Applies from: 12:43 06.06.2019 - until further notice

Stoppestedet Doktor Smiths vei er flyttet 50 meter bakover

Dette gjelder kun i retning Storo. I retning Kjelsås stopper bussen som normalt.

Dette skyldes rasfare i forbindelse med en murvegg som har forskjøvet seg. Dette har uviss varighet.
Applies to stops: Doktor Smiths vei
Last updated: 02.09.2019 12:16
See all service disruptions