RuterBillett-appen og personvern

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker RuterBillett-appen.

Når du bruker RuterBillett kan du reise anonymt med Ruter. Dette gjelder selv om du registrerer betalingsinformasjonen din til senere bruk. Årsaken er at det er betalingstjenestene og ikke Ruter, som lagrer bankkort/konto detaljene dine.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Formål

Ruter behandler personopplysninger for å kunne gi deg mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt, og tilby tilleggstjenester som:

  • Muligheten til å overføre billetten hvis du mister eller ødelegger mobiltelefonen din.
  • Raskere hjelp og avklaringer hvis du har spørsmål om billetten din, kundeforholdet og lignende.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

  • Kundeopplysninger: Mobiltelefonnummer.
  • Salgsopplysninger: Opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det, eller for å oppfylle en avtale om abonnement med deg. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller si opp avtalen.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Ruters tjenester 

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

  • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring.
  • Dersom du trekker samtykket vil vi slette dine kundeopplysninger innen 14 dager.
  • Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

Tilganger på telefonen

For at RuterBillett skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Tilganger for iPhone

Sted

Brukes ved billettkjøp for at RuterBillett automatisk kan foreslå en billett for den sonen du befinner deg i. Er stedtjenester avslått kan du fremdeles kjøpe billett, men du må manuelt oppgi stedet billetten skal gjelde fra.

Kontakter

Brukes når du skal sende billetter til telefonnummere lagret i dine kontakter.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

Bakgrunnsoppdatering

Brukes for å oppdatere kontrollkode og dagens bilde i løpet av natten slik at du ved billettkontroll alltid har gyldig kontrollkode og bilde. Er bakgrunnsoppdatering avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

Mobildata

Benyttes for å kommunisere med Ruter ved kjøp av billett. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å kjøpe billett. Du må også ha nettverkstilgang for å kunne vise kontrollkode og dagens bilde ved billettkontroll.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under RuterBillett fra innstillinger på telefonen din.

Tilganger for Android

Lese telefonstatus og -identitet

Brukes for å sikre billetten mot forfalskning ved å knytte den til din telefons unike ID. RuterBillett har ikke tilgang til å utføre telefonsamtaler.

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes ved billettkjøp for automatisk å foreslå billett for den sonen du befinner deg i. Er stedtjenester avslått, kan du fremdeles kjøpe billett, men må manuelt oppgi stedet billetten skal gjelde fra.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Ruter ved kjøp og nedlastning av billetter til din mobil.

Få full nettverkstilgang

Brukes for å motta feilmeldinger og informasjon fra Ruters billettsystem.

Se nettvekstilkoblinger

Brukes til umiddelbare feilmeldinger hvis nettverket er nede. Dette for at du skal få rask beskjed, og ikke vente unødvendig lenge.

Kjøre fra oppstart/automatisk start fra oppstart

Brukes for å sende varslinger før utløp av billetter og betalingskort.

Forhindre telefonen fra å sove

Brukes for å sikre kommunikasjonen mellom telefonen og Ruters billettsystem.

Kontrollere vibreringen

Brukes for at telefonen kan vibrere ved varsling.

Lese synkroniseringsinnstillinger

Brukes for at periodebilletter skal oppdateres automatisk med kontrollkode og dagens bilde.

Bruke fingeravtrykkmaskinvare

For å bruke fingeravtrykk som alternativ til passord.

Lese kontaktene dine

Brukes for å sende billetter til telefonnummere lagret i dine kontakter.

Kontroller overføring av data med NFC-teknologi

Brukes for å lese innhold på reisekort.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette fra innstillinger på telefonen din.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics i RuterBillett for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker. Dersom du allikevel ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.