Gyldig fra: 12.43 06.06.2019 - 19.21 05.11.2019

Stoppestedet Doktor Smiths vei er flyttet 50 meter bakover

Dette gjelder kun i retning Storo. I retning Kjelsås stopper bussen som normalt.

Dette skyldes rasfare i forbindelse med en murvegg som har forskjøvet seg. Dette har uviss varighet.
Gjelder stoppestedene: Doktor Smiths vei
Sist oppdatert: 05.11.2019 19:21
Vis alle avvik i kollektivtrafikken