetaljer: Adresser (favoritter) og turhistorikk
  • GPS og lokasjonsdata: Behandles kun lokalt i appen, og sendes ikke til Ruter

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det, eller for å oppfylle en avtale om tilgang til en tjeneste med deg. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller si opp avtalen.

Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Merk at preferanser som hjelpemiddel eller behov for ledsager lagres lokalt på din mobile enhet. Det samme gjelder ditt fulle navn som innlogget bruker. Fornavn gjøres tilgjengelig for sjåfører og lagres på server slik at sjåføren vet hvem som skal hentes.

Av hensyn til flåtestyring har et begrenset antall brukere i Ruter oversikt over GPS-koordinatene til bussen. Disse opplysningene blir ikke koblet mot personopplysninger om deg.

Nærmere beskrivelse av formål og tjenester

Skole- og spesialskyss

Ruter har allerede behandlet dine personopplysninger for å fatte vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven. Behandling av personopplysninger i appen er for å følge opp og tilby tjenesten overfor elever som er berettiget til spesialskyss.

Aldersvennlig transport

Øvrige opplysninger som behandles er avhengig av hvilken billetteringsform som brukes.

Lagring og sletting

Tilgang og bruk

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset, kun de som har et tjenstlig behov har tilgang. I tillegg vil transportøren få tilgang til opplysninger om fornavn, hente- og leveringssted og tidspunkter.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Dine rettigheter ved behandling

Du har rett til innsyn i og retting av feilaktige opplysninger, eller til å kreve sletting av unødvendige opplysninger som er lagret om deg. Du kan også flytte opplysninger til ny behandlingsansvarlig.

Du har også rett til begrenset behandling ved å for eksempel be om at påstått feilaktige opplysninger kun lagres til de er rettet.

Billettkjøp på appen gjøres på grunnlag av våre avtalevilkår.

Statistikk

Som metadata vil Segment i tillegg sende følgende med en event:

  • IP
  • OS og telefontype
  • Device-ID
  • Skjermstørrelse
  • App-versjon

Tilgang på telefonen

For at RuterBestilling skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Merk at stedstilgangen kun behandles lokalt på telefonen din – informasjonen sendes ikke til Ruter eller andre aktører.

iPhone

Sted

Brukes for å kunne foreslå relevante reiseadresser og informasjon under bestillingstransport.

Notifisering

Brukes for å kunne sende melding om viktig informasjon som for eksempel forsinkelser på din reise.

Android

Sted

Brukes for å kunne foreslå relevante reiseadresser og informasjon under bestillingstransport. Dette sendes ikke inn til Ruter.